FriTänk

President JF Kennedy använde den omfattande forskningen kring

GruppTänk och kunde öka kvaliteten på alla beslut radikalt.

Det enkla knepet är att lämna lämmeltåget och börja tänka självständigt.

 

Var och en som lägger en vecka på att helt lämna lämmeltåget

och istället tänka självständigt kommer garanterat fram till sanningen.

 

 

79867707_lz

 

 

Glöm vad lämmeltåget  säger om NollUtsläpp 2050

och +2C år 2100. Nollställ tankarna.  

 

Utgå enbart ifrån strikt vetenskapliga fakta. Det finns många vägar som

leder till sanningen om klimatet.

 

En väg är denna:

Bilden visar jordens tempertur vid olika CO2 halt (200-400 ppm CO2).

Molnet av punkter är mätdata från iskärnor en halv miljon år bakåt i tiden.

 

Pinnen som sticker ut är alla NASA mätningar

på jordens temperatur, 1900-2021.

 

xclip4927

 

Varför ger alla gamla mätningar ett moln av punkter

Varför ger  alla nya mätningar en pinne ?

I denna enkelhet  gömmer sig det fascinerande  svaret!

 

Sätt upp denna bild på väggen, lek detektiv och fundera en veckas tid !

 

Härifrån får man fram vår sanna situation,

Pinnens lutning talar om att fördröjningen mellan ny CO2

och global temperatur är ca 700 år.

 

Lutningen på molnet talar om att jorden ökar sin temperatur

med 36 C för varje fördubbling av CO2 halten.

Klimatkänsligheten cs är 36 och inte 3 som IPCC påstår.

 

Genom att räkna med klimatkänslighet=3  så saknar  IPCC

och SMHI helt förmågan att få prognoser rätt .

Detta visas i detalj i den nya boken tillsammans med matematiska bevisen.

IPCC har sannolikt stirrat sig blinda på pinnen som faktiskt har cs=3

men glömt bort helheten.

 

Det är tidens största dilemma: De flesta orkar inte fokusera en

vecka på att nå en egen, sann bild av verkligheten.

 

En bild som räddar civilisationen om varje Medel Svensson tar denna

utmaning. Precis som Greta säger: Det är Medel Svensson som

kommer att rädda oss, inte alla experter och politiker som inte

lyfter ett finger men ändå har lön för uppgiften.

 

De flesta, nästa alla, även forskare, föredrar bekvämligheten

i GruppTänket. Man lämnar inte lämmeltåget eftersom man

riskerar att förlora lön, forskningsanslag, status mm.

 

Civlisationens undergång är i så fall nära förestående.

Detta vansinne kan undvikas.

 

122999559_s_x4_free_fall7_Klimat_och_Grupptänkande5

 

 

 

 

 

 

 

IPCC och SMHI har har sannolikt stirrat sig blinda på pinnen som

faktiskt har cs=3 men glömt bort helheten.

 

När man räknar in helheten så rör sig faktiskt pinnen tills den

har klimatkänslighet=36, precis som molnet,

 

Detta är väl ändå logiskt:

Forskare som kommer om 10,000 år och studerar resterna

av vår civlisation kommer inte att se någon pinne.

Den har inordnat sig i molnet.

 

Dessa forskare kommer att fundera över om forskarna

kring år 2020 var grovt okunniga eller enbart fega

gentemot det GruppTänk som icensattes av IPCC+SMHI

och som  utplånade hela civilisationen.

 

 

Är inte denna simulering fantastisk ?

Den har potential att rädda oss om vi tar oss tid att fundera på djupet:

 

climatesensitivity2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.