Genombrotten2

I alla IPCC prognoser förutsätts uppfinningar som kan liknas vid Science Fiction.

§1

 

När vi ser att nuvarande politik NollUtsläpp 2045 är verkningslös

§2

så återstår bara uppfinningar som världen aldrig tidigare sett.

Sverige och världen behöver nya handlingsplaner.

 

SVT Säger : Regeringens brist på handlingsplaner är mer skakande

än IPCC-rapporten. Publicerad 9 augusti 2021 Erika Bjerström

 

Enda vägen framåt är mängder av innovatörer i globalt samarbete.

 

Boken "En handlingsplan för Sverige" har uppstått genom erfarenheterna

av egen  innovativ verksamhet.

 

 

Genombrott 1: Kyla ur ljud.

ove_rotpist

 

Vi ser detta som ett helt nytt, vetenskapligt område.

Ljud kan generera kubikmeter i sekunden med -30C kall luft.

Inom räckhåll kan finnas en värmepump som gör husuppvämning nästan gratis,

samt en rad andra överraskningar  som världen aldrig sett.

 

 

 

 

Genombrott 2: Ny teori om klimatet

 

clip4901

 

Detta öppnar ett helt nytt område inom klimatvetenskapen.

Med teorin kan bättre prognoser utformas. Allt detta är nödvändigt

om vi skall kunna skräddarsy rätt innovationer och därmed klara klimatkrisen.

 

Denna teori gav exakt rätt prognos 2008-2021 och det blir möjligt

att beräkna hur många GtonCO2 /år man måste ta bort framöver för att klara Parisavtalet.

 

Teori leder i bevis att globala temperaturen inte kan stanna när

utsläppen stannar. Nedanstående kurvor från IPCC och SMHI är inte

bara felaktiga. De utgör ett globalt, existensiellt hot.

 

IPCC_SMHI_zero_b

Vår teori kan hjälpa oss att åka till  Glasgow med en fungerande klimatpolitik.

Många ledande experter säger att Glasgow är världens sista chans.

 

Ref: Bod.se ScatterZone

Ref: ScatterZone Calculator

 

 

 

 

 

Genombrott 3: Framtidens förbränningsmotor

clip4900

 

Vi utvecklar en sensationell motor efter en helt ny princip

som ger diesel-verkningsgrad vid 10% av dieselns topptryck.

 

Detta kan ge varje villa elström och värme. Det nya och stora är att man

första gången kan få årtionden i livslängd samt med tiden backa växthusgaserna.

Detta är nästa generation miljöteknik som kan lösa 99% av klimatkrisen  medan

sol+vind+vatten bara kan lösa 1%

§3

 

 

 

Slutsats

"Vi kan uppfinna den framtid vi vill ha, bara inte experterna stoppar oss"

Citat Superentreprenören Vinod Khosla.

 

När NetZero 2050 - politiken faller så vill boken beskriva den enda utväg

som återstår.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§1 Ref YouTube  "Survivable IPCC projections are based on science fiction"

§2  Ref https://ppm.today/netzero/

§3  Ref https://www.dulob.com/