Intro

IMAG0849

 

Ledare SVD: Hur länge ska vi  låtsas att vi klarar klimatmålen?

 

Om 23 år ska utsläppen av växthusgaser vara noll.

Utsläppen måste minska 10 procent varje år fram till 2045.

Hittills har de sjunkit runt 1 %  per år.

Detta är en omöjlig plan.

 

Jag kände en  forskare som år 2001 gav mig nedanstående  

enkla scatterplot som visar oceanernas höjd för olika CO2 -halt

under flera miljoner år bakåt i tiden.

 

Vi ser nivå = 0 m  för 275 ppm  (CO2 halten år 1700 ) Vi måste tillbaka dit !

Vi anar nivå =  5-10 m  för 285 ppm  (CO2 halten år 1895)

Vi anar nivå = 30-40 m  för 420  ppm som är dagens CO2 halt

 

sealevel

Följande slutsatser bör vara mycket säkra och trovärdiga:

Om alla utsläpp stoppas idag så når oceanerna 30-40 m högre nivå efter hand.

Om alla utsläpp stoppats år 1895 vid 285 ppm CO2

så skulle oceanerna nå 5-10 m högre nivå efter hand.

 

Detta bekräftas:

Prof. James Hansen beskriver hur tidsperioden Eemian för 129,000 år sedan

hade just 285 ppm CO2, 10 m högre ocean och superstormar som kunde flytta

1000 ton tunga klippblock. Troligen är detta grunden till att Parisavtalet ändå vill

begränsa jordens uppvärmning till 1.5C till varje pris. Ett klokt och viktigt beslut.

 

Samma omvälvande insikt kan vi få från denna scatterplot från

Vostok mätningar på iskärnor.

275 ppm ger jorden stabilitet medan 285 ppm är en farlig nivå med  +2C .

Detta är jordens verkliga historia och av denna kan vi förstå framtiden.

 

Denna bild har allt vi behöver för att utforma en fungerande klimatpolitik.

Tips: Häng upp bilden på väggen -

Ingen annan bild har så  fundamental betydelse.

De gröna prickarna visar det område som är acceptabelt för mänskligt liv.

Blåa prickar= för kallt

Gula prickar=farligt varmt

 

clip0018

Vi ser att man kan koppla 285 ppm CO2 till farliga +2C global övertemperatur.

 

Denna bild bekräftar samma sak. +2C övertemperatur återkommer gång på

gång om vi ser en halv miljon år bakåt och varje sådan värmeperiod

uppvisar 285 ppm CO2.

 

 

clip4746

 

 

 

Nu blir det riktigt skrämmande:

 

IPCC har under 40 år kopplat  +2C övertemperatur till 450 ppm.

Dessa siffror har kommit in i Regeringens Proposition 2016/17:146 och vidare

till klimatlagen 2017:720.

 

Detta är fundamentet till hela klimatpolitiken  och till slutsatsen

att avgasfrihet 2045 löser hela klimatproblemet.

 

Nedanstående blå linje (mot +2C år 2100) visar tydligt hur myndigheter och politiker

är på väg att missbedöma +2C nivån med ca 60 år.  Svart kurva är NASA verkliga mätningar.

Röd kurva är "Business As Usual".

 

clip4786

 

 

År 2008 räknade jag fram den röda kurvan med egen klimatkalkylator som var inställd

på klimatkänslighet 36. IPCC har sista 40 åren hävdat  bevisligen felaktig klimatkänslighet=3.

 

Det skulle visa sig att klimatförnekaren Exxon mobil hade räknat fram denna

röda kurva i all hemlighet redan för 40 år sedan.

 

I oktober 2019 presenterade SMHI samma röda kurva i form av ssp5-8.5 som

i deras diagram är violett.

 

SMHI skriver 2019 :Forskarna undersöker nu varför de nya beräkningarna visare en

snabbare klimatförändring än vad som hittills varit känt.

 

clip4827

 

 

Omkring 2006 diskuterades den möjliga tumregeln att regnskogarna brinner vid +3C .

och vid +5C kommer mega-blurpar att frigöra så mycket metan att människor och

djur inte kan andas. Om vi följer den röda kurvan så inträffar +3C år 2055

och +5 inträffar 2090.

 

Om värlens bästa klimatland Sverige bara kan reducera CO2 utsläpp med 1% /år

så kommer världen med säkerhet  att följa den röda kurvan - business as usual.

 

På goda grunder kan man misstänka att IPCC ger världen grovt felaktig information

som riskerar att leda till global klimatkatastrof.  Vägvalet är NU och det kör ihop sig

utan återvändo någonstans mellan 2030 och 2060 om vi missar vägvalet senast 2025.

Enkel matematik visar detta.

 

Kollapsen kommer eftersom rätt diagnos förhindras av IPCC (=SMHI)

och rätta innovationerna hålls tillbaka.

 

En del av förklaringen ligger i den enorma status som ligger i att IPCC är en del av FN.

Trovärdigheten ökade ytterligare radikalt när IPCC fick nobelpriset.

Det är inga forskare som vill riskera sin karriär på att säga emot

en sådan auktoritet. Situationen får inte ens diskuteras.

Vi kan tydligt se att atmosfären hade för mycket CO2 redan år 1895

vid 285 ppm CO2. Då tog CO2 budgeten slut och därmed alla utsläppsrätter.

Nobelkommitén gav trovärdighet åt  450 ppm +2C och moraliskt stöd

för ytterligare 2050-1895 =  155 år av fossila bränslen i relation till år 1895.

 

Det finns en psykologisk förklaring till detta.

H.C. Anderson kallade fenomenet:  "Kejsarens nya kläder"

 

Men det finns modernare sätt att förstå situationen.

Årtionden av forskning  vid University of Tennessee, Memphis. och Cornell University kan förklara

hur GruppTänk kan få de främsta klimatforskarna i världen att missa förkrossande enkla fakta

som varje Medel Svensson kan förstå på ögonblicket. Mänskliga psykologin är gåtfull.

 

The greatest prison people live in, is the fear of what other people think.(GroupThink)

 

Vetenskapliga fundamentet består av denna bok:

 

1. Groupthink in Science

 

Under lång tid har det varit klart att denna blå Summary  från IPCC är fel.

Exxon visste detta internt redan för 40 år sedan.

 

clip4712

 

Ändå så har svensk klimatlag baserats på denna föråldrade information.

Mot denna bakgrund synes frågan vara relevant:

 

Hur fungerar   IPCC ?

 

Civilisationens överlevnad hänger på att

vi får sann information från IPCC om hur klimatet verkligen ser ut.

 

 

 

 

Psykologisk forskning kan ge djupa och nödvändiga insikter

 

Ref Springer : Groupthink in Science

Denna bok bör bli högsta prioritet hos alla som vill förstå hur

forskningsresultat skall betraktas och överföras till politisk handling.

 

I dag sväljer riksdag och regering allt som IPCC föreskriver,

till den grad att det är IPCC som styr landet avseende klimatet.

 

 

 


clip4789

 

 

“Blind belief in authority is the greatest enemy of truth.”

Albert Einstein

 

GruppTänkarna ser sig själva, enl. psykologiska forskningen, som en osårbar elit,

som har korrekta svar på alla frågor och nedvärderar allt som kommer utifrån gruppen.  

Det är svårt för en GruppTänkare att förstå att de flesta lösningar som skall bli

vår räddning faktiskt kommer utifrån.  (= från "fel" håll)

 

 

Det finns ytterligare en äldre bok som President JF Kennedy använde flitigt

för att öka kvalitéten på beslut.   Det handlar helt enkelt om att

få folk att tänka självständigt. Då släpper man loss enormt positiva krafter.

 

Irving Janis Psykolog,  GroupThink, Victims of GroupThink

professor Yale University, Rådgivare till President Kennedy

 

Citat Irving Janis: Grupptänkande refererar till att mental effektivitet ebbar ut,

och att moraliska bedömningsförmågan försvinner som ett resultat av grupptryck.

 

Skall vi acceptera att Riksdag, Regering, myndigheter och expertis är drivna av GruppTänk?

 

De flesta inser att Sverige inte har en fungerande klimatpolitik men de flesta känner sig maktlösa.

Knuten kan faktiskt lösas upp  genom att studera ovanstående vetenskapliga referenslitteratur.

 

När USA kände sig fångade i Irak-kriget, utan utvägar, så   ställde

Senator Chuck Hagel följande fråga till President George Bush

 

Mr. President,  låt mig ställa en fråga:

Når Ni någonsin utanför Er inre cirkel av medarbetare?

I en tid av krig är det så viktigt att få tankar från personer som har en annan uppfattning.

Ring till dem, sitt ner med dem. Lyssna till dem.

 

Riksdagens interna klimatkonferens 2020 02 06 kl 13.oo  kan komma att betraktas som en

stor framgång - på ett oväntat sätt.  

 

När riksdagen ordnade en intern klimatkonferens 2020 02 06 kl 13.oo för att

diskutera den otillräckliga  klimatpolitiken så blev jag tillfrågad ett halvår tidigare att medverka

och sammanfatta synpunkterna som nu finns på denna sida och i min bok.  

Arrangörerna ansåg att dessa synpunkter var "super-intressanta"

 

När datumet närmade sig så visade  det sig dock att det var lugnare att bara

lyssna till sådant man redan visste.  Publiken fick inte heller ställa några frågor.  

 

 

Allt detta gjorde mig uppmärksam på Prof. Irving Janis,  hans psykologiska

forskning och hans tio punkter. (längre ner)  

 

 

Glädjande:

Hela klimatpolitiken kan börja få sin lösning när vi uppmärksammar och

förstår GruppTänk.  

 

Klimatkrisens lösning är mänsklighetens svåraste utmaning och den kräver

absoluta topp-prestationer av alla parter.

 

Det har aldrig i mänsklighetens historia krävts detta mått av kunskap,

kreativitet och effektivitet  tidigare - om vi skall lyckas.

 

Då kan inte landet styras av politiker och myndigheter som är förslavade under GruppTänk

med exakt de egenskaper som Professor Irving Janis fått fram genom sin omfattande forskning:

"Mental effektivitet ebbar ut, moraliska bedömningsförmågan försvinner som ett resultat av grupptryck."

 

 

GruppTänkarna:


1.  kräver att kontroversiella frågor och alternativa lösningar undviks.

2.  saknar individuell kreativitet och fritt tänkande.

3.  De illa fungerande GruppTänkarna skapar en illusion av att ha rätt och att vara osårbara.

4.  En uppblåst övertygelse av att ha rätt och att alltid fatta rätt beslut.

5.  Man överskattar sin förmåga till bra beslut

6.  och underskattar alla utomstående.

7.  GruppTänkarna kan uppföra sig omänskligt gentemot utomstående.

8.  Medlemmar av grupptänkarna känner press att tycka likadant för att inte få båten i gugning.

9.  GruppTänkarna föredrar harmoni i gruppen genom att undvika nya tankar, innovationer, argument.

10. GruppTänkarna är en grupp JA-sägare. Besluten får ofta mycket låg kvalitet.  

 

Alla som har avvikande mening blir systematiskt uteslutna från den elit som står för GruppTänket.

På det viset utesluts de sanna lösningarna.

 

Mitt bidrag (efter fattig förmåga) till att försöka bryta denna återvädsgränd i klimatpolitiken är

 

1. En bok

2. En diskussionsklubb

3. En unik kalkylator som alla kan använda för att förstå klimatet och förutsäga kommande årtionden.

4. Framför allt talar kalkylatorn om vad vi måste göra för att klara krisen. Den kan visa  vilka innovationer som behövs.

 

 

clip4693

 

 

 

Om vi vågar ställa rätt diagnos så släpper vi fram otroligt intressanta lösningar

som ser helt annorlunda ut. Om bara ett par år så kan tekniken vara löst

att ta metan direkt ur luften. Det ger en radikal sänkning av växthuseffekten

samtidigt som varje villa får gratis bränsle för el+värme+bil.

Detta presenterades på Chalmers/Graphene april 2015 och forskare gav tummen upp.

Energimyndigheten var närvarande och gjorde mängder av noteringar.

Vi behöver också denna fria energi för att kunna ta hand om 3000 Gton CO2.

 

Allt detta är garanterat genomförbart men för bra för att vara sant för varje

GruppTänkare.

 

Energimyndigheten sopade detta under mattan 2015,

sannolikt därför att klimatanalysen från IPCC+SMHI visar att sådana innovationer "inte behövs".

Hur många ytterligare innovationer har IPCC+SMHI indirekt stoppat genom

sin misstänkt felaktiga klimatanalys ?

 

En punkt i diskussionsklubben borde vara att skapa en stiftelse

som kan finansiera lösningen av metan från atmosfären.

 

 

Släpp loss 100 liknande idéer så har vi en super-intressant

framtid utan varje spår av klimatångest.  

 

 

Greta tycks ha rätt:

De som har plattformen, utbildningen och makten lyfter inte ett finger.

Allt  hänger på folket, på var och en av oss att vrida situationen rätt.

Just DU kan göra underverk på ditt sätt - det är ingen annan som gör det !

Vi behöver demokratin för detta - men framförallt så behöver demokratin DIG !  

(citat Frank-Walter Steinmeier, President of Germany)

 

Om vi inte med mod kämpar för demokratin varje dag så går den förlorad.

 

MVH Bengt Ovelius