Glasgow – 100 000 krävde handling

Rekordstora demonstrationer i Glasgow – över 100 000 krävde handling

https://www.dn.se/sverige/rekordstora-demonstrationer-i-glasgow-over-100-000-kravde-handling/


 

Vi måste  räkna  rätt:  Det är 3000 Gton CO2 för mycket och det orsakar +0,035 C/år. Oavsett vilka minskningar som görs finns 3 000 Gton kvar. Den absoluta minimitemperaturen år 2100 om utsläppen upphör i dag är

 

(0,035 * (2100-2021))+1,1 = 3,9 C

 

Därför kan inte heller NetZero 2050 fungera eller NollUtsläpp2045

 

Det blir minst +3.9C år 2100, troligen mycket mer,   vad vi än gör inom nuvarande klimatpolitik NetZero.

 

Att begränsa till +1.5C eller 2C med utsläppsminskningar är en fysikalisk omöjlighet.IEA utspel om +1.8 C är lika omöjligt.

 

Klimatpolitiken måste se helt annorlunda ut och denna diskussion borde redan ha startat i Glasgow

Det väntar en helt fantastisk framtid om allt byggs på sanning eller ett bottenlöst elände med nuvarande NollUtsläpp 2045 som inte kan fungera. Ovanstående bevis räcker för att vrida allt rätt. Demonstrationerna borde handla om exakt detta.

 

Ovanstående enkla rader som alla kan förstå, kan ge oss en fungerande klimatpolitik.

 


Hans Backman - 29 minuter sedan

Vore tacksam om du redovisade var du har fått +0,035C/år vid konstant CO2 halt ifrån. Sedan tar du inte upp havens upptagningsförmåga mm.


 

Hans

https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/

 

2012= +0.65C

2020=+1.02 C

(1.02-0.65)/8 =  0.0462 C/år

Lutningen stiger hela tiden. Värdet blir 0.035 om man tar medel under större intervall.

 

De 3000 Gton som jag anger är en mycket grov uppskattning av  atmosfär + hav. Det finns olika beräkningar. Kan ligga 30% fel men det har ingen betydelse för resonemanget.

 

Om alla utsläpp stoppas nu så blir CO2 halten ungefär konstant 413 ppm ända fram till år 2100.  Det är nog detta du syftar på.

 

413 ppm vill tvinga upp jorden till +21 C

Det tar mycket grovt räknat 21/0.035  = 600 år

Under 600 år så stiger temperaturen

med 0.035 C/år.

 

Var kommer +21 C ifrån ?  Jo, redan Svante Arrhenius räknade för 120 år sedan med det logaritmiska förhållandet och detta är fortfarande centralt för klimatkänsligheten i IPCC 's beräkningar.  Tack vare iskärnorna kan man förbättra formeln för att passa optimalt en halv miljon år bakåt. Denna formel ger en grov tumregel för jordens förväntade temperatur vid alla koncentrationer  från 275 ppm till 1000000 ppm,

 

t=1.443*cs*ln(ppmCO2/275)     cs=36

Från denna formel ser vi att vi kan förvänta +21C vid nuvarande 413 ppm CO2 (om man bara tar hänsyn till CO2 ).

(Verklig temperatur blir högre eftersom temperaturen driver fram metan mm)

 

Som kontroll kan vi sätta in ppm= 1 000 000, vilket är   100% CO2

Då blir jordens temperatur

t=1.443*36*ln(1000000/275)   = +425 C

Detta stämmer med NASA beräkningar !

Formeln är fascinerande bra !

 


 

 

Hans Backman - 1 timme sedan

Bengt, Håller inte med dig i dina beräkningar, Svante A hade rätt i princip men räknade också lite fel. All modern klimatvetenskap är överens om att en fördubbling av CO2 halten ger ca 1,1C temphöjning i ett statiskt system, dvs inget väder. I ett dynamiskt system (med väder) vet vi inte hur stor återkopplingen/tempkänsligheten är. I ett statiskt system skulle växthuseffekten uppgå till 75C på jorden (Manabe and Strickler) istället för ca 33C som vi har idag. Vidare är det oseriöst att ta årtalen 2012 och 2020 som referenstal, dvs att välja värden från ett kallt år och ett varmt år, flyttar jag bara referensperioden ett år bakåt till 2011 och till dagens (Oktober 2021) så blir temperaturskillnaden ca 0,2C, dvs ( med din formel) 0.2/11=0,018C/år istället för 0.0462 C/år. Dina beräkningsfel är följande, för kort referenstid, vi har satellitdata sedan 1979 använd dem, läs på hur vädret påverkar med konvektiva luftströmmar som kyler jordytan (grunden till väder) och även hur havens absorptionsförmåga påverkar atmosfärens CO2 halt på lång och kort sikt, kanske lite om strålningsbalans också. Tyvärr är det inte så lätt som man skulle vilja tro. Var det du som skrev om Metantillsats i bränsle? Har inte fått svar på min fråga där. (visa mindre)


 

 

Hans

Mitt mål är bara att kunna förstå vart vi är på väg. År 2008 gjorde jag en prognos beräknad på klimatkänslighet 36 (från Vostok). Den blev exakt rätt fram till 2021. Samtidigt gjorde IPCC en huvud-prognos som alla kan utantill: +2C efter år 2100 vid 450 ppm.

 

Vi ser att IPCC räknat exakt rätt på relationen mellan klimatkänslighet, temperatur och ppm

 

1.443*cs*ln(450/275)=+2.13 C     cs=3

 

Problemet är bara att 450 ppm och +2C inträffar med säkerhet ca 60 år tidigare (kring 2040)

Detta visar att klimatkänslighet cs=3 är grovt fel

medan cs=36 ger ungefär rätt resultat.

 

Kanske har du en ide om vad som är rätt klimatkänslighet.