Grupptänk förstör vetenskapen

Årtionden av forskning vid University of Tennessee, Memphis. och Cornell University kan förklara

hur GruppTänk kan få de främsta klimatforskarna i världen att missa förkrossande enkla fakta

som varje Medel Svensson kan förstå på ögonblicket. Mänskliga psykologin är gåtfull.

The greatest prison people live in, is the fear of what other people think.(GroupThink)

 

Vetenskapliga fundamentet består av denna bok:

 

1. Groupthink in Science

 

Under lång tid har det varit klart att denna blå Summary  från IPCC är fel.

Exxon visste detta internt redan för 40 år sedan.

 

clip4712

 

Ändå så har svensk klimatlag baserats på denna föråldrade information.

Mot denna bakgrund synes frågan vara relevant:

 

Hur fungerar   IPCC ?

 

Många års ledande forskning som presenteras av Springer : Groupthink in Science

kan komma att svara på denna fråga. Civilisationens överlevnad hänger på att

vi får sann information från IPCC om hur klimatet verkligen ser ut.

 

 

 

 

 

 

Psykologisk forskning kan ge djupa och nödvändiga insikter

 

Ref Springer : Groupthink in Science

Denna bok bör bli högsta prioritet hos alla politiker för att på djupet förstå hur

forskningsresultat skall betraktas och överföras till politisk handling.

 

I dag sväljer riksdag och regering allt som IPCC föreskriver,

till den grad att det är IPCC som styr landet avseende klimatet.

 

 

 


clip4789

 

Bakom boken ligger många års forskning:

Professor David M. Allen, M.D. at the University of Tennessee, Memphis. and

Ph.D. James William Howell  Cornell University.

 

Klimatpolitik kan bli framgångsrik när politiker på djupet förstår bakgrunden till

vetenskaplig information som skall användas till politiska beslut.

 

“Blind belief in authority is the greatest enemy of truth.”

Albert Einstein

 

GruppTänkarna ser sig själva, enl. psykologiska forskningen, som en osårbar elit,

som har korrekta svar på alla frågor och nedvärderar allt som kommer utifrån gruppen.  

Det är svårt för en GruppTänkare att förstå att de flesta lösningar som skall bli

vår räddning faktiskt kommer utifrån.  (= från "fel" håll)