Gas Separation

 

Vi har en situation där mänskliga civilisationen inte kan överleva om inte CO2

kan separeras ur atmosfären med minst 160 Gton/år, start senast 2025

 

Därför har det central betydelse att  undersöka tusentals olika aspekter av detta.

Om dessa ansträngningar kostar 100 månlandningar så måste det anses vara

extremt billigt.  

 

Sverige bör räkna med att lägga minst en BNP för att betala skadan av 200 års oljefest.

Det mesta av diskussionen måste handla om LÖSNINGEN.

 

Globala Jobbet består i plocka bort totalt  3000 Gton CO2 från atmosfären,

 

Enl. Ny Teknik 2021-05-11

kan det kosta upp till  8400 kr per ton med nuvarande teknik  vilket ger

8400*3000*10^9/7 000 000 000 = 3,6 Milj kr per person i världen att reparera atmosfären

 

Enl. Ny Teknik 2021-05-11

presenteras en metod från Israel som kan nå 400 kr/ton

400*3000*10^9/7 000 000 000= 171,000 kr/person i världen

 

Denna diskussion har knappt börjat och det är tvingande nödvändigt att ha full produktion 2025.

 

En aspekt, att separera CO2 och metan ur luften med nanoteknik lades fram på

Chalmers / Graphene  april 2015. Energimyndigheten var närvarande och gjorde mycket

noteringar.

 

Enbart detta förslag skulle, om det lyckades, kunna stå för hela EU's energibehov.

Kolkraft och kärnkraft skulle inte behövas mer.  Det metan som dras ur atmosfären

skulle kunna sänka metanhalten från 1.8 ppm till 0.8 ppm

 

Om sådan rovdrift av metan skulle starta vid nuvarande 420 ppm  så skulle

ekvivalenta växthuseffekten  sjunka från 420 ppm till   420 - ( (1.8-0.8) * 120) =  300 ppm

Vi kommer tillbaka till 1925 i växthuseffekt med full lönsamhet i processen.

Här behövs expertisen kring IPCC och SMHI för att aktivt deltaga och stötta

den innovativa utvecklingen med professionella klimat -beräkningar.

 

Istället har vi en situation där IPCC och SMHI fortsätter att ge världen

en falsk bild av klimathotet.

 

Dessa organisationer är ansvariga för att förslag av denna typ på Chalmers/Graphene

sopas under mattan eftersom tekniken inte behövs vid klimatkänslighet=3.

 

Hur många liknande förslag har dessa två organisationer

förstört genom att ge landet (och världen) ett falskt fundament att stå på ?  

 

 

IPCC+SMHI räknar med klimatkänslighet=3.  Vid denna felaktiga siffra är det inte ens

allvarligt   med 100% CO2 i atmosfären eftersom jordens temperatur  bara blir  36 C

 

1.422*cs*ln(ppm/275)  =36

vid cs=36 och ppm = 10^6

 

Om IPCC föreskrev cs=3 för Venus så skulle denna planet

vara en ganska behaglig planet att besöka med  36 C medeltemperatur.

 

 

Energimyndigheten sopade förslaget från Chalmers under mattan.

 

Det behövs nu privata initiativ för att genomföra detta och hundratals liknande projekt.

Märk väl att det måste stå klart till 2025 och pumpa 160 Gton CO2 ur atmosfären,

alternativt  1 Gton Metan. Båda alternativen gör samma klimatnytta.

 

Detta vore en kvalitetslösning av hela klimatkrisen.

På sikt får varje villa fri energi direkt ur luften.  

 

Om klimathotet löses med NetZero-2050 metoden så väntar ett bottenlöst elände.

 

Om 100 projekt liknande ovanstående genomförs och ett enda lyckas

så kan livsvillkoren höjas radikalt och omställningen till en jord i balans blir bekväm.

 

IPCC+SMHI motarbetar detta med full kraft genom att ge oss ett falskt fundament

att stå på. Sanna lösningar kan bara baseras på en sann klimatbeskrivning.

 

En läkare behöver också en sann diagnos. Då kan läkaren göra underverk,

Innovatörerna är en sorts läkare som bara får falska diagnoser från IPCC+SMHI.

 

Ni som har ideer kring att finansiera metan ur atmosfären - hör av er !

Det behövs tunga privata initiativ innan staten vaknar och ger sitt stöd.

På sikt kan det vara en BNP som måste intesteras här för att Sverige skall

dra sitt strå till stacken. Ett snabbt agerande kan ge vårt land en ledande

internationell ställning med stora ekonomiska fördelar. En fördubbling av BNP

borde vara fullt möjlig för alla länder som tar Zero-Zero-2080 på allvar.

 

Alternativet är att jobba vidare med NetZero-2050 metoden mot ett bottenlöst elände.