Fråga 3

Fråga 3 till klimatexpertisen: Er kommentar ?

 

Här är det visuella beviset för att IPCC räknat fel:

 

Om 100 års CO2-utsläpp hade gjorts på en enda dag, så skulle jordens temperatur

inte hängt med alls.

 

Det skulle bli ett rakt, rött streck och man kunde lätt tänka fel och tro

att klimatkänsligheten är noll.

 

Nuvarande utsläpp sista 100 åren (se NASA cs=3)  har ur planetens synpunkt

gått så snabbt att temperaturen inge hängt med särskilt mycket.

Därför är lutningen på denna blå, utstickande pinne ganska liten. (se bild)

 

Vi befinner oss på högra spetsen av pinnen och den temperatur på +1C

vi nu ser är bara en bråkdel av den temperatur som jorden är

programmerad att uppnå.

 

Av vinkeln på NASA mätningar kan vi  uppskatta grovt att  jorden behöver

ca 600 år för att  bli en stabiliserad temperatur som försvinner in i molnet,

visat som ett grått fält med cs=36.

 

Om samma utsläpp skett under 5,000 år så skulle linjen följa det grå fältet uppåt

direkt och denna lutning motsvarar klimatkänslighet=36.

 

Det behövs bara 10 minuters eftertanke här för att förstå hela

klimatsituationen och för att förstå det katastrofala tankefel

som IPCC varit fångad i under sista 40 åren.

 

cs000

 

IPCC's  farliga tanke-fel: Pinnens lutning berättar hur fort

utsläppen skett men säger ingenting om den sanna klimatkänsligheten.

 

 

Detta har IPCC troligen förväxlat under 40 år. Det man tror är klimatkänslighet=3 är bara

ett mått på hur snabbt civilisationen utvecklats.

 

Den matematiska konsekvensen blir felaktiga prognoser, felaktig CO2 budget, felaktig tidsfördröjning  CO2 till Temperatur och en icke-fungerande NetZero politik.

 

Allt detta ser vi nu på en gång och bevisen hopar sig.

 

Detta är pinsamt. Det kan vara det värsta och farligaste misstaget

i mänsklighetens historia.  Om misstanken stämmer så måste IPCC

få en helt ny, fungerande organisation.

 

Forskare som kommer om 100,000 år och tittar på iskärnorna

kommer  åter att se ett harmoniskt moln av mätpunkter.  Den pinne som nu

sticker ut kommer att fällas upp under kommande 600 år och bli osynlig.

 

De kommer att se den sanna klimatkänsligheten som under årmiljoner varit 36.

Härifrån kan vi nu år 2022 utforma en fungerande klimatpolitik.

 

Om IPCC hade rätt så skulle pinnen sticka ut i alla tider och vara klart synlig

om 100,000 år.

 

 

 

 

 

Det är ändå inte alla som kommer att tro på klimatkänslighet=36.

Dock räcker det att klimatkänsligheten visar sig ligga i området 4-36

för att hela klimatpolitiken skall ändras.  Det behövs en omfattande diskussion om detta.  

 

Prof Johan Rockström: Vid  4-5C... klimatkänslighet  försvinner i ett svep hela det  återstående utsläppsutrymmet. Vi kan i så fall inte heller stoppa den globala  uppvärmningen vid 1.5 grader.