Fundamentet

Denna bok kommer att behandla två enkla teorier: Theory-285 och -450.

Här måste vi välja rätt. Detta är fundamentet. Valet bestämmer

bokstavligen om vi skall  vinna eller försvinna.  

 

Om vi väljer rätt, d.v.s. det sanna alternativet som följer naturlagarna,

så öppnar sig omvälvande möjligheter.

 

Ingen skulle trott på internet eller smartphone 1970

och de viktigaste innovationerna fanns inte ens i fantasierna 1970.

 

På samma sätt är det ingen idag som tror på att varje hus och varje bil

kan få sin energi gratis från luftens metan. Det som ingen tror på,

motarbetas med  full kraft.  Det behövs bara en förändrad inställning så får vi se

de första prototyperna inom ett par år. Men detta är bara början.

Vi kommer att få se dussintals nya teknologier som man inte kan

drömma om idag. Allt detta är dessutom helt nödvändigt för att lösa klimat-knipan.

 

 

Johan Kuylenstierna i Klimatpolitiska Rådet sade:

När vi får lösningar i omvälvande teknik  så måste investering finnas.

 

Detta låter bra men det brådskar att  staten går ett steg längre:  

 

Expertisen måste tala om för innovatörer att vi måste

backa växthusgaserna med början NU eller senast 2025

 

Önskelistan och Investeringarna måste komma först och staten måste

sedan söka innovationerna med ljus och lykta. Detta är ledarskap.


clip4790

 

J.F. Kenndy visade ledarskap:

Han ställde upp önskelista och finansiering först. Då kunde månlandningen

bli verklighet kort därefter. Klimatkrisen är ingenting annat än många

månlandningar.  Det är inte gratis att betala för 200 års olje-fest. Om vi

accepterar sanningen med klimatet och är beredda att göra ett kvalitetsjobb

så kommer vi att pressas till gränsen av mänsklig förmåga.

 

Om Theory-285 är rätt  så är dagens klimatpolitik en lögn som ger ett

bottenlöst elände. Var och en måste skapa en egen uppfattning.

Alla måste hjälpa till. Det är ingen annan som gör det.

 

IMAG0849

 

Pressen börjar förstå detta:

 

Exempelvis:   Ledare Svensk klimatpolitik Peter Wennblad SVD:

Hur länge ska vi  låtsas att vi klarar klimatmålen?

Om 23 år ska Sveriges  klimatomställning  vara genomförd.

Utsläppen av växthusgaser ska vara noll. Allt talar för att det

är omöjligt. Ingen pratar om detta. För att nå klimatmålen

måste utsläppen minska 6-10 procent varje år fram till 2045.

Hittills har de sjunkit runt 1 %  per år.

 

Det läggs hundratals miljarder på att bli klimatneutrala till 2045.

På den vägen får vi snart se att bränslet kostar 100:- /liter.  

 

Alla som blir övertygade om Theory-285 kommer att se nuvarande

klimatpolitik är både fantasilös och fullständigt overksam.

Klimatproblemet är mycket värre än de flesta tror och klimatneutralitet

måste uppnås senast 2025.  Med denna chock som startpunkt kan

innovativt tänkande skapa någonting som ser till helheten. Någonting

som verkligen fungerar.   En läkare kan också ge en chock-artad

diagnos som leder fram till exakt rätt behandling.  

Detta kan bli räddningen. En ny klimatpolitik finns i sikte som inte har

några likheter med dagens politik. En politik som gör ett kvalitetsjobb

med klimatet.  Nuvarande politik är ett enda stort fuskjobb.

 

Metan från atmosfären är ett gratis bränsle som dessutom

backar växthuseffekten med full kraft.  Detta är bara början.

Bränslet kommer inte att kosta 100kr/liter. Det skall närma

sig 0 kr/lit. Många kommer att motarbeta detta med full kraft

men smarta lösningar kommer att segra.  Vi kan uppfinna

den framtid vi vill ha, bara inte experterna stoppar oss

(Citat Vinod Khosla)  


clip4677

 

 

Denna spännande process måste börja  NU.

Om nästa generation skall överleva klimatkrisen så måste denna kreativitet

leta sig ända ner i grundskolan. Därför är dessa första sidor så viktiga.

 

Från folket kan politiken ändras i grunden. Så fungerar demokrati.

Då kan vi få en smart och bekväm övergång till en ny tillvaro i balans.

På köpet får vi en rad helt nya innovationer som förändrar  livet på ett

sätt som ingen tror är möjligt idag.

 

65806002_l