Försiktighet

 

Försiktighetsprincipen innebär att man försäkrar ett hus även om risken är 1 promille att det brinner,

 

Jorden är ett komplext system och klimatexperterna blir överraskade gång på gång.

Man vet helt enkelt inte säkert hur närmsta framtiden ser ut.

IPCC har under sista 40 åren fullständigt missbedömt utvecklingen

vilket alla kan se på nedanstående blå skylt. Redan ett bra ögonmått på NASA

svarta, verkliga kurva visar att +2C kan inträffa kring 2040. Här ligger IPCC > 60 år fel och proposition och klimatlag baseras på detta fel.

clip4941

 

Mitt i denna grova okunnighet kan vi ändå ana att det finns två världsbilder.

Låt oss gissa sannolikhet 50-50% att ena eller andra kommer närmast sanningen.

 

 

Världsbild 1:

Det är inte så farligt med +2C övertemperatur

Detta inträffar inte förrän efter år 2100 . Det är gott om tid.

Jordens temperatur stannar när utsläppen upphör. (enl IPCC)

Därför kan NetZero 2050 fungera. (NollUtsläpp 2050)

Tidsfördröjning mellan utsläppt CO2 och temperaturökning är nära noll.

IPCC ger uttryck för denna världsbild på blå skylten och i senaste rapporter.

Siffran 450 ppm vid +2C visar att IPCC räknar med klimatkänslighet=3,

dvs jorden ökar +3C för varje fördubbling av CO2 halten.

 

clip4712

 

 

Världsbild 2:

Redan +1.1C övertemperatur är på gränsen vad världen tål.

Senaste årens katastrofer har visat detta. Arktis smälter, skogarna brinner,

störtregn förstör hela städer.

Jordens temperatur fortsätter ungefär lika fort uppåt efter utsläppen upphört.

Detta beror på att den CO2 som redan finns i atmosfären är drivande kraften

medan nuvarande utsläpp behöver 700 år för att nå full inverkan på temperaturen.

Därför kan temperaturen inte styras alls med utsläppen inom så kort tid som 30 år.

Därmed är NetZero politiken verkningslös och politiken måste se annorlunda ut.

Det enda som fungerar är att suga bort 200 Gton CO2 och 2 Gton Metan per år.

Detta är enda sättet att rädda parisavtalet.

Med denna takt är atmosfären helt återställd efter 20 år.

Jorden är superkänslig för CO2.

Redan 285 ppm år 1895  med 285 ppm CO2 var för mycket.

Det leder till katastrofala +2C ca 700 år senare om alla utsläpp stoppats år 1895.

Vostok iskärnor ger uttryck för denna världsbild.

Det är bara att räkna rutor och fastställa att jordens temperatur ökar ca +36C

för varje fördubbling av CO2 halten.

Att räkna med  klimatkänslighet=36 gav en korrekt prognos 2008-2021

När IPCC själva räknade med klimatkänslighet=3 blev felet 70 år.

Bilden visar hur IPCC ligger helt utanför verkligheten.

 

 

xxxclip4933

 

 

 

 

Slutsats:

 

Försiktighetsprincipen innebär att omedelbart överge världsbild 1

och satsa på världsbild 2.

 

Kan alla våra klimatexperter hålla med om detta ?

 

 

Om man ändå fortsätter att hålla fast vid världsbild 1

och tror på NetZero 2050

så måste man vara 100% säker på att jordens temperatur verkligen

stannar när utsläppen är stoppade. Kan klimatexpertisen garantera detta ?

 

Kan klimatexpertisen garantera att hela världen drar ner utsläppen till noll 2050 ?

Kan politikerna garantera detta ?

 

Om det blir JA på alla dessa frågor så kommer temperaturen likväl att stiga med 0.035 C/år

under många år framöver. Den ökande globala temperaturen triggar igång andra

växthusgaser och NASA fastställer att energin som oceanerna tar emot

har fördubblats på 14 år - mycket mer än vad enbart CO2 motiverar.

 

Det gör att förhållandena kan bli katastrofala redan vid +1.4 C som kan inträffa

om  (1.4-1.1)/0.035 = 8 år - långt innan NetZero politiken gjort planerad nytta.

Allt detta måste upp till diskussion NU.

 

Tre forskare skriver "Concept of NetZero is a dangerous trap"

 

Detta är nog den viktigaste artikel som skrivits i hela klimatdebatten.

 

Svensk press tycks inte våga ta upp det som är allra viktigast -

det som påverkar hela vår framtid.  De största frågorna får inte diskuteras.

 

Här måste MedelSvensson vakna och börja kräva att en diskussion kommer

till stånd -  så att inte hela vår demokrati kommer på skam.

 

President J.F. Kennedy använde den psykologiska forskningen om GruppTänk

och lyckades höja kvaliteten på alla beslut.

 

Grupp-Tänk gör den demokratiska processen svår eller omöjlig.

Det är en ytterst relevant fråga huruvida Sverige ser ut exakt så här just nu,

där press, politiker och klimatexpertis placerat sig i samma lämmeltåg - på

snabb väg mot katastrof.  

Om det ser ut så här, så gäller det att återställa demokratin snabbt.

President J.F. Kennedy kunde ge de avgörande tipsen.  

 

Även tyske presidenten Frank-Walter Steinmeier har avgörande råd:

Demokratin är inte självklar. Den kan bara upprätthållas av modiga medborgare.

"Demokrati är de modigas statsform"    

 

„Die Demokratie ist eine Staatsform der Mutigen“

 

Det är ett utslag av ynkligaste feghet att placera sig i ett lämmeltåg. Press, politiker, expertis: Vakna !

Ert mod behövs. Annars kommer våra egna barn att säga: Ni visste ju, men lyfte inte ett finger,

122999559_s_x4_free_fall7_Klimat_och_Grupptänkande5