IPCC orealistiska

 

DN skriver:

För  att klara 1,5-gradersmålet räknar IPCC med ett årligt genomsnitt på

ungefär fem miljarder ton BECCS och knappt två miljarder ton DACCS.

(Detta betyder att backa CO2, dels i luften, dels i skorstenar)   ...... Detta är fel !!

 

År 2008 skapade vi en kalkylator för att kunna kontrollera just detta, Denna kalkylator visar

att om alla utsläpp stoppas 2025 så går jorden efter den högre gröna kurvan.

Om dessutom  atmosfären backas med 9 Gton/år  (=BECCS) så gör det en aning nytta.

Se den lägre gröna kurvan. Däremot kan det ingalunda rädda parisavtalet.

Här räknar IPCC fel.  Kan IPCC redogöra för matematiken bakom sin slutsats

precis så  som jag ger en fullständig härledning här.

 

 

 

cs6_5Gton

 

 

Prof. Kevin Anderson säger mycket riktigt kring 2015, att atmosfären måste ner till under 300 ppm.

IPCC räknar också med fel klimatkänslighet=3, som förvrider alla beräkningar.

Om vi följer Prof. James Hansen och räknar med klimatkänslighet=6 istället, så blir prognosen mer korrekt.

 

För att rädda parisavtalet så måste 200 Gton/år tas bort, start senast 2025.

Hela jobbet fram till 275 ppm rör sig om 3000 Gton CO2.

Det bygger på  antagandet att det finns lika mycket CO2 i oceanerna som i atmosfären och att dessutom

uppvärmningen gör att skog mm vänder en del av CO2 flödet i fel riktning. Denna siffra kan behöva korrigeras

men storleksordningen är rätt.

 

 

Vi kan luta oss mot uttalandet av Vinod Khosla: Vi kan uppfinna den framtid vi vill ha , bara inte experterna stoppar oss.

Klimatprofessorer är inga innovatörer och denna grupp har inte en aning om hur CO2 skall backas.

Klimatprofessorerna skall bara ge en korrekt bild av klimathotet - och inte ens detta har man lyckats fullt ut med.

Därmed stoppar dessa experter aktivt exakt den teknik som skall bli vår räddning.

 

Med fel klimatkänslighet så misstänks IPCC dra rader av felaktiga slutsatser. Detta måste diskuteras:

 

FEL1: För  att klara 1,5-gradersmålet räknar IPCC med ett årligt genomsnitt på

ungefär fem miljarder ton BECCS och knappt två miljarder ton DACCS.

200 Gton/år måste  tas bort, det är 40 gånger mer än vad IPCC påstår.

Felen beror på att IPCC räknat med fel klimatkänslighet som ger ett dubbelfel:

Dels synes klimatuppvärmningen ofarlig vid låg klimatkänslighet=3,

dels missar man det som Prof Kevin Anderon säger, att vi måste ända ner under 300 ppm

innan temperaturen sjunker.

 

 

FEL2. Verktygen för att nå 1.5 C målet finns - men det krävs omedelbara åtgärder

200 Gton/år måste  tas bort, det finns inget val men det finns inte heller några verktyg för detta.

Varje diskussion har motarbetats, exempelvis konferensen Chalmers / Graphene April 2015.

Därmed riskerar IPCC felräkningar att bli ett huvudsakligt hinder för att ta fram rätt innovationer.

 

Vi kan klara allt detta med en ny. annorlunda klimatpolitik

MVH Bengt Ovelius

Mob 070 7225005