Grupptänk förstör demokratin

Vetenskapliga fundamentet för GruppTänk består av dessa två böcker

 

1. Groupthink in Science

2.  Irving Janis Psykolog,  GroupThink, Victims of GroupThink

professor Yale University, Rådgivare till President Kennedy

 

Citat Irving Janis: Grupptänkande refererar till att mental effektivitet ebbar ut,

och att moraliska bedömningsförmågan försvinner som ett resultat av grupptryck.

 

Skall vi acceptera att Riksdag, Regering, myndigheter och expertis är drivna av GruppTänk?

 

De flesta inser att Sverige inte har en fungerande klimatpolitik men de flesta känner sig maktlösa.

Knuten kan faktiskt lösas upp  genom att studera ovanstående vetenskapliga referenslitteratur.

 

När USA kände sig fångade i Irak-kriget, utan utvägar, så   ställde

Senator Chuck Hagel följande fråga till President George Bush

 

Mr. President,  låt mig ställa en fråga:

Når Ni någonsin utanför Er inre cirkel av medarbetare?

I en tid av krig är det så viktigt att få tankar från personer som har en annan uppfattning.

Ring till dem, sitt ner med dem. Lyssna till dem.

 

Riksdagens interna klimatkonferens 2020 02 06 kl 13.oo  kan komma att betraktas som en

stor framgång - på ett oväntat sätt.  

 

När riksdagen ordnade en intern klimatkonferens 2020 02 06 kl 13.oo för att

diskutera den otillräckliga  klimatpolitiken så blev jag tillfrågad ett halvår tidigare att medverka

och sammanfatta synpunkterna som nu finns i denna bok.  När datumet närmade sig så visade

det sig dock att man bara ville lyssna till sådant man redan visste.

Publiken fick inte heller ställa några frågor.  

 

Allt detta gjorde mig uppmärksam på Prof. Irving Janis,  hans psykologiska

forskning och hans tio punkter. (längre ner)  

 

 

Jag kände en mycket kompetent forskare som redan 2001 varnade för exakt samma saker

- nämligen att IPCC räknar med fel klimatkänslighet.  

Det har skapats en vattentät front som i 20 år helt har kunnat sopa frågan under mattan.

Hur många ytterligare varningar har ignorerats under sista 20 åren?

 

 

Glädjande:

Vi får äntligen en chans att försöka lösa klimatkrisen när vi uppmärksammar och

förstår GruppTänk. Visserligen mycket svårare än om processen startat för 20 år sedan.

 

Därför kräver klimatkrisens lösning absoluta topp-prestationer av alla parter.

 

Det har aldrig i mänsklighetens historia krävts detta mått av kunskap,

kreativitet och effektivitet  tidigare - om vi skall lyckas.

GruppTänkarna:

clip4693

1.  kräver att kontroversiella frågor och alternativa lösningar undviks.

2.  saknar individuell kreativitet och fritt tänkande.

3.  De illa fungerande GruppTänkarna skapar en illusion av att ha rätt och att vara osårbara.

4.  En uppblåst övertygelse av att ha rätt och att alltid fatta rätt beslut.

5.  Man överskattar sin förmåga till bra beslut

6.  och underskattar alla utomstående.

7.  GruppTänkarna kan uppföra sig omänskligt gentemot utomstående.

8.  Medlemmar av grupptänkarna känner press att tycka likadant för att inte få båten i gugning.

9.  GruppTänkarna föredrar harmoni i gruppen genom att undvika nya tankar, innovationer, argument.

10. GruppTänkarna är en grupp JA-sägare. Besluten får ofta mycket låg kvalitet.  

Alla som har avvikande mening blir systematiskt uteslutna från den elit som står för GruppTänket.

På det viset utesluts många sanna lösningar.