Framtida utsläpp

IPCC visar med dessa kurvor att framtida uppvärmning enbart hänger på utsläppen

och att hela klimakrisen kan lösas när utsläppen går ner till noll.

Detta är fel eftersom IPCC inte alls tar hänsyn till befintlig CO2 och metan, som

orsakar nästan hela uppvärmningen.

 

Om IPCC kurvknippe trycks ihop till nästan ingen höjd (C) så närmar vi oss sanningen.

Ett års utsläpp är bara ca 1% av det som redan finns och dess termiska verkan dras

ut under 700 år. Därför spelar mycket eller lite utsläpp kommande 30 år minimal roll.

Det hopptryckta kurvknippet skall sedan pressas ner i det gula fältet.

Här ser vi ungefär hur stor betydelse allt det har som ryms inom NetZero 2050.

Tag bort eller lägg till det gula fältet och se skillnaden.

 

Den enda klimatpolitik som kan fungera handlar om att med blixtens hastighet utveckla

den teknik som behövs för att ta bort 200 Gton CO2/år från det grå fältet

och 2 Gton Metan /år från det blå fältet.  Under Glasgow mötet får ingenting annat

diskuteras om mötet skall bli framgångsrikt.

 

 

 

emissions_methane_co2_IPCC_001

 

 

Genom att IPCC har gett oss alla felaktig information så har vare sig folket eller politikerna

förstått vilken utmaning det innebär att respektera parisavtalet.

 

Ändå är det en lycka att parisavtalet kommit till stånd även om förhandlarna inte

förstod alls vad de skrev på.

 

Vi måste följa detta avtal till varje pris och det finns bara en enda lösning:

Tag bort 200 Gton CO2 och 2 Gton metan varje år, start senast 2025.

Ingenting annat behöver diskuteras.