FN varnar

FN varnar för rekordvarmt år

 

SVD: 2022 0510:  

Det finns en risk för en tillfällig temperaturhöjning över riktmärket 1,5 grader inom de kommande fem åren varnar FN i en rapport.

 

Att FN säger "tillfällig" beror på att FN/IPCC räknat med fel klimatkänslighet i 40 år

och att man av ren prestige inte vill presentera den kurva som är en matematiskt exakt

följd av en korrekt klimatkänslighet.

 

Övertemperaturen 1.5 C som med mycket hög sannolikhet inträffar  år 2027

går inte att undvika på vägen upp till +2C som inträffar ca 2033.

 

 

front_12_15_20_temp_year

 

 

Prof. James Hansen visar att +2C kan innebära att superstormar förmår flytta

1000 ton tunga klippblock.

 

Greta säger på Twitter:

 

Sannolikheten för att ett av de kommande fem åren ska överskrida gränsen är nu 50 %

Så sent som 2015 fanns det ingen chans att detta skulle hända under de kommande fem åren.

Men detta steg till 20 % år 2020 och 40 % år 2021."

 

 

 

Dessa klimatexperter (mer....)

skriver i en debattartikel i DN

 

"Det kan också leda till ett bakslag för klimatarbetet när det visar sig att jorden inte går

under då 1,5-gradersmålet överskrids,  vilket det med största sannolikhet kommer att

göra inom ett tiotal år."

 

GP Två dagar  Från Maos Kina till Mölndal  2021 0925

Prof Deliang Chen: Vi kommer att nå +1.5 C inom 20 år

 

Det är uppseendeväckande att de klimatprofessorer som aktivt deltager

i att skriva IPCC's klimatrapporter, vill göra sken av att +1.5 C kan ligga

10,20,...30 år bort. Relativt enkla beräkningar visar att +1.5C inträffar 2027.

Det är 5 år dit...  

 

Här uppstår misstanke om grov oredlighet i forskningsarbetet.

 

 

Det är uppseendeväckande att pressen inte har vågat ta upp denna diskussion.

Vi varnade högsta ledningen i IPCC i maj 2008.  Vår prognos 2008-2022 blev

rätt. Under hela denna tid har svensk press vägrat ta upp den viktigaste

frågan av alla i klimatarbetet. Vi går rakt in i väggen - ingen reagerar.  

 

Vi kan undvika denna potentiella risk om vi vänder oss bort från IPCC's lögn

och erkänner sanningen precis som dessa professorer vid Tyndall Centre UK gjort:

 

Vi måste reversera växthusgaserna i ofattbar omfattning, annars följer jorden RCP8.5

där syret i luften tar slut.

 

NetZero politiken är verkningslös (sw) eftersom temperaturen drivs av de växthusgaser

som redan finns i oceaner och atmosfär. Det är ungefär 3000 Gton för mycket.

Det som släpps ut per år framöver är drygt 1% av det som redan finns.

Denna "lilla" mängd påverkar inte förloppet på ett mätbart sätt.

Ovanstående kurva gäller vare sig vi stoppar alla utsläpp idag eller fortsätter

utan begränsningar.

 

Vår enda chans är betydligt rejälare tag. Man kan visa matematiskt att om man suger bort

200 Gton CO2 och 2 Gton metan per år , med start före år 2025, så går det

att rädda parisavtalet. Alla politiker som lovat att rädda parisavtalet måste veta

vad som gäller. Alltså måste klimatarbetet helt och hållet handla om hur

dessa innovationer skall komma fram som världen aldrig sett.

Det finns ingen annan väg.

 

Vår enda chans är att diskutera och avslöja den lögn som IPCC och SMHI

har matat oss med alltför länge. Denna graf från sista IPCC rapporten

säger att globala temperaturen stannar när utsläppen är stoppade.

 

Sanningen är att temperaturen fortsätter nästan lika fort uppåt efter noll-utsläpp.

Felräkningen beror på att klimatexpertisen har lurat sig själva genom att

missbedöma klimatkänsligheten. Detta är ett helt otroligt misstag som alla

bör kunna förstå. Expertisen vägrar att diskutera detta eftersom det är pinsamt.

 

Det innebär vår undergång om inte pressen släpper fram denna diskussion

rakt emot klimatexpertisens vilja.

Klimatprofessorerna gör inte sitt jobb ... vilket denna diskussion visar.

 

(Om man ändå gör sitt jobb ... kliv fram och försvara de ståndpunkter som är fundamentet för landets klimatpolitik

och för vår överlevnad )

 

Summary_for_Policymakers_AR6_WG1_SPM-

University of Arkansas

Physicists have successfully generated an electrical current from the atomic motion of graphene, discovering a new source of clean, limitless power.