FN

 

Förenta Nationerna är kanske det enda världen har som sammanhållande  kraft.

 

För att rädda oss själva och planetens andra arter måste vi vara överens om vad som är fakta,

skriver FN:s generalsekreterare António Guterres i rapporten ”Our common agenda”

 

Han vädjar: "Kriget mot vetenskapen måste upphöra. Beslut bör byggas på  vetenskap och expertis".

 

 

UN_clip19132

 

I en enkät som DN skickat ut till alla svenska universitet, och som besvarats av 212 forskare inom ämnen som rör miljö och klimat, svarar över hälften att de upplever att tilltron till vetenskap minskat under de senaste fem åren.

Drygt en fjärdedel uppger att de upplevt sig ansatta av omgivningen på grund av sin forskning eller hur de uttalat sig i media.

 

Förtroendet för vetenskapen kan inte återställas förrän folk upplever att forskarna talar sanning.

 

FN hävdar via IPCC att tidsfördröjning mellan ny CO2-halt och ny global temperatur

är nästan noll. Därför skall NollUtsläpp 2045 fungera.

Ungdomar förstår för det mesta, att detta inte stämmer alls. Därför finns en djup klimatångest.

 

Klimatforskare och press vägrar dessutom en öppen ärlig debatt i denna specifika fråga.

 

Forskaren Örjan Hallberg skrev detta kring år 2005:

 

Enligt en tidigare rapport säger IPCC, att klimatet har en termisk tröghet  mellan 120 och

150 år innan temperaturökningen har nått 50 procent av sitt slutvärde.

 

Men nu i den senaste rapporten har man plötsligt ändrat taktik. För att inte skrämma livet ur oss

påstår man nu att klimatet snabbt stabiliseras om vi slutar släppa ur växthusgaser.  

 

Våra klimatexperter hävdar att IPCC's rapport ger den bästa bilden av vad som komma skall

eftersom den baseras på  resultat från tusentals forskningsrapporter.

Tyvärr är det nog så att en kompromissrapport som denna från IPCC inte alls berättar sanningen.

 

Eftersom vi redan har data över atmosfärens ökning av C02 sedan 1850

fram till idag och dessutom har goda uppgifter om hur temperaturen har förändrats under denna tid finns möjlighet att enkelt låta en dator söka den responskurva som ger bästa passning mot dessa data. En sådan övning ger att responstiden för en plötsligt ökad halt av C02 bekräftar de 120-150 år som IPCC tidigare har hävdat.

 

För att inte ord skall stå emot ord så är det viktigt att ungdomar själva skall kunna göra den klimatberäkning

som Örjan Hallberg föreslår. En bra, pedagogisk lärare skall nu kunna ge även grundskole-elever

de kraftfulla, matematiska verktyg som IPCC, SMHI och många klimatexperter verkar sakna.

Läs bara Bevisföringen och Matematik för ungdomar.

 

Att bygga förtroende innebär att klimatexpertisen pekar på felet i den enkla matematiken för ungdomar,

eller går i spetsen för att ställa om klimatpolitiken.

Hittills har jag testat klimatexpertisen under 15 år i denna fråga och hittills har samtliga (de flesta professorer)

kastat in handduken.

 

Den viktigaste slutsatsen är, att globala temperaturen fortsätter i 120-150 år innan

50% av den slutliga temperaturen är nådd.

 

Det innebär att NollUtsläpp 2045 är en verkningslös politik.

Vi vet dessutom att globala temperaturen nu stiger med 0.03 C/år, tendens accelererande.

Detta kommer att forstätta i 100-150 år, även om alla utsläpp stoppas idag.

Efter detta är temperaturen bara halvvägs mot sitt mål.

 

Världens kanske främste klimatforskare prof James Hansen analyserar EEI

(Earth energy Imbalance) från senaste CERES satellitdata.  Slutsats:

 

.....modellerna behöver 100 år för att nå inom 1/e av jämviktsuppvärmningen, dvs. 63 % av jämviktsreaktionen.

 

NollUtsläpp 2045 kan lösa ca 1% av klimatkrisen.

Övriga 99% måste komma från att suga bort 200 Gton CO2/år, start senast 2025.

Då kan man också klara Parisavtalet.

 

Klimatexpertisens viktigaste uppgift vore, att räkna ut dessa avgörande siffror.

Tyvärr kan man inte klara denna beräkning så länge man tror på den felaktiga

tidsfördröjningen och den felaktiga klimatkänsligheten (=3) som tusentals

forskare i IPCC presenterar för världen.

 

Det finns hopp: Grundskole-eleverna kan snart göra en korrekt beräkning

och på djupet förstå den viktigaste punkten i hela klimatpolitiken.

 

Detta motsvarar Greta's uppfattning:

När vuxna inte kan ta sitt ansvar så får barnen ta över.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c