Fråga 2

En vädjan till klimatexpertisen att göra följande beräkning och dessutom att förklara så att alla kan förstå

varför IPCC har räknat fel med ca 60 år, baserat på klimatkänslighet=3.

Detta fel som alla kan se, inger inget förtroende.  +2C skulle inträffat år 2100 enl. den blå skylten

och det kommer 60 år tidigare.

 

 

 

Vi vet att IPCC skapat kurva B med klimatkänslighet=3, som utformat proposition, klimatlag och NetZero politik.

Vi vet att Kurva A är känd allt sedan Exxon Mobil i all hemlighet räknade fram den för 42 år sedan.

Vi vet att Kurva A numera är erkänd av SMHI och IPCC under beteckningen ssp5-8-5

Vi ser att Kurva A är i harmoni med NASA verkliga mätningar (SVART)

Vi vet att den kurva B som IPCC skapat uppvisar ett fel på 60-70 år i relation till verkligheten

Alltså är värdet 3 på klimatkänsligheten grovt fel.

 

Räkneuppgiften till klimatexpertisen är att utifrån kurva A

räkna fram aktuell klimatkänslighet.

Vi ser att verkliga värdet måste vara   högre än 3

men det måste gå att räkna ut detta exakt.

 

 

clip8711

En ansats kan vara att använda den formel för framtida övertemperatur som

Professor Peter Nightingale, USA föreslagit

-0.3 + e^(0.025*(t - 2010)) för att därifrån räkna fram klimatkänsligheten

 

Detta är en extremt viktig beräkning eftersom den visar huruvida IPCC ger fel klimatkänslighet till världen,

vilket i sin tur riskerar ge felaktig klimatpolitik på alla fronter och den största risken är att NetZero-politiken

av naturen visar sig helt verkningslös.

 

En bra start är att man redan med ögonmått kan se att röd kurva A stiger mycket brantare än blå kurva B.

Därmed är det uppenbart, utan att använda matematik, att klimatkänsligheten borde vara  större än 3.

Följden blir en vetenskaplig jordbävning (Orden kommer från Prof. Johan Rockström)

 


Om energin till oceanerna fördubblas på 19 år så borde det innebära att derivatan

av jordens temperaturkurva fördubblas på denna tid. Det går att ställa upp ett ekvationssystem

med dessa villkor, men det ser bara ut att gå ihop om man accepterar en varierande klimatkänslighet

i detta snäva intervall

 

 

clip19061

 

 

 

 

 


 

Detta är ett personligt upprop till följande klimatexperter:

 

Frida Bender, docent, universitetslektor i klimatmodellering, Meterologiska institutionen, Stockholms universitet

Rodrigo Caballero, professor i klimatmodellering, Meterologiska institutionen, Stockholms universitet

Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi, Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet

Thorsten Mauritsen, universitetslektor i klimatvetenskap, Meterologiska institutionen, Stockholms universitet

Jonas Nycander, professor i fysisk oceanografi, Meterologiska institutionen, Stockholms universitet

Michael Tjernström, professor i meteorologi, Meterologiska institutionen, Stockholms universitet

Erik Kjellström, Professor, SMHI

Johan Kuylenstierna, Professor

Markku Rummukainen, Professor Klimatologi

Björn Sandén, Professor, Innovation

 

För Er klimatforskare som ägnat många årtionden till  klimatberäkningar, så måste uppgiften vara enkel,

troligen några  minuters jobb.

 

Jag kommer att lägga in era slutsatser i den video som är under utveckling och manuscriptet finns här,

Stort tack för hjälpen i den viktigaste klimatfrågan av alla. Svenska folket måste snarast ta del av detta

eftersom det påverkar kommande val och hela klimatpolitikens inriktning.

 

Det bästa vore om pressen kunde ställa denna fråga och presentera härledning och diskussion