Ett enda fel

Ett enda fel från IPCC påverkar alla övriga beräkningar och slutsatser.

 

 

Klimatkänslighet

IPCC har i 40 år hävdat klimatkänslighet=3, dvs jorden stiger +3C för varje

fördubbling av CO2 halten. Verkliga klimatkänsligheten är betydligt högre.  

Världens kanske främste klimatforskare, Prof. James Hansen, räknar med klimatkänslighet=6

Jorden har uppvisat klimatkänslighet=36 under större delen av sista halvmiljonen år.

Sanna värdet ligger någonstans mellan 6 och 36. Starka krafter synes vija förhindra denna diskussion.

Läs gärna Klimatkänslighet och IPCC, en filosofisk genomgång.

 

 

IPCC hävdar att temperaturen stannar när utsläppen är stoppade.

En ärlig och öppen diskussion pågår här.  Det vore en viktig uppgift för pressen att se till att denna diskussion

fortsätter.  Detta är den viktigaste punkten - detta är själva epicentrum för det fel som IPCC misstänks göra.

 

Tidskonstant

Tiden mellan ökad CO2 halt och ökad global temperatur har IPCC velat skriva ner nästan till noll

för att kunna hävda att temperaturen stannar omedelbart när utsläppen upphört.

 

Tiden styrs av  klimatkänsligheten.

Klimatkänslighet=3    Tid 20 år

Klimatkänslighet=6     Tid 70 år

Klimatkänslighet=36    Tid 600 år

Ovanstående är ett grovt mått på hur länge jorden kommer att forstätta värmas efter det att

alla utsläpp är stoppade, allt beroende på vilken klimatkänslighet vi bekänner oss till.

 

Ugnstemperatur.

Växthuseffekten har samma verkan som om jorden är placerad i en ugn med viss temperatur.

Denna ugnstemperatur styrs av CO2 och klimatkänsligheten:

 

 

clip4655

 

Klimatkänslighet=3     Ugnstemperatur just nu 1.9 C

Klimatkänslighet=6      Ugnstemperatur just nu 3.5 C

Klimatkänslighet=36     Ugnstemperatur just nu 24 C.

 

 

 

Giltigheten av NetZero (NollUtsläpp 2045)

Klimatkänslighet=2     Kan fungera

Klimatkänslighet=3     Katastrof

Klimatkänslighet=6     Katastrof  

Klimatkänslighet=36   Katastrof  

Märk väl att 2021 års Nobelpris var en hyllning till Klimatkänslighet=2  i 40 år gammal forskning.

 

 

IPCC säger: "Vi har redan all teknik som behövs  för att lösa klimatkrisen"

Klimatkänslighet=2      Kanske

Klimatkänslighet=3      Nej

Klimatkänslighet=6      Nej

Klimatkänslighet=36    Nej  

Slutsatsen är att vi behöver teknik som ingen tidigare sett och den måste vara i full drift senast 2025.

Enda vägen till lösning finns i de viktiga principer som Bill Gates och Vinod Khosla ger oss.

Klimatförståelsen och klimatinnovationerna uppstår inte i systemets kärna. Det uppstår alltid

i utkanterna. När vi väl förstår detta Så kan vi uppfinna den framtid vi vill ha Citat: Vinod Khosla.

Vi pratar om vår enda utväg: De omstörtande idéerna som idag motarbetas från alla håll.

Vinod Khosla tillägger: Bara inte experterna stoppar oss. Därmed menar han att den akademiska

världen utgör en huvudsaklig broms. Man kan på god grund uppskatta att den akademiska världen

förstör > 90% av de omstörtande idéer som skall  bli vår räddning. Detta är ett globalt problem och det

borde diskuteras en fullständig kultur-revolution i akademiska världen för att komma med i matchen.  

IPCC är också en huvudsaklig global broms så länge man misslyckas att ge en korrekt klimatkänslighet.

Prof Johan Rockström pratar om en kommande vetenskaplig jordbävning i denna fråga.

 

Discovery consists of seeing what everybody has seen and thinking what nobody has thought.

Albert Szent-Györgyi, Nobel laureate (1893-1986)

 

 

IPCC har i 40 år beräknat att vi når +2C år 2100 vid 450 ppm

Är det sant ? Lätt att visa att IPCC har fel.    

Vi kan se att IPCC använt denna universella, logaritmiska formel  1.442*cs*ln(450/275)  =2 C   cs=3

Linjen B motsvarar klimatkänslighet=3 och den hamnar 60 år fel !

Lika lätt ser man att den korrekta kurvan A måste ha en mycket, mycket högre klimatkänslighet.

När man testar med cs=36 så blir prognosen rätt. Intressant är att klimatkänsligheten varit 36

hela tiden under sista 500,000 åren . Kolla själva på Vostok Iskärnor.

Den felaktiga klimatkänslighet=3 har utformat proposition och klimatlag. Linje B som IPCC vill ha,

ökar så långsamt i tempertur att jorden bara når +36C vid 100% CO2. Rätt siffra enl. NASA är 450 C.

Linje B som IPCC vill ha, sjunker så långsamt i temperatur att någon istid inte kan uppstå.

Klimatkänslighet=3 är en önskedröm för problemfri användning av fossila bränslen till 2100.

IPCC fick  Nobelpriset 2007 i Oslo.  

clip8711

 

 

Genom att IPCC med stor auktoritet fastställer en viss klimatkänslighet så

kan hela världens slutsatser styras, inklusive alla prognoser

och därmed hela globala klimatpolitiken. Genom att IPCC valt fel klimatkänslighet=3

så riskerar alla aspekter av klimatarbetet att bli verkningslösa. Ett farligt exempel är NollUtsläpp 2045,

Det är den enda politik vi har och den är en direkt följd av fel klimatkänslighet.

 

Man kan tydligt se och förstå alla dessa samband i nedanstående graf. Det borde stå allra högst

på önskelistan att varje medborgare sätter sig in i alla detaljer i denna graf. Hela vår framtid

hänger på dessa samband. Var och en måste skapa sig en helt egen bild för att kunna bedöma

om nuvarande klimatpolitik fungerar. Var och en av oss har ett ansvar att överblicka, försöka

förstå och ta ansvar så att vi får en fungerande klimatpolitik. Hur skall vi annars kunna rösta fram

politiker som verkligen har en fungerande politik, istället för nuvarande fuskpolitik,

 

 

clip19062

 

NollUtsläpp 2045 driver oss till ett bottenlöst elände.

Enda politiken som kan fungera handlar om att suga bort 200 Gton CO2/år, start senast 2025

 

Var finns expertisen? Var finns ledarskapet ? Var finns tekniken ?

Avsätt alla nuvarande klimatprofessorer, journalister och politiker   som

 

inte vill informera sig,

inte vill tänka självständigt

inte vågar möta en demokratisk, öppen. ärlig diskussion -den enda metod som kan leda fram till sanning.

 

Det behövs innovationer och ledarskap på en nivå som världen aldrig sett.

 

 

Om man räknar som IPCC med klimatkänslighet=3 så ser man ingenting.

Om man räknar med en korrektare klimatkänslighet så

rinner tiden ut just nu.  Därförär det så förtvivlat upprörande.

Den psykologi som lurar klimatforskarna, pressen. svenska folket och våra politiker

är skrämmande och den beskrivs här:

 

 

Psykologiska Forskningen ger Djup förståelse av det bristfälliga klimatarbetet

och den bristfälliga politiken.

 

Ett halvt århundrades forskning har lett fram till dessa två böcker som beskriver hur GruppTänk

förstör både forskning och politik. President JF Kennedy ägnade mycket uppmärksamhet

åt dessa forskningsresultat, vilket höjde kvaliteten radikalt i beslutsfattandet.

Detta skulle  vi också behöva nu, mer än någonsin.

Speciellt den nyare, blå boken av Prof. David Allen borde läsas av alla forskare och politiker.

Då tar man bort det absolut största hindret på vägen till en fungerande klimatpolitik.

Dessutom är detta ämne fascinerande. Det handlar i grunden om att lösa upp de blinda

lämmeltåg som finns överallt. När människor börja tänka självständigt så frigörs

de enorma krafter som vi behöver för att lösa klimat-krisen.  Vi kan också lyfta demokratin till

nästa nivå, som vi kanske kan kalla "super-demokrati". Denna förnyelse vore också enormt

viktig i en tid när demokratin angrips från alla håll.

 

clip4900b

 

Ett resultat av grupptänkande är att IPCC tycks slippa den diskussion som vore nödvändig.

Omfattande diskussion med klimat-professorer avslöjar ett tydligt mönster: Man är livrädda

för att säga det som inte är politiskt godkänt. Hur skall sann vetenskap och kristallklara bevis

kunna hävda sig i denna atmosfär, där klimatprofessorer inte ens svarar när de upptäckt

att de har fel ?  Det är viktigare att rädda ansiktet än att rädda svenska folket och våra barn.  

Historien upprepar sig:

 

I mitten av 1800-talet försökte Dr Semmelweis övertyga läkare att tvätta händerna innan

operation eller förlossning.

 

Vanligt folk i form av unga blivande mödrar förstod sammanhangen,

medan doktorer och professorer från en hel kontinent  

hade fastnat i okunnighet, arrogans och prestige.

Detta gjorde eliten till mördare, enl Dr Semmelweis.

 

Vanligt folk  förstår oftast att temperaturen inte stannar när utsläppen har stoppats,

medan doktorer och professorer från en hel kontinent  har fastnat i GruppTänket från IPCC.

Dr Semmelweis skulle säga att detta också gör eliten till mördare.

Att fastna i GruppTänket från IPCC kan vara en huvudsaklig broms för civilisationens överlevnad.

Kanske den farligaste punkten i hela klimat-arbetet.

 

När skall pressen våga diskutera detta ?

 

 

Mest kritiska fasen i mänslighetens långa historia.

Vi lever just nu i den mest kritiska fasen i mänslighetens långa historia.

Att lösa klimatkrisen kommer att kräva internationellt samarbete och hela BNP i investeringar

från varje land.

Ett kärnvapenkrig eller global ekonomisk kollaps gör det omöjligt att lösa klimatet eftersom pengar och samarbete

kommer att fattas. Det är ett mycket smalt tidsfönster öppet just nu.

 

Först gäller det att korrigera det  grova fel IPCC misstänks ha gjort

genom att hålla fast i 40 år vid en felaktig klimatkänslighet=3.

 

Läs gärna kommentarerna kring sista rapporten från IPCC Apr 2022.

https://ppm.today/index.html?ipcc_2022_04_debatt.htm

 

Se gärna den video som går på djupet

https://ppm.today/index.html?upprop.htm

 

eller läs motsvarande text

https://ppm.today/index.html?text-till-video.htm

 

 

PS

Eftersom korrektheten har absolut högsta prioritet så mottages fortlöpande synpunkter tacksamt!

bengt@zero-zero.eu

 

 

Nu klarnar bilden.

Skall svensk klimat-politik drivas av exakt vetenskap och matematik

eller skall den drivas av ett blint lämmeltåg ?    just nu är lämmeltåget

i ledande ställning och det finns tunga indikationer på att IPCC och

en majoritet av våra klimatprofessorer samt media och press

återfinns i det blinda lämmeltåget !

 

Om det inte är så - bevisa det genom en öppen och ärlig diskussion.

Svenska folket vill inte bli förda bakom ljuset längre.

 

 

scale_groupthink_science_002