EU lagen, kommentar

Översyn av version 2022 Återkopplingsperiod 20 september 2021 - 18 oktober 2021

 

 

 

EU:  Klimatlagen omfattar följande:

Ett rättsligt mål för unionen att uppnå klimatneutralitet senast 2050.

Ett ambitiöst klimatmål för 2030 om en minskning av nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 % .........

 

Extremt brådskande: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

EU:s klimatlag kommer inte att fungera som avsett.

Begreppet NetZero  är en farlig fälla https://ppm.today/netzero/

Glasgow-mötet kommer inte att vara till någon nytta om NetZero2050 är EU:s huvudsakliga politik.

 

Varför?

Den stora kvadraten i pdf-bilden är 3000 Gton "för mycket" i atmosfären. Allt detta

måste bort, helst inom 20 år, annars kommer Parisavtalet att misslyckas.

Dessa 3 000 ton har ackumulerats ända sedan 1700-talet.

 

Den knappt synliga kvadraten vid pilen är de 40 Gton koldioxid som släppts ut.

varje år på jorden. Om vi släpper ut dubbelt så mycket eller ingenting alls

är skillnaden knappt mätbar i temperatur år 2050...

 

Här kan man med ett ögonkast se att världens NetZero-politik inte kan

fungera. De som vill fördjupa sina kunskaper kan läsa dessa tre utmärkta

forskare som säger att NetZero är en farlig fälla.

Detta borde oroa alla djupt.

 

År 1633 anklagades Galileo Galilei för att tro att jorden var rund.

Pressen* vågade inte ta upp detta eftersom hela världens elit trodde att jorden var platt.

Diskussionen var helt förbjuden.

 

Samma sak gällde hittills för frågan om huruvida de globala temperaturerna kommer att stanna när utsläppen upphör.

Tiden har runnit ut och vi behöver en framgångsrik Glasgow, baserad på sann vetenskap och exakt matematik.

 

NetZero-politiken är beroende av att den globala temperaturen stannar när de globala utsläppen upphör.

Detta kommer inte att ske, eftersom ökningen på 0,035 C/år (uppmätt av NASA) drivs av de 3 000 Gton CO2 som redan finns

och INTE av de globala utsläppen på 40 Gton/år.

Om alla utsläpp stoppas i dag kommer jorden att fortsätta att stiga i århundraden i samma takt som 0,035 C/år.

 

IPCC har gett världen felaktig information (se den första grafen).

Den globala temperaturen kan inte öka långsammare än 0,035 C/år.

Därför måste IPCC:s grafer lutas (se 2d-grafiken ).

 

Denna 2d-graf är den sanna prognosen och den kommer att tvinga hela EU-lagstiftningen att skrivas om.

Naturlagarna är starkare än IPCC:s fel.

 

Detta är sorgligt, detta är brådskande.

Vi måste föra en djupgående diskussion långt före Glasgow, dvs. NU.

 

www.ppm.today

 

Publicerad på EU:s webbplats

 

tjurpannan_3000_40_gton_b

 

 

 

IPCC_AR6_WG1_SPM_page_29_SSP1_to_5_a_and_b-