Farligaste tanke-felet ?

Engelska här https://ppm.today/index.html?most-dangerous-error-_.htm

 

Är klimatkänslighet=3 från IPCC mänsklighetens farligaste tanke-fel?  

 

En enda siffra "3" är basen för alla klimatprognoser och för hela klimatpolitiken,

inklusive NetZero. (NollUtsläpp 2045).

Blir siffran bara aningen högre så faller hela klimatpolitiken.

 

Om klimatkänsligheten visar sig vara större än 3 så kan NetZero -politiken inte erbjuda någon

framtid alls för världen. Därför måste en diskussion om klimatkänsligheten starta i pressen

och i alla medier.

 

Alla politiker och alla medborgare bör fundera djupt på innebörden.  Detta angår absolut alla

och det kan vara den viktigaste punkten i hela klimatarbetet.

 

Den välkände klimatforskaren Professor Johan Rockström skriver:

Om klimatkänsligheten är 4-5 grader snarare än 3 grader,

då försvinner i ett svep hela det återstående utsläppsutrymmet.

Vi kan inte heller stoppa den globala uppvärmningen vid 1.5 grader.

 

IPCC har under 40 år hävdat att klimatkänsligheten är 3, vilket innebär att jordens

temperatur stiger +3C för varje fördubblad CO2 halt.

 

Nedanstående välkända skylt från IPCC, är en mycket exakt

matematisk konsekvens av klimatkänslighet 3. Denna skylt har utformat

proposition 2016/17:146 och utgör basen för klimatlagen 2017:720

och NetZero politiken (NollUtsläpp 2045).

 

 

 

clip8706

 

Professor Svante Arrhenius använde i princip samma formel  (*Ref1)

för 120 år sedan men hävdade klimatkänslighet=6

 

Johan Rockström skriver: James Hansen, tidigare vid NASA och en av världens främsta

klimatforskare, visade redan för över tio år sedan att

klimatkänsligheten, när man inkluderar långsamma återkopplingar, hamnar

på 6 grader.

 

Klimatkänsligheten är ett ju mått på hur starkt en planet värms av CO2.

 

Ju högre klimatkänslighet, desto högre blir prognosen för uppvärmning.

Om vi tittar på dagens situation med Svante Arrhenius’ 120 år gamla logaritmiska formel (*Ref1)

så får vi värdefulla och intressanta slutsatser: (Formeln är lika aktuell idag)

 

IPCC räknar sedan 40 år med klimatkänslighet 3.

Tankemodell: Jorden är då i en ugn som håller +1.7 C just nu (*Ref2)  

medan jorden själv är +1.1C  

Vi vet från NASA att jorden just nu värms med +0.035 C/år.

Om alla utsläpp stoppas idag så når jorden +1.7 C  på  ca 17 år.  (*Ref3)

Därefter stannar global uppvärmning.

Man kan ju med god vilja hävda att 17 år är nästan noll.

Då stämmer sista rapporten från IPCC som hävdar att temperaturen

stannar omedelbart när utsläppen är stoppade. Hela världens klimatpolitik

NetZero vilar på detta fundament.    

 

Om vi istället tror på James Hansen och räknar med klimatkänslighet 6:

Jorden är då i en ugn som håller 3.5 C just nu  (*Ref4)  

medan jorden själv är +1.1C  

Vi vet som sagt från NASA att jorden just nu värms med +0.035 C/år.

Om alla utsläpp stoppas idag så når jorden +3.5 C på 70 år  (*Ref5)  

Om alla utsläpp stoppas till 2050, som NetZero föreskriver, så blir det bara

långt värre än +3.5 C.

 

6 istället för 3 --  får enorma konsekvenser.

Nu gäller inte längre att jordens temperatur stannar när utsläppen är stoppade.

Temperaturen fortsätter när utsläppen stoppats.

Då faller hela fundamentet för NetZero (NollUtsläpp 2045) och det står inte i

mänsklig makt att med noll-utsläpp förhindra +3.5 C

 

Citat Johan Rockström: .... då försvinner i ett svep hela det återstående utsläppsutrymmet.

Vi kan inte heller stoppa den globala uppvärmningen vid 1.5 grader.

 

Som sagt, det står inte i mänsklig makt att med noll-utsläpp förhindra +3.5 C.

Även om hela jorden ställer om till solceller, vindkraft och elbilar idag

så räcker det inte på långa vägar.

 

Det måste till mycket hårdare tag. Relativt enkel matematik visar att 200 Gton CO2

och 2 Gton metan måste sugas bort från atmosfären per år.  

Start senast 2025. Då kan vi klara Parisavtalet

och med denna takt är hela atmosfären återställd till 1700-tals -atmosfär  inom 30 år.

 

Det atmosfäriska metanet har 120 ggr högre växthuseffekt än CO2. En bi-effekt är, att om man bara

tillsätter 1% atmosfäriskt metan till diesel, så blir det fossila bränslet klimatneutralt. På det viset

kan världen bli klimatneutral årtionden tidigare än vad NetZero -politiken kan erbjuda

samtidigt som samhället inte behöver gå ner på knä av astronomiska bränslepriser.

Om vi fortsätter mot NetZero men missar alla innovativa åtgärder så väntar ett bottenlöst elände inom kort.

Görs allt detta smart så kan vi fortsätta att öka levnadsstandard till nivåer som vi inte kan

föreställa oss idag. Citat Vinod Khosla: Vi kan uppfinna den framtid vi vill ha, bara inte experterna stoppar oss.

 

Detta mycket sannolika scenario med klimatkänslighet >= 6 måste upp till diskussion.

Frågan bör fylla press och media och behandlas som den eventuellt  viktigaste frågan i hela

klimatarbetet.

 

Citat Rockström:

Vi lever i ett nytt risklandskap. En klimatkänslighet på 3 grader är redan en oerhörd utmaning. Vi ska bli fossilfria på en generation. Men bara det faktum att de mest sofistikerade klimatmodellerna pekar på risken för högre känsligheten manar till eftertanke, försiktighet och framförallt agerande.

 

Det krävs agerande.  Klimatarbetet kan komma att se totalt annorlunda ut framöver.

En kommande artikel försöker ingående behandla detta tema.

 

Bengt Ovelius

 

 

Referenser:

(*Ref1)     Formeln är 1.443*cs*ln(ppm/275)  

(*Ref2)     1.443*3*ln(410/275) =1.7 C

(*Ref3)     (1.7-1.1)/0.035 =  17 år  

(*Ref4)     1.443*6*ln(410/275) =3.5 C

(*Ref5)     (3.5-1.1)/0.035 =  70 år      

 

Alla citat från Professor Johan Rockström kommer ifrån artikeln

Den heliga graal, klimatkänsligheten, skakas i grunden, SVD 2020-07-18

 


 

PS Ovanstående formler är linjära approximationer som borde ge en kristallklar bild av principen

med extremt enkla formler.

 

När man väl förstår principen så används nedanstående för att nå numerisk precision:

 

Den ordinära differentialekvation som beskriver det exaktare förloppet för alla tänkbara

klimatkänsligheter ser ser ut så här:

clip4733

Nedan är den symboliska lösningen, som också är motorn i vår unika klimatkalkylator.

I kalkylatorn ser man lätt tidskonstantens beroende av klimatkänsligheten.

En kort bruksanvisning finns här.

 

Detta verkar vara ett förbisett område i klimatvetenskapen.

Verkan av olika klimatkänslighet synes vara ett avgörande område att utforska.

clip4734

 

Det finns två utfall:

 

1.Ovanstående är rätt

2.Ovanstående är fel

 

Om det är fel så vore det en stor hjälp om klimatexpertisen kunde ge en korrekt härledning.

 

Om det är rätt så vore det en stor hjälp om klimatexpertisen kunde hjälpa till och förändra klimatpolitiken

till något som verkligen fungerar.

 

Det är inte fråga om enskilda personers prestige,

Det är fråga om våra barns framtid.

 

En hög klimatkänslighet ger en rasande snabb förändring av klimatet

samtidigt som felaktig klimatkänslighet=3 från IPCC ger en falsk garanti för att

det inte är någon brådska.

 

 

Most dangerous error ?