Global Uppvärmning felräknad?

Om vi bara blir avgasfria till 2045 så stannar den globala uppvärmningen

och problemet är löst. Det gäller bara att köpa el-bil och sluta tanka.

 

Detta budskap får vi från Riksdag, Regering och Myndigheter.

Dessa i sin tur förlitar sig helt på IPCC.

 

Pressen börjar nu skriva: Hur länge ska vi  låtsas att vi klarar klimatmålen?

Utsläppen måste minska 6-10 %/år fram till 2045.

Hittills har de sjunkit runt 1 %  per år.

 

Om dessa mål är omöjliga i Sverige som har resurser och ett bra

utgångsläge, hur skall då hela världen kunna klara samma sak ?

 

Slutsats: Det är fullständigt omöjligt. Det finns inte en chans.

 

Nästa stora problem:

IPCC har under 40 år räknat med klimatkänslighet=3.

Det innebär att jordens temperatur stiger med 3 C

för varje fördubbling av CO2 halten.  Detta ligger till grund

för hela klimatpolitiken.  Det är från denna siffra man anser sig

kunna säga att vi löser klimatproblemet genom att

få bort alla utsläpp 2050. Denna siffra har utformat hela klimatpolitiken.

 

Från historien förstår vi framtiden:

Det går att få fram global temperatur och CO2 halt från borrkärnor i is.

Denna bild visar alla mätpunkter från Vostok-stationen.

Här är det bara att räkna rutor och konstatera att klimatkänsligheten har

varit ca 36  under sista 500,000 åren. Jorden har stigit 36C för varje

fördubbling av CO2 halten.

 

 

clip4755

 

Ovanstående kunskap gör att man kan beräkna alla förväntade temperaturer

på jorden med denna enkla formel, där cs=36.

 

t = 1.422*cs*ln(ppm/275).

 

Resultatet är fascinerande.

Denna enkla formel stämmer

 

med ett medelvärde Vostok mätningarna enligt bild

med NASA beräkning av >400C när jorden har 100% CO2

med 0C vid 275 ppm CO2

med +2C vid 285 ppm CO2 som inträffat upprepade gånger.

 

 

Misstanken växer  att IPCC räknat med fel klimatkänslighet=3

Om  verkliga klimatkänsligheten verkligen är 36  så faller hela

klimatpolitiken som ett korthus.

 

Denna bok ger ytterligare argumentation för att IPCC faktiskt räknat

katastrofalt  fel och boken bygger upp en ny klimatpolitik baserat på

en ny verklighet.

 

Den nya klimatteorin kan kallas Theory-285 eftersom +2C knyts till 285 ppm CO2

Den gamla klimatteorin tar vi oss friheten att kalla Theory-450 eftersom

IPCC knyter ihop +2C med 450 ppm CO2.  

I denna graf överblickar vi båda teorierna och vi kan avläsa global övertempertur

vid olika ppm CO2 och vid klimatkänslighet cs=3 och cs=36

 

clip4793