Gåta

Fritt tänkande - hjälp behövs...........

 

Det är något som inte stämmer med Radiative Forcing, men jag vet ännu inte vad.

Om man räknar med 2.29 w/m2 så räcker inte denna effekt för att värma  oceaner

och smälta is i den takt som är ett faktum idag. Då behövs 23 w/m2

 

Har forskarna använt klimatkänslighet=3 för att härleda  Radiative Forcing ?

 

 

Även med Radiative Forcing så kan man ana ett fel som är en ofattbar faktor 10

 

klimatkänslighet=3 =fel    ->   36 = rätt   (faktor 12 fel )

 

Radiative Forcing 2.29=fel    ->  23=rätt   (faktor 10 fel )

 

Eller också finns det tanke-fel här.

 

 

 

Radiative Forcing

I en prognos där temperaturen ökar framöver så måste den energin komma från

obalansen, den så kallade  "Radiative Forcing".

 

 

clip4671

 

 

Vi räknar ut jordens yta, som en skiva sedd från solen. och multiplicerar med W/m2

Denna effekt värmer i första hand oceanerna.

Där vet man volymen  och man kan  uppskatta mängden

stillastående bottenvatten som inte värms.

 

I kalkylatorn kan man se att Klimatkänslighet=3 (som IPCC hävdar) så måste tidskonstanten RC

vara 25 år för att  IPCC's världsbild skall stämma med NASA.

Båda dessa siffror är   fel.

 

Man kan testa Klimatkänslighet=40 som kräver RC=720 år .  Då uppstår harmoni i det långa

perspektivet (VOSTOK) . Detta är ett tungt vägande argument.

 

Det behövs fler detektiver för att lösa detta.  Radiative Forcing kan kanske bli ett

bevismässigt genombrott.  

 

 

Här är vad climate.gov säger (NOAA The National Oceanic and Atmospheric Administration  USA)

clip4661

Man kan uppskatta och kolla Radiative Forcing en annan väg också:   genom att se hur snabbt jorden värms.

NASA talar faktiskt om hur fort jorden värms och detta är sista 5 åren dTy= 0.032 C / år (=faktum)

Den enda värme som kan värma upp oceanerna är den värme som kommer genom  Radiative Forcing.

Det är den obalans i atmosfären som kommer från växthusgaserna

Det är enl NOAA drygt 2.29 W/m2 och jorden tar alltid upp denna värme dygnet runt. Det blir från solen sett en platt skiva med radie 637 mil

Nu gör vi om allt till m och kg  så ser beräkningen av Radiative Forcing  ut så här:

EarthRadius m = er=  6 371 000

Ocean mass kg = okg=  1 386 000 000 000 000 000 000

Temp Change per year = dTy=0.032

Specific Heat Water J/kg*deg = sHW=4200

cF=okg* dTy*sHW / (pi* er^2 * 365*24*60*60 )  =46  w/m2

 

NOAA  räknar med 2.29 men det behövs 46 w/m2 bara för att värma oceanerna. Sedan behövs ytterligare för att smälta polarisen med nuvarande takt.

Men isen är så liten del av energibehovet att man troligen kan bortse från denna faktor.

Om man gissar att halva oceanen består av bottenvatten som inte tar upp någon värme  så blir cF  23 w/m2

Är cF 2.29 eller 23 w/m2  ????  klimatexpertisen kan ta hänsyn till betydligt många fler faktorer och göra en exaktare beräkning efter denna metod.

På denna väg närmar vi oss troligen också en punkt där vi kan ringa in RC (tidskonstanten mellen CO2 och verklig temp ) genom att se på energibalansen gentemot oceanerna. Genom ett  korrekt värde på RC och en korrekt NASA-kurva 1960-2020 så låser vi in klimatkänsligheten med stor precision. Kalkylatorn visar detta samband mycket tydligt.  Ingenting skulle ha större betydelse för klimatarbetet än att få korrekta siffror på

 

Radiative Forcing

Klimatkänslighet

RC(år)

 

Då löser sig hela bilden och då löser sig klimatpolitiken.

Håll i minnet: Forskarna chockade att permafrosten tinat 70 år tidigare än beräknat.

Detta antyder ju  att nuvarande beräkningsgrund är fel.

När skall vi få en sann klimatbild som i sin tur ger sanna innovationer ?

Allt handlar om exakt matematik, kunskap och kreativitet.

 

Till skolor, universitet eller klimatintresserade som vill titta på detta.

Var med och lös dessa frågeställningar !    Jag har inte svaren och det kan finnas felräkningar här.

 

Dessa data skall sedan lyftas upp till kapitel "Djuphaven", möjligen i en javascriptbaserad kalkylator

så att alla parametrar kan ändras.

 

 

 

sunset2