Grupptänket 1850 upprepar sig

 

Alla mänskliga aktiviteter uppvisar GruppTänk . Det ger en tröghet i systemet som motarbetar sanningen. Därmed förstörs vetenskap och politik.

President JF Kennedy använde forskningsresultaten kring GruppTänk

Som resultat blev politiken  radikalt mycket bättre.

 

I klimatarbetet upprepar sig exakt samma problem och detta hotar

miljarder människors liv.

 

Kring år 1850 försökte Dr Semmelweis övertyga Professorer,

doktorer och kliniker om vikten av att tvätta händerna innan operation

eller förlossning. Dr Semmelweis blev så häftigt motarbetad att han

blev uppsagd från förlossningskliniken i Wien. Pressen, som var

totalt insyltad med den rådande eliten, skrev hånfulla artiklar.

Alla inblandade skulle var för sig kunna rädda tusentals liv genom att

börja tänka självständigt, titta på de enkla bevisen och välkomna

en öppen och ärlig debatt. Ingen hade modet att göra det.  

Unga, blivande mödrar vägrade att bli behandlade av doktorerna

eftersom vanliga barnmorskor höll betydligt bättre hygien.

Inte en enda doktor eller medicinsk professor över hela Europa

förstod vad Dr Semmelweis pratade om. Förändringen kom från

vanligt folk.Historieskrivarnas dom blev senare hård.

 

Idag skulle miljarder liv kunna räddas om klimatexpertisen med gemensamma krafter lyfter upp en ärlig och öppen debatt i press och media. Tiden rinner ut och Grupptänket har i skrämmande omfattning trängt undan sanningen.

 

Folk som blir svårt sjuka intresserar sig oftast med stor möda för

bakomliggande medicinska forskning - vilket ger större

chans att överleva.

 

På samma sätt måste vanligt folk intressera sig för den svårt sjuka

jorden. Det ligger i linje med Greta, som menar att lösningarna måste

komma från folket när expertis och elit sviker.

 

Det behövs bara en enda bild för att förstå hela klimatkrisen.

 

 

clip4746

 

 

Alla är   överens om att år 1700 var i total balans tack vare

en CO2-halt på 275 ppm CO2.

 

Under sista 500,000 åren har en farlig övertemperatur på +2C

uppstått fyra gånger. Varje gång har CO2 halten varit kring 285 ppm.

Prof. James Hansen visar i sin forskning att superstormar uppstått

vid +2C som kunde flytta 1000 ton tunga klippblock, samtidigt som

oceanerna legat ca 10 m högre.

 

Vägen mellan optimal och farlig CO2 -halt är i så fall

bara (285-275)= 10 ppm CO2.

Detta motsvarar klimatkänslighet=36 och denna siffra är typisk

för hela den långa perioden på 500,000 år.

 

År 1895 uppstod återigen 285 ppm CO2.Varför har vi inte +2C nu,

125 år senare ? Det beror på att tidsfördröjningen mellan en ny

CO2 halt och motsvarande temperatur är mycket högre än 125 år.

Om man tänker efter lite, så ser man att 600 år kunde vara

en fungerande fördröjning. Då har senaste årens kollosala

utsläpp bara givit försumbar verkan.

 

En noggrannare matematisk analys kan beräkna detta exakt och

det ger samma slutsats.

Om vi gör en klimatmodell med klimatkänslighet=36

och fördröjning 600 år, så stämmer denna modell

perfekt med NASA's mätningar av jordens verkliga

övertemperatur. Den  bakomliggande matematiken

finns här.

 

https://www.ppm.today/index.html?model_shortform_sw.htm

https://www.ppm.today/index.html?model_shortform_en.htm

 

Det är pressens uppgift att ge plats för en öppen,

ärlig debatt om detta, där alla kan komma till tals.

Av detta kan den sanning komma fram som gör det möjligt

för EU att överleva klimatkrisen och att spela en ledande roll i världen.

 

 

 

cs36_and_hansen

 

Om klimatkänsligheten är 3, som IPCC och SMHI hävdar,

och om jordens temperatur tvärstannar när utsläppen upphör,

så fungerar   NollUtsläpp-2045 politiken i teorin men inte i verkligheten.

 

Om klimatkänsligheten är större än 4 och om jordens temperatur

fortsätter 100-600 år efter det att alla utsläpp upphört

så kan NollUtsläpp-2045 politiken inte fungera.

 

Det är livs-nödvändigt för hela samhället att få veta huruvida

nuvarande klimatpolitik är en verkningslös distraktion

som får oss att förtränga allt det vi måste göra.

 

De tyngsta klimatsimuleringarna pekar på klimatkänslighet=5 och

världens främste klimatforskare, Prof James Hansen hävdar 6.

 

Forskaren Örjan Hallberg försökte starta den viktigaste debatten

i hela klimatpolitiken kring år 2008 och hans artikel från denna

tid är mycket intressant och viktig,

https://www.ppm.today/index.html?oerjan-hallberg-en.htm

 

Slutsatsen av allt detta är, att 200 Gton CO2 måste bort per år,

start senast 2025. Detta löser 99% av klimatkrisen

medan NetZero politik bara kan lösa 1%.

 

Varför lägger vi 100% av resurserna på att lösa 1% av problemet,

samtidigt som vi förtränger resterande 99% ?