GFANZ

Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ)

 

GFANZ syftar till att mobilisera de triljoner dollar som krävs för att bygga en global nollutsläppsekonomi och uppnå målen i Parisavtalet. Paraplyorganisationen kommer att utgöra ett forum för strategisk samordning mellan ledningen för finansinstitut från hela finanssektorn.

 

Nu försöker alltså bolag och banker göra en enorm kraftsamligt för att lösa klimatkrisen.

Då återstår bara att klimatexpertisen gör sin del av jobbet och berättar sanningen för världen:

 

Vid 410 ppm CO2 har vi ca 3000 Gton "för mycket" CO2 som vill ha upp jorden till ca +21C övertemperatur. *)

Nuvarande takt till detta mål är 0.035 C/år  och tiden dit är i grova drag 21/0.035 = 600 år

 

clip4932

 

 

 

Alla inblandade i GFANZ skriver på ett COMMITMENT

"att bygga en global nollutsläppsekonomi och uppnå målen i Parisavtalet".

 

Klimatexpertisen har ännu inte talat om att man inte kan nå målen i parisavtalet genom en nollutsläppsekonomi.

 

Temperaturen drivs av de 3000 Gton CO2 som redan finns. Ett års globala utsläpp är drygt 1% av det som redan

finns och ett års utsläpp har sin temperaturverkan spridd under 600 år framåt.

Tiden fram till 2050  ger bara 30/600= 5% av full temperaturinverkan. Allt från en delmängd

som bara är 1% av det som redan finns.  

 

Utsläppen från ett enda år ger fram till år 2050  1%  * 5% =  0.5 promille av temperaturpotentialen i helhetsbilden.

 

 

Slutsats: Det går inte att styra jordens temperatur  under en så kort tidsperiod som 30 år.

Mycket utsläpp eller lite utsläpp ger ungefär samma resultat.

 

Relativt enkel matematik visar att parisavtalet faller år 2027 oberoende av utsläppens storlek.

 

 

front_12_15_20_temp_year

 

 

 

Slutsats: Det krävs betydligt rejälare tag: Med ganska enkel matematik kan man visa att det

faktiskt går att rädda parisavtalet om 200 Gton CO2 och 2 Gton metan sugs bort direkt från

atmosfären. Start absolut senast 2025. Det finns ingen annan väg. Denna sanning måste fram NU.

 

Därför behövs samtliga 70 trillioner $ till exakt detta

medan alla nuvarande åtgärder kan läggas åt sidan så fort  reverseringen av CO2 och Metan är igång.

Just nu lägger man alla pengar där de gör minst nytta eftersom klimatexpertisen ännu inte gjort sitt jobb.

 

 

Klimatexpertisen ombeds att bekräfta detta:

Bevis på ovanstående påståenden finns här

 

eller ge ett lika omfattande motbevis.

 

Detta måste upp till diskussion i media NU eftersom tiden verkligen rinner ut.

 

 

 

 

Alla som fortfarande tvivlar kan titta på denna animering.

 

Här ligger hela lösningen till en fungerande klimatpolitik.

Pinnen är NASA verkliga mätningar sista 100 åren

Alla punkter är VOSTOK sista halvmiljonen år.

Varför sticker pinnen ut ?

Ur vinkeln kan man räkna fram tiden som moderna utsläpp (100 år)  behöver

för att inordna sig under kommande 600 år. Här blir det uppenbart att sann klimatkänslighet

i ett 600 års perspektiv rör sig om  ungefär  cs=36    (inte 3)

climatesensitivity2

 

 

 

 

Detta återkopplar perfekt till ursprungliga frågeställningen

"Sprid inte bilden av att det är för sent att rädda klimatet"

 

Sant: Det är inte för sent om 70 Trillioner $ styrs om till ett enda mål

Sug bort 200 Gton CO2 och 2 Gton Metan / år från atmosfären

med start senast 2025.

 

Enkel matematik visar att detta är absolut enda lösningen.

 

 

Det brådskar att upptäcka det genialt grymma tankefelet.

Varje sekund fram till 2025 är avgörande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) 3000 Gton för mycket är summan av det som finns i hav och atmosfär, med ett tillskott för

den CO2 som oundvikligen kommer från olika håll p.g.a. ökande övertemperatur.

Det är ungefär den mängd som snarast måste bort för att jorden skall nå 1700-tals balans.

 

 

*)  70 trillion $ = 70 000 000 000 000 $ = 638 037 750 000 000 sek

 

 

*)

Genom att IPCC under 40 år räknat med fel klimatkänslighet så blir prognoserna ett dödligt hot

mot folket.  Det är dags att kliva fram och be om ursäkt för att +2C förlades till år 2100.

En felräkning på 60-70 år är svår att dölja när vi pratar om en 100-års period.

Denna skylt från IPCC gör att ny teknik bromsas och att den verkliga, sanna klimatsituationen

döljs. Klimatforskarna har ett tungt ansvar att lyfta fram den sanning som varje barn redan kan se.

 

clip4712