Farlig fälla i IPCC COP26

Farlig fälla i  IPCC Sixth Assessment Report 2021

 

 

Greta skriver på Twitter:

"Det är dags att uttrycka vår rädsla och vara ärliga mot samhället i stort.

Den nuvarande nettonollpolitiken kommer inte att hålla uppvärmningen inom 1,5 °C eftersom den aldrig var avsedd för det.

Den var och är fortfarande inriktade på att skydda business as usual, inte klimatet."

och hon hänvisar till de tre forskarna som har publicerat en uppmärksammad artikel med titeln

"Concept of net zero is a dangerous trap"    

vilket kan översättas med   "NollUtsläpp 2045 är en farlig fälla"    (Ref1)

 

Följande är nog det kortaste och enklaste matematiska beviset för att Greta har rätt:

 

Det finns 3000 Gton CO2 för mycket och det orsakar den takt på ökningen som

NASA mäter upp just nu:    +0,035 C/år.

 

Oavsett vilka minskningar som görs  av utsläpp fram till 2050 så finns 3 000 Gton kvar som

fortsätter att orsaka +0,035 C/år.

Även om utsläppen skulle bli noll redan idag så finns dessa 3000 Gton kvar och

ökningstakten +0,035 C/år finns kvar.  Långsammare än så kan det helt enkelt inte gå.

 

Den absoluta minimitemperaturen år 2100 om utsläppen upphör i dag är alltså

(0,035 * (2100-2021))+1,1 = +3,9 C

där globala övertemperaturen nu är +1.1 C

 

Därför kan inte heller NetZero 2050 fungera eller NollUtsläpp2045.

 

Slutsats:  NollUtsläpp 2045 är en farlig fälla eftersom den lurar oss att

tro att vi kan stanna under +1.5C om utsläppen stoppas tillräckligt snabbt,  eller under +2C.

 

Greta har rätt:

Den nuvarande nettonollpolitiken kommer inte att hålla uppvärmningen inom 1,5 °C

eftersom den aldrig var avsedd för det.

 

En gymnasielärare i fysik sa nyligen till mig:

Detta är elementärt och utom all diskussion: Jordens temperatur fortsätter när alla utsläpp är stoppade.

 

Vi har ännu inte hört någon klimat-professor säga detta.

Detta kan ju tolkas som om bara några promille av klimatprofessorer och forskare ännu upptäckt eller förstått denna fälla.

 

Då är vi i exakt samma situation som 1850

Dr Ignaz Semmelweis (1818-1865) blev mobbad, undviken, ignorerad och avvisad av 1800-talets medicinska etablissemang för att han uppmanade läkare att tvätta händerna före operation.  

Läkarna såg ett hot mot sin respekt och sina sociala allianser på grund av dessa nya idéer.

 

Att granska IPCC ser klimat-professorerna kanske på samma sätt som ett hot mot sin respekt

och sina sociala allianser på grund av dessa nya idéer.

 

Jag har sett forskare som redan 2001 varnade för exakt detta, att temperaturen fortsätter.

Man konstaterade:"Alla dörrar är stängda". Media och press ville inte veta någonting om denna

fråga som kanske trots allt är den viktigaste frågan i hela klimatdebatten.

 

Själv hade jag kontakt med IPCC högsta ledning 2008 tillsammans med en forskare och vi överlämnade som sammanfattning denna kurva, som visar vad som händer om utsläppen stoppar 2010.

IPCC högsta ledning har säkert dessa dokument kvar.

 

clip4909

 

Nu när det gått 14 år kan vi se klart i backspegeln att IPCC hade fel 2008 (röd) och vi fick rätt med en temperatur som fortsätter.   IPCC har inte lärt någonting - man gör exakt samma fel i sista rapporten 2021 och förnekar återigen

att temperaturen fortsätter stiga när utsläppen stoppas. Därmed tror världen att  NetZero 2050 kan fungera.

 

 

Det är helt naturligt att journalister väljer sina nyheter på följande värdegrund:

"IPCC:s rapporter granskas av tusentals forskare från hela världen.

Att grova felräkningar skulle missas av alla under den processen bedömer jag som mycket osannolikt"

 

IPCC är kanske det enda världen har för att skapa enighet om miljöåtgärder.

Genom nobelpriset och dess ställning under FN så har IPCC vuxit i rollen av att vara

den yttersta sanningen på denna jord.

 

Om IPCC verkligen behöver granskas så har press och media dock inte kunnat leva

upp till sina egna pressetiska regler under sista 20 åren :

 

§4 "Att inte använda experter som sanningsvittnen"

 

Pressen kan inte använda IPCC's experter som sanningsvittnen när IPCC skall granskas.

Ovanstående visar att det egna sunda förnuftet istället räcker för att förstå sammanhangen.

 

 

Om gymnasielärare i fysik visar sig kunnigare än alla våra klimat-professorer

så brådskar det att se till att alla beslutande positioner med klimat-professorer

bör bytas ut  mot gymnasielärare. Vi måste få nödvändig kompetens på plats snabbt

om landet skall överleva klimatkrisen.  

 

Här passar ett ganska långt citat in från de tre forskarna/professorerna som skrivt artikeln om NetZero:

 

Akademiker ser vanligtvis sig själva som samhällets tjänare. De flesta akademiker känner sig tydligt obekväma att gå över den osynliga linjen som skiljer deras dagliga jobb från bredare sociala och politiska problem. Det finns verklig rädsla för det att de betraktas som förespråkare för eller emot vissa frågor kan hota deras upplevda oberoende.

Forskare är en av de mest betrodda yrkena. Tillit är mycket svårt att bygga och lätt att förstöra.

Men det finns en annan osynlig linje, den som skiljer att upprätthålla akademisk integritet och självcensur. Som forskare lär vi oss att vara  skeptiska, att utsätta hypoteser för stränga tester och förhör. Men när det gäller kanske den största utmaningen som mänskligheten står inför, visar vi ofta en farlig brist på kritisk analys.

 

 

Naturlagarna kommer att  tvinga fram sanningen mycket snart och då står alla rådlösa.

 

Nu när vi går rakt in i väggen med en icke fungerande NetZero så har tiden praktiskt taget runnit ut.

När skall denna diskussion tillåtas så att vi kan utforma en fungerande klimatpolitik?

Bevisen är kristallklara och framtiden ser fantastisk ut när vi får basera klimatpolitiken på sanning.

 

Detta diskussionsinlägg kan gärna följas upp med nya artiklar som innehåller kommentarer från klimat-expertisen.

Vi behöver en öppen diskussion där alla kommer till tals.

 

MVH Bengt

 

 

 

Ref1

Jag har i samråd med författarna översatt till svenska.   Ref Länk ppm.today/netzero

Min egen efterforskning har gått djupare och finns nu i två böcker.

Den senaste med titeln: En handlingsplan för Sverige