Fråga 1

Den viktigaste frågan i hela klimatdebatten gäller:      

Utmaning 1 - en mycket enkel fråga:

Stannar temperaturen när utsläppen är stoppade ?

 

Jag har redan gjort denna beräkning och matematiken finns här, likaså en kalkylator

programmerad i javascript som gör det enkelt att utvärdera matematiken.

Den visar konsekvenserna av alla tänkbara klimatkänsligheter. Den visar klart

att temperaturen inte stannar när utsläppen upphört.

 

Resultatet är helt avgörande för att utforma landets klimatpolitik och detta brådskar.

 

Ni som är klimatexperter kan stödja denna matematik och denna kalkylator

eller göra en egen härledning och gärna en egen js-kalkylator som underlättar utvärderingen -

precis som jag gjort.

 

Detta är den viktigaste frågan i hela klimatdebatten:

Svenska folket vill ha expertisens härledning eller bekräftelse på den som redan finns här.

 

Detta besked lyser med sin frånvara trots att matematiken är ganska enkel.

 

 


Den specifika utmaningen är:

Beräkna jordens temperaturutveckling under klimatkänslighet=6

om alla utsläpp stoppas idag.

Se också Fråga 2 och Fråga 3


 

 

Detta är ett personligt upprop till följande klimatexperter:

 

Frida Bender, docent, universitetslektor i klimatmodellering, Meterologiska institutionen, Stockholms universitet

Rodrigo Caballero, professor i klimatmodellering, Meterologiska institutionen, Stockholms universitet

Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi, Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet

Thorsten Mauritsen, universitetslektor i klimatvetenskap, Meterologiska institutionen, Stockholms universitet

Jonas Nycander, professor i fysisk oceanografi, Meterologiska institutionen, Stockholms universitet

Michael Tjernström, professor i meteorologi, Meterologiska institutionen, Stockholms universitet

Erik Kjellström, Professor, SMHI

Johan Kuylenstierna, Professor

Markku Rummukainen, Professor Klimatologi

Björn Sandén, Professor, Innovation

 

För Er klimatforskare som ägnat många årtionden till  klimatberäkningar, så måste uppgiften vara enkel,

troligen några  minuters jobb.

 

Stort tack för hjälpen i den viktigaste klimatfrågan av alla. Svenska folket måste snarast ta del av detta

eftersom det påverkar kommande val och hela klimatpolitikens inriktning.

 

Det bästa vore om pressen kunde ställa denna fråga och presentera härledning och diskussion

 


 

 

Ett svar på frågan har kommit från Rodrigo Caballero, professor i klimatmodellering, Meterologiska institutionen, Stockholms universitet, samt replik från min sida.

https://ppm.today/index.html?rodrigo_caballero.htm

 


Ett svar på frågan har kommit från Lennart Bengtsson,

 

.