IEA löften 1.8C

Cop26 pledges could limit warming to 1.8C, says energy agency boss

https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/04/cop26-pledges-could-limit-warming-to-18c-says-energy-agency-boss

 

 

Deklimatlöften som man hittills kommit överens om vid Cop26-konferensen kan enligt Internationella energiorganethålla världens stigande temperaturer på högst 1,8 °C jämfört med förindustriella nivåer - men bara om åtagandena genomförs fullt ut.

Fatih Birol, IEA:s verkställande direktör, sade till delegaterna vid konferensen att trots pessimismen inför Cop26-samtalen var ett "stort steg framåt" möjligt om alla de löften som hittills fastställts "uppfylldes fullt ut".

 

 

 

 

Klimatlöftena är viktiga och bra. Men vi måste också räkna rätt:  Det är 3000 Gton CO2 för mycket och det orsakar +0,035 C/år. Oavsett vilka minskningar som görs finns

3 000 Gton kvar. Den absoluta minimitemperaturen år 2100 om utsläppen upphör i dag är

(0,035 * (2100-2021))+1,1 = 3,9 C

Därför kan inte heller NetZero 2050 fungera eller NollUtsläpp2045

Det blir minst +3.9C år 2100, troligen mycket mer,   vad vi än gör.

Att begränsa till +1.5C eller 2C med utsläppsminskningar är en fysikalisk omöjlighet.

Klimatpolitiken måste se helt annorlunda ut och denna diskussion borde redan ha startat i Glasgow

 

 

 

c