Ingen vill tro på klimatkatastrofen

Åsa Beckman: Ingen vill tro på klimatkatastrofen – förrän den leder till tragedier nära oss

 

 

 

Kommentar Bengt Ovelius:

 

Tack för en mycket bra text.

 

Samtliga partier får underkänt enl. DN och

klimatmötet i Stockholm var  slarvigt förberedd enl SVT.  Varför ?

 

Den brutala verkligheten synes inte ha någon lösning och därför förträngs olika faktorer, även på allra högsta nivå.

 

IPCC har räknat med fel klimatkänslighet=3 i 40 år och vågar inte rubba denna

siffra som är bekväm för både politiker och oljeindustri.

 

När världens främste klimatforskare Prof. James Hansen hävdar 6,  eller de sista stora simuleringarna stöder Hansen, så tar IPCC inget intryck.

 

Klimatkänslighet=6 gör det matematiskt omöjligt för vår enda politik att fungera, den politik som kallas NetZero eller NollUtsläpp 2045.  Temperaturen stannar inte när utsläppen är stoppade. Det som IPCC påstår, även i sina sista rapporter är ren lögn. Dessutom får den viktigaste frågan inte diskuteras.

 

Allt faller tillbaka på Grupp-tänk som är en akademisk vetenskap.

President J.F. Kennedy använde denna kunskap för att radikalt stärka demokratin.

Denna vetenskap konstaterar att politik och vetenskap förstörs av att individer inte vågar tänka självständigt. Alla hittar sin bekväma plats i olika lämmeltåg

i deras vandring mot avgrunden. Det är exakt detta som gör att samtliga partier får underkänt eller att klimatmöten saknar visioner. Ingen vågar säga något

annat än det som alla redan vet. Hela debatten kör fast.

Detta kan vara den allra viktigaste pusselbiten för att lösa klimatkrisen.

Våga tänk självständigt - här finns lösningarna.

 


 

Mats Sundqvist - 1 timme sedan

Dessvärre är oljeindustrin mycket mäktig med förgreningar långt in i IPCC som hela tiden urvattnar rapporterna.

 


 

Mats, Helt sant, men varför vågar press och media inte diskutera detta?  Om man ser på iskärnorna så står det klart att 275 ppm motsvarar 0C övertemperatur, så som jorden hade år 1700.

Fyra gånger under 500,000 år så har jorden nått farliga +2C övertemperatur  vid 285 ppm CO2. Prof. James Hansen pekar på att +2C gav superstormar som kunde flytta 1000 ton tunga klippblock vid sista +2C -tillfället vid tidsperioden Eemian för 129,000 år sedan.

 

Inom 10 år kan vi åter ha +2C.

 

Klimatexpertisen följer troget IPCC som placerat +2C vid 450 ppm CO2 och dessa siffror finns i svensk proposition, som fundament till klimatlagen. Men naturen har inte en enda gång visat att +2C hör ihop med 450 ppm CO2 under sista 3 miljoner år.

 

Under tidigare skeden under hög vulkanisk aktivitet har både CO2 halt och temp. varit betydligt högre. Det var  en helt annan jord.

Rimligt att begränsa sig till 1 milj år bakåt, som liknar nuvarande jord.

 

Alltså måste man med hygglig säkerhet kunna säga, att jordens temperatur inte kan sjunka förrän atmosfären går under 285 ppm CO2.

Dit måste vi komma snabbast möjligt.  Relativt enkel matematik visar då att 200 Gton CO2 och 2 Gton Metan måste bort per år, start senast 2025,  för att rädda första målet: Parisavtalet.

 

NollUtsläpp 2045 är bra men en faktor 100 för lite. Det behövs  mycket rejälare tag,