Förslag IPCC

Detta är vår bild av vad som är viktigt. Om 100 andra  förslag också kommer så är vi hemma.

 

Om IPCC skulle börja använda Theory-285

 

så uppstår 15 tumregler som politiker och partier kunde använda  för att utforma en fungerande klimatpolitik.  

Dessa 15 punkter skulle förslagsvis kunna utgöra en ny

 

Summary for policymakers

 

 

§1   CO2 halten 275 ppm  ger stabil jord. Den enda hållbara lösningen är att snabbt komma tillbaka dit.

Största delen av klimatpolitiken måste fokusera på detta mål.  Det ger 0C övertemperatur  

 

§2   CO2 halten 285 ppm  innebär gång på gång en farlig nivå. Sist jorden hade  285 ppm var år 1895.

Om alla utsläpp stoppats då  så hade jorden ca 700 år senare nått katastrofala +2C övertemperatur,

10 m högre ocean  och superstormar som kan flytta 1000 ton tunga klippblock.

Tidsperioden Eemian ger dessa ledtrådar  Se Prof James Hansen. YouTube Superstorms

 

§3 All CO2-budget tog slut år 1895. Man kan inte sälja utsläppsrätter eftersom man

inte kan sälja något som inte finns.

Det finns inget utrymme att släppa ut CO2 över den farliga nivån 285 ppm. (Vi är nu på 415 ppm)

 

§4 Jordens temperatur kan inte börja sjunka förrän CO2 halten går under 285 ppm.

 

§5 Det kan inte finnas några scenarior i några sammanhang med sjunkande eller konstanta

temperaturer i någon del av diagrammen så länge CO2 ligger över 285 ppm.  Även om

alla utsläpp stoppas så fortsätter temperaturna att stiga (med mål +25C om 700 år vid 400 ppm).

Exempel på tidigare felaktiga och vilseledande kurvor:

 

clip4761b

 

§6   Klimatkänsligheten har varierat mellan 20 och 40 under sista 500,000 åren

 

§7 Klimatkänsligheten kan i dagsläget ligga mellan 50 och 100

om metan och andra förstärkande effekter räknas med. Intensiv forskning

bör fokuseras på detta eftersom detta måste vara grunden för klimatpolitiken.

Det finns knappast viktigare siffror.

 

 

§8.  Prof Svante Arrhenius lutade åt  klimatkänslighet=6. Han kunde inte veta att

Vostok iskärnor lång senare visade   klimatkänslighet= 20  - 40

 

 

§9   Parisavtalet gäller bara om mer än 50-300 Gton CO2 per år aktivt tas bort från atmosfären. Start 2025. Expertisen bör snarast bekräfta denna siffra.

 

 

§10. Fel siffra på klimatkänsligheten leder till klimat-katastrof eftersom nödvändiga åtgärder uteblir.

Vi ligger väldigt fel just nu. Verkligheten är 36 och alla tror på 3.   Det är  stor skillnad om

temperaturen stiger med +36C för varje fördubbling av CO2 halten, jämfört med 3C

 

 

§11   Klimatkrisen kan bara lösas om man tillämpar den omfattande vetenskapen kring GruppTänkande och låter politik och vetenskap genomgå en omvälvande förändring.  

 

 

§12 Bill Gates har rätt: Världens klimatpolitik: "Inte seriös"

Vi måste prestera något gigantiskt som vi aldrig har gjort förr, mycket

snabbare än vi någonsin har gjort något liknande.

Detta måste göras innan globala klimatförändringar förstör befintliga ekonomiska strukturer.

Världen kan väldigt snabbt komma in i stora sammanbrott (jfr Syrien, Venezuela)

 

§13 GruppTänkarna ser sig själva, enl. psykologiska forskningen, som en osårbar elit,

som har korrekta svar på alla frågor och nedvärderar allt som kommer utifrån gruppen.  

Det är svårt för en GruppTänkare att förstå att de flesta lösningar som skall bli

vår räddning faktiskt kommer utifrån.  (= från "fel" håll)

 

§14 FN är inte perfekt men det är det bästa vi har. IPCC är en del av FN. IPCC skall ha

allt stöd som en globalt samlande kraft. IPCC förväntas visa öppenhet, välkomna

diskussion och bekämpa intern Grupptänk samt snabbt komma fram till ett

korrekt värde på klimatkänslighet.

 

§15 Demokratin är inte perfekt men den kan förbättras avsevärt genom att

GruppTänk reduceras. Styrkan ligger ju i att det finns många, väl underbyggda

åsikter.  Sverige kan nå en världsledande position i klimatarbetet, så som politikerna redan beslutat.

 

fyr1