Innovatörer

2020-05-06 12:57:18

Hej Erik

Eftersom jag i första hand ser mig som innovatör, så kan jag göra mest nytta på denna väg.

Som innovatör upplever jag att vi måste lämna det mest korkade spåret man kan tänka sig, att bli klimatneutrala 2050 (EU). Det är bevisligen korkat eftersom vi bara kan reducera global temperatur med hundradelar av grad - till ett pris som förlamar hela samhället värre än Corona. (Se min matematiska modell som faktiskt gav en helt korrekt prognos 2008-2020, vilket IPCC misslyckades grovt med )

Det finns säkert dussintals omvälvande sätt att lösa klimatkrisen, Problemet är bara att allt nytt motarbetas. Så har det alltid varit. Därför har diskussionen inte ens startat.

En intressant metod, där många forskare gett tummen upp, är att separera gaser med graphene-filter. Detta var uppe till presentation på Graphene/Chalmers April 2015. (Sedan dess har forskare i Kina kommit långt och bekräftat att det ser mycket lovande ut )

I samband med detta gjorde jag denna kalkylator som visar att en tratt på 10 m diameter och en måttlig vind på 5 m/s fångar in så mycket metan att man kan ha en flamma på 26 kW. Denna teknik ger samtidigt 300 g CO2 /s och 4 l vatten i sekunden. Jag ville bara bevisa att dessa kvantiteter verkligen finns & inte strider mot naturlagarna. Projektet blir enormt stort och enormt dyrt. Betänk dock att EU vill satsa 1 trillion EUR. Det är just denna typ av omvälvande teknik som måste tas fram.

Genom att bolla detta med Metan-specialisten, Prof Peter Nightingale,USA, så klarnade bilden för mig: 12 kg metan från atmosfären per person kommer att klimatkompensera 1.2 ton fossilt bränsle. Plus allt man kan göra med soptippar, reningsverk och gödselstackar.

Nu kan världen bli klimatneutral långt före 2030 och det finns en chans för första gången att följa PARIS avtalet. Dessutom har varje villa gratis energi på betydligt kortare tid än 10 år. Detta kan man inte förstå om man inte har en sann klimatanalys !

Det är inte mitt jobb att vara klimatforskare. Ni som har det jobbet måste ge innovatörerna vetenskapligt sanna bakgrunds-data så att lösningarna kan skräddarsys till verkligheten.

Så länge Rossby ssp1.1.9 bevisligen är fel så är det ett kraftfullt hinder för nya, innovativa klimatlösningar. Politikerna får signalen att vi t.o.m. kan sänka jordens medeltemperatur bara genom att uppföra oss artigt, vilket för de flesta innebär att panta tomburkar och vara klimatneutrala 2050. Vi är på väg rakt in i väggen men kommer allt för sent att upptäcka att vi bara kan påverka hundradelar av en grad så här.

Du har ju haft en del kontakt med den ytterst kompetenta klimatjournalisten Jan Lindsten på Borås Tidning. Skulle du inte kunna uppmuntra och stödja honom att skriva om dessa viktiga hypoteser. Vi sitter alla i samma båt och vill ju att våra ungdomar skall få en optimal framtid. Här ligger vår uppgift - inte att rädda ansiktet på gamla gubbar i IPCC som inte ens klarar att försvara sitt felaktiga påhitt +2C år 2100 450 ppm .

T.o.m. Johan Rockström säger numera: "Jag är uppriktigt oroad." Det är ju lösningarna som fattas.

MVH Bengt

PS

Lila Kurva är korrekt och perfekt. Stämmer exakt med min prognos från 2008 och den stämmer exakt med Prof Nightingales regressions-formel

Grön kurva är tyvärr fel. CO2 måste ner kring 280 ppm för att ge detta resultat. När detta blir rätt så startar en ny tidsålder !

clip4820

Ju större din plattform är, desto större är ditt ansvar. ( Greta )

 

 

 

 


2020-05-13 14:31:03

Hej Erik

Om vi ser hela klimat-problematiken från andra hållet:

Skulle du vara beredd att stödja en plan som går ut på att dra ner CO2 från 430 ppm till 275 ppm

under tidsperioden 2025 till 2045 samt att dra ner Metan från 1.9 till 0.8 ppm under denna tidsperiod ?

Om man kopplar in innovatörer i processen så är detta helt klart möjligt. Kan Rossby Centre göra en simulering på detta scenario ?

Kan detta komma upp till diskussion i stor skala ?

Min klimat-kalkylator visar att det inte är möjligt att respektera PARIS med en mindre tuff plan. Kommer Rossby fram till samma ?

Du instämmer säkert i att vi har 10,000 års erfarenhet som säger att 275 ppm ger ett stabilt klimat och en stabil ocean. Vad som händer vid ++400 ppm är det strängt taget ingen som vet.

Vi har haft ett möte med den mycket kompetenta miljö-journalisten Jan Lindsten idag (Borås Tidning). Ett stöd från dig kring denna begränsade frågeställning skulle ha avgörande betydelse.

Jag uttrycker samma som Johan Rockström, att jag är genuint oroad, och jag accepterar det som regeringen och EU säger :Alla måste hjälpa till.

Allt som leder fram till verkliga lösningar. Det brådskar verkligen.

MVH Bengt Ovelius

Mob 070 7225005

www.1ppm.net

 


 

2020-05-13 18:22:24

Hej Bengt,

Visst, om det fanns bra metoder för att snabbt minska halterna av olika växthusgaser och då framför allt CO2 som ger det största bidraget till den globala uppvärmningen så vore det naturligtvis bra.

Problemet hittills har ju varit att det inte finns metoder utvecklade eller testade i någon större skala för att kunna ens delvis bromsa den globala temperaturökningen eftersom utsläppen är stora och att atmosfärshalterna hela tiden ökar (märks ju t ex även nu under ”Corona-stoppet” som inte på långa vägar kommer att leda till några minskningar i CO2-halten). Däremot finns det ju utvecklingsarbete som pågår och detta är något som kommer att behövas. I de flesta av de scenarierna som finns för att klara Parisavtalets mål med att hålla den globala temperaturökningen under +2C (eller ännu mer för 1.5C) så krävs också att man förutom mycket stora utsläppsminskningar också aktivt tar bort kol ur systemet (CDR).

Kolcykelns relativt långsamma respons och komplexitet gör att det är svårt att enkelt bedöma den slutliga effektiviteten i CDR-metoder (dvs. vilken CO2-halt hamnar vi på efter ett visst antal år) även om man kanske enkelt kan räkna på hur stor bruttomängd kol som tas från atmosfären. Jag är nyfiken på hur du har räknat för att komma fram till en minskning från 430 till 275 miljondelar i atmosfären på bara 20 år!? Även om utsläppen slutade imorgon vilket inte kommer att hända så handlar det ju inte bara om att ta bort en mängd kol motsvarande sänkningen från 430 till 275 miljondelar i atmosfären utan om att under lång tid (åtminstone många decennier men kanske mer troligt flera århundraden) ta bort också den koldioxid som kommer att gå tillbaka till atmosfären från haven och biosfären när atmosfärshalterna börjar sjunka under dagens (ungefär hälften av de årliga utsläppen har ju hittills tagits upp i de delarna av kolcykeln och så länge det inte råder jämvikt kommer det att ske ett återflöde).

Hälsningar,

Erik

 


2020-05-13 20:29:58

Hej Erik

Tack för ditt svar. Jag är ingen klimatforskare utan snarare innovatör. Därför räknar jag lite fyrkantigt och jag vet att du kan ta fram mycket bättre siffror.

Grovt har jag antagit att hälften av utsläppt CO2 sista 200 åren har gått ner i oceanerna.

Min siffra är totalt 3 136 804 177 545 690 kg CO2 i atmosfären. Det mostvarar ungefär 400 ton per person på jorden. Om allt detta tas bort så kommer oceanerna att släppa ifrån sig gissningsvis 200 ton per person. Så enkel och grov är min beräkning och jag skulle verkligen ha nytta av en noggrannare siffra.

Det finns en rad olika uppslag på att suga CO2 ur atmosfären. Men alla dessa metoder skulle göra världen urfattig eftersom 400 ton per person är astronomiskt mycket.

Dock så finns det en stor ljusglimt. Värdet av den metan som finns i atmosfären skulle kunna fördubbla EU GDP årligen och obegränsat i tid eller lyfta sveriges BNP ca 80 ggr årligen , också i obegränsad tid. Denna ljusglimt balanserar rätt bra med kostnaderna för utvinning av CO2 och man väljer nanoteknik - filter. Det finns sannolikt ett dussintal andra , innovativa sätt att klara detta.

Alltså är mitt påstående , på realistisk grund, att det går att fixa 275 ppm CO2 till år 2045. Om man satsar 1 eller 1000 apolloprojekt på detta så är det likväl billigt.

( EU vill satsa en trillion EUR men verkar inte veta vad man skall göra.)

En långsammare takt spränger bevisligen PARIS-avtalet (om mitt matematiska bevis håller måttet )

Samma teknik ger oss gratis energi till varje villa, ganska snabbt. Kan vara realitet inom 5 år om man satsar i relation till allvaret !

Jag pratade nyss med en professor på Chalmers om detta. Hans reaktion var: Det är så lite metan att det inte ens lönar sig att räkna på problemet. Troligen förbiser man potentialen eftersom 1.8 ppm CH4 förefaller vara besvärande lite !

Jag räknade på problemet och denna kalkylator visar att det ser riktigt bra ut. 26 kW kontinuerlig effekt om man har en nanotenik.tratt med 10 m diameter på taket och luft processas med 5 m/s. (Kontrollräkna gärna !! )

Denna tratt urskiljer också 318 g CO2 per sekund. En vetenskap för sig vad man skall göra med detta, men det finns säkert någon strålande bra lösning.

Sedan finns det ett dussintal andra lika bra uppslag. Vi kan komma i mål med detta ! Det viktiga är ekonomin. Om länder blir urfattiga så får jorden hellre gå under. Om man kan räkna hem en liten vinst däremot, så går detta av sig själv.

Tacksam om du ville titta på dessa siffror. ( Hoppas jag fångat in ungefär rätt storleksordning ). Ett så hoppfullt budskap kan vara lättare att vinna gehör för än det elände som mitt matematiska bevis uppenbarar.

MVH Bengt Ovelius

Mob 070 7225005

www.1ppm.net


2020-05-19 22:51:55

Hej Erik

Just nu jobbar jag med en presentation & Pitch eftersom vårt bolag presenteras under temat "Visions of a renewable energy future" på Win Energy 28/5 med en rad internationella storbolag närvarande. Det är bara några dagar kvar.

Vår Innovation Vatne Engine skulle kunna minska åtgången av bränslen i Tyskland med 80% och backa växthuseffekten kraftigt med biometan eller atmosfärsik metan som bränsle.

Här ställs allt på sin spets. De bolag som deltar är övertygade om att förnybara bränslen kommer att lösa klimatkrisen, alltså exempelvis flygbränsle från skog,mm mm om bara vi lyckas vara klimatneutrala 2045 så är allt lungt.

Min bevisföring på www.1ppm.net visar dock att detta ingalunda är fallet. Om SMHI kan ge en "sann" bild av klimathotet så kommer vår innovation att lyftas fram på ett helt annat sätt. Tyska regeringen önskar 20 miljoner enheter och man visar sedan 10 år på sin hemsida att det är möjligt att backa växthuseffekten, Detta finns alltså i högsta grad på tyska regeringens önskelista. Man står i princip redo att ta emot en teknik som har potential att ge mer klimatnytta än någon annan teknik kring renewable energy.

Bromsen ligger på klimatexperterna, t.ex SMHI som hittills stödjer tanken att vi får en kallare värld om vi bara gör vår läxa till 2045.

Genom historien får vi en helt annan bild. Varje gång under en halv miljon år när CO2 nått 285 ppm så kan man mäta upp +2C anomaly.

Det kan ju inte vara en slump eftersom det händer med precision varje gång.

Prof. James Hansen tar varje tillfälle att varna för hur otroligt farligt +2C kommer att bli. (och vi är där ca 2040 )

Kan SMHI fullt ut stödja denna enkla bild att 285 ppm riskerar att ge +2C även framöver, precis som den gjort så många gånger förut ?

Detta är den enkla bild som behövs för att börja vrida klimatekniken rätt.

Det behövs inget mer !

Redan om en vecka så kommer ett sådant stöd från klimatexpertis att handgripligt underlätta för ex vår teknik som har potential att förändra hela tyska energimarknaden och ge en kraftigare sänkning av växthusgaser än något annat greentech projekt.

Detta skulle påverka hundratals andra projekt, samtidigt som vi vet att naturlagarna är starka och sanningen segrar i det långa loppet.

Klimatexperterna kan hjälpa alla Innovatörer att komma på rätt spår.

Vi måste jobba hand i hand så att våra ungdomar får en framtid.

MVH Bengt

070 7225005


2020-05-24 11:18:39

Hej Bengt,

 
Jag tittade på videon och ser att du fortfarande har kvar kurvor där du extrapolerar långt utanför datamaterialet trots att jag flera gånger påtalat att detta inte fungerar. Eftersom det är just den här extrapolationen du bygger ditt resonemang på så blir det tokigt med den enkla bilden som du vill visa. Jag ser inte att någon seriös klimatforskare kan stödja den bilden baserat på den vetenskapliga litteraturen.

För högre halter av CO2 kan man antingen i) räkna på hur CO2-halterna faktiskt påverkar strålningsbalansen och därmed klimatet (vilket man kan göra med klimatmodeller) eller ii) titta på data från tidigare perioder i jordens historia då halterna varit högre. Ungefärliga siffror tagna från en text på https://royalsociety.org/topics-policy/projects/climate-change-evidence-causes/question-7/ ger t ex att:

· 400 ppm, vilket är en ungefärlig CO2-nivå för 3-5 miljoner år sedan, motsvarade en global medeltemperatur på 2 till 3,5C över förindustriella nivåer

· 1000 ppm, vilket halten kan ha varit för ungefär 50 miljoner år sedan, motsvarade kanske 10C högre temperatur

Siffrorna är osäkra och mer så ju längre tillbaka i tiden vi kommer. För tiden från ca 3 miljoner år sedan och framåt har CO2-halterna sjunkit från närmare 400 ppm till det ungefärliga intervallet 180-280 ppm som rått under senaste miljonen år som dominerats av de ca 100000-åriga istidscyklerna (perioden 1-3 miljoner år sedan dominerades av mer kortvariga nedisningar). Artikeln jag skickade dig den 5 maj beskriver hur den processen kan ha sett ut baserat på en modellstudie där man också tar hänsyn till andra viktiga faktorer som påverkar klimatet (du kan t ex kika på figur 2, panel d och f https://advances.sciencemag.org/content/5/4/eaav7337 där det också finns motsvarande ”observationer”).

Notera att detta alltså är mycket långt ifrån vad den s.k. ”naturlagen” i din statistiska modell visar och detta är något som behöver justeras i grunden. För att uttala sig om vilken jordens framtida medeltemperatur kan komma att bli vill jag upprepa från föregående mail att man måste man ta hänsyn till alla relevanta faktorer och processer som påverkar systemet!

CO2-halterna är viktiga för klimatet, inget snack om den saken, och ju mer CO2 det är i atmosfären desto varmare blir det. Metoder för att minska utsläppen eller t o m ta bort CO2 ur atmosfären kommer att behövas för att klara 2-gradersmålet och än mer för att kunna klara 1.5 grader (vilket ser allt mer osannolikt ut för varje år som går med mycket stora utsläpp). Så det är inget tu tal om att det behövs metoder för att göra detta och har du bra idéer och tankar kring detta så är det jättebra. Jag kan tycka att det vore tråkigt om du fastnar på att du använda ett bristfälligt underlag för att argumentera varför det krävs minskningar av CO2-halterna. Om du vill ha argument så föreslår jag att du istället läser t ex kap 3 i IPCC:s 1.5-gradersrapport – det är skrämmande läsning om allvarliga effekter av klimatförändringen redan vid 1.5 graders uppvärmning.

Hälsningar,

Erik


2020-05-24 14:08:50

Hej Erik

Mycket intressant ! Det känns som om vi kan nå consensus kring en del-mängd här.

Jag kan absolut tänka mig i detta läget att plocka bort extrapoleringen som går långt utanför kända området. Alla viktiga slutsatser finns fortfarande med!

Vad tror du om följande tankar

1. En fördel att använda närområdet 0.5 M år eftersom man kan hitta tillräcklig med info här och jorden är sig nu lik det som var.

2. Vi kan identifiera upprepade stabila perioder som utmärks av 270 ppm CO2 och +0C samt havsnivå +0 m (ref 1960 )

3. Vi kan identifera varje tillfälle när CO2 når maxvärdet 285 ppm, och +2C anomaly samt superstormar (enl James Hansen ), samt havsnivå ca +9m

Jag vill minnas att James Hansen angav intervallet +1.5 till +2 C för superstormarna under Eemian för 129,000 år sedan. Vi börjar se redan nu att +1.5C är för hög temperatur och skrämmande, som du nämnde.

Detta borde räcka för att uttala ungefär följande slutsatser:

1. Om vi kan sänka CO2 till 285 ppm så skulle temp sannolikt fortsätta öka, med målet +2C. Fyra exempel på detta under Vostok.

2. Om vi kan sänka till 270 ppm så blir både atmosfär och oceaner stabila eftersom detta redan hänt upprepade gånger i historien.

Att sänka CO2 till 270 ppm skulle med regeringens måttstock 1000 kr/ ton CO2 kosta ca 5 milj kr per person i världen. Du kanske har en exaktare siffra. Det är lite oklart för mig hur mycket CO2 som gömmer sig i oceanerna.

Med extrem-innovationer skall man kunna få ner denna kostnad, kanske så långt att det istället blir en inkomst för varje person i världen. Det är hög tid att flagga för denna utmaning och motivera med klimatdata. Annars kommer detta aldrig fram.

Om den tekniken finns 2025, att ekonomiskt tvinga ner

CO2 från 430 till 270 ppm

och metan från 1.8 ppm till 0.5 ppm

under tiden 2025-2045 , skulle du då ge tummen upp för detta ?

Kan du i Rossby Centre simulera jordens temperturutveckling för ovanstående tidsförlopp på växthusgaserna ?

För denna simuleringsuppgift låter jag CO2-halten ge "ungstemperatur" som sedan ger verklig temperatur efter 850 års tidskonstant. Om jag tar bort min extrapolering av Vostok Scatterplot så klarar jag inte denna räkneuppgift. Detta räknesätt gav en exakt riktig prognos 2008 - 2020 vilket ger en fingervisning om att metoden kan vara helt rätt.

Men du ser kanske andra, bättre beräkningsmetoder. Det är ju viktigt att förstå exakta verkan och tidsförloppet av en så drastisk reduktion av CO2 ner till ursprungliga 1700-tals värden.

Bästa hälsningar

Bengt