Förslag Politik

Detta är vår bild av vad som är viktigt. Om 100 andra  förslag också kommer så är vi hemma.

 

Riksdag och regering ställer klimatlagen över naturlagarna. När vår bild av naturlagarna

ändras i snabb takt så förblir klimatlagen ingjuten i cement.

Prioritetsordningen måste ändras. Ett uttryck för ödmjukhet inför naturkrafterna.

 

Mätningarna på iskärnor visar att klimatkänsligheten varit 36 under sista halvmiljonen år

IPCC har hävdat klimatkänslighet= 3 under sista 40 åren.  

SMHI representerar IPCC i vårt land och SMHI's expertis har inte varnat för denna felräkning.

 

En matematiskt exakt följd är den blå skylten "IPCC Summary for policymakers" som

givit oss en grovt felaktig klimatlag.  Den blå skylten driver  hela världen rakt in i en

global katastrof av en omfattning som mänskligheten aldrig upplevt tidigare.

 

IPCC

 

Representanter för IPCC, SMHI och en lång rad andra ansvariga myndigheter har sökts för kommentar

sedan 2008  för att uppnå högsta grad av korrekthet i denna känsliga fråga.    

Så här långt inga användbara svar, på sista tid bara tystnad.  Tystnaden kan bara  tolkas som

en stark bekräftelse på att  info i denna bok är  korrekt.

 

Om slutsatserna  vore fel (vilket jag hoppats sedan 2008) så behöver experterna bara sätta fingret på felet.

Vi har att göra med  enkel men exakt vetenskap+ matematik.  

 

Målsättningen är att presentera bevisföringen på ett så enkelt sätt att alla kan förstå.  

Då kan demokratin fungera och svenska folket kan snabbt lyfta bort alla som inte gör sitt jobb.

 

Det handlar faktiskt om att inte stjäla Gretas framtid. Ingenting är viktigare. Aldrig har

lika mycket stått på spel.  

 

Med en enda blick så ser man skillnaden. SMHI Rossby har räknat med klimatkänslighet=3

och temperaturen slutar stiga när när jorden är klimatneutral, avgasfri år 2050. (grön kurva)

 

SMHI_Rossby_PLAN_2045_2169_compare_cs36

Vid klimatkänslighet=36 blir det helt annorlunda.

Då räcker den CO2 som redan finns för att orsaka det mesta

av temperturökningen. I detta scenario  så halveras utsläppen varje årtionde för att vara nära noll 2050.

Därefter   sugs 25 Gton CO2 bort från atmosfären per år med början 2080.  

Detta scenario borde vara en dröm för alla politiker i dagens klimatdiskussion.

 

Man kan dock visa med enkel matematik att detta dröm-scenario är en mardröm.

 

Det är svårt att sätta sig in i den plåga som uppstår 2080  därför att vi inte gör vårt

jobb nu. Redan 10 Gton CO2/år är så otroligt mycket att inga andra aktiviteter på

jorden ens kommer i närheten av detta. År 2080 skall man klara 25 Gton/år, med en

bakgrundstemperatur mellan 4 or 6.5C där redan +2C anses vara global katastrof.

 

Redan +2C  med början kring år 2040 kommer att radera bort jordbruk, transporter

och länders interna stabilitet. Under ännu högre temperaturer  skall man göra underverk.

När man sedan jobbat i 80 år med att backa CO2 i en omfattning som överstiger

mänsklig förmåga så har man bara sett ökande temperaturer hela denna långa tid  

2080-2160 (se kurva). En vedermöda som saknar motstycke i mänsklighetens historia.  

 

Detta är den värld vi ger till kommande generationer eftersom vi inte gör vårt jobb nu.

 

Själva roten till problemen ligger i att IPCC och SMHI inte  ger världen den sanna siffran

på klimatkänsligheten.    Därmed läggs hundratals miljarder på verknikgslösa åtgärder,

medan allt som verkligen är viktigt inte ens har börjat diskuteras.  Det är precis som

en läkare som ställt fel diagnos och sätter in en felaktig och livsfarlig behandling.

Läkare kan också göra underverk så fort diagnosen blir rätt.