IEA Rapport NetZero by 2050

En färdplan för den globala energisektorn

https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050

https://iea.blob.core.windows.net/assets/beceb956-0dcf-4d73-89fe-1310e3046d68/NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector_CORR.pdf

 

Press release

https://www.iea.org/news/pathway-to-critical-and-formidable-goal-of-net-zero-emissions-by-2050-is-narrow-but-brings-huge-benefits

 

 

Rapporten är världens första heltäckande studie av hur man kan övergå till ett nettonollsystem

för energi till 2050 samtidigt som man säkerställer stabila och prisvärda energiförsörjningar,

ge universell tillgång till energi och möjliggöra en stark ekonomisk tillväxt.

 

I rapporten beskrivs en kostnadseffektiv och ekonomiskt produktiv väg som leder till en ren,

dynamisk och motståndskraftig energiekonomi som domineras av förnybara energikällor som

sol och vind i stället för fossila bränslen. I rapporten granskas också viktiga osäkerhetsfaktorer, t.ex. bioenergins roll, koldioxidinfångning och beteendeförändringar för att nå nettonoll.

 

"Vår färdplan visar vilka prioriterade åtgärder som behövs i dag för att se till att möjligheten till nettonollutsläpp till 2050 - smal men fortfarande möjlig - inte går förlorad. Omfattningen och takten i de insatser som krävs för detta kritiska och formidabla mål - vår bästa chans att ta itu med klimatförändringarna och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C -

 

gör detta till den kanske största utmaning som mänskligheten någonsin har ställts inför", säger Fatih Birol,

 

IEA:s verkställande direktör. "IEA:s väg mot denna ljusare framtid innebär en historisk ökning av

investeringar i ren energi som skapar miljontals nya arbetstillfällen och lyfter den globala ekonomiska tillväxten.

För att föra världen in på denna väg krävs starka och trovärdiga politiska åtgärder från regeringarna, understödda av ett mycket större internationellt samarbete."

 

Regeringarnas klimatlöften hittills - även om de uppfylls helt och hållet -

skulle vara långt ifrån vad som krävs för att de globala energirelaterade

koldioxidutsläppen ska bli nettonoll till 2050 och ge världen en chans

att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 °C,

 

 

 


Kommentarer till rapporten

 

 

 

Denna rapport har mängder av viktiga initiativ men den saknar det viktigaste:

 

Den övergripande frågan huruvida NetZero 2050 räcker för att uppfylla parisavtalet.

 

 

Svaret är tyvärr att NetZero inte kommer att fungera som det är tänkt.

Även om alla utsläpp dras ner till noll idag så fortsätter jorden med minst 0.035 C/år

 

Därför behöver hela rapporten arbetas om.

 

Vi måste skapa energisystem som backar CO2 med 200 Gton/år