IPCC_2022_0404_se_kommentar

IPCC: I de scenarier som vi bedömde kräver en begränsning av uppvärmningen till cirka 1,5 °C (2,7 °F) att de globala utsläppen av växthusgaser kulminerar senast före 2025 och att de minskas med 43 % fram till 2030; samtidigt skulle metan också behöva minskas med ungefär en tredjedel. Även om vi gör detta är det nästan oundvikligt att vi tillfälligt kommer att överskrida denna temperaturtröskel, men kan återgå till att ligga under den i slutet av århundradet.

"Det är nu eller aldrig om vi vill begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C", säger Skea. "Utan omedelbara och djupgående utsläppsminskningar inom alla sektorer blir det omöjligt."

Den globala temperaturen kommer att stabiliseras när koldioxidutsläppen når nettonoll. För 1,5 °C (2,7 °F) innebär detta att man uppnår nettonollutsläpp av koldioxid globalt sett i början av 2050-talet; för 2 °C (3,6 °F) är det i början av 2070-talet.

 

Jan. 2022

pending

417.99

2.84

Jan. 2021

pending

415.15

 

 

Om vi använder klimatkänslighet=6 från Prof James Hansen

och om alla utsläpp halveras , från 2.84 ppm/år till 1.4 ppm /år

så följer jordens temperaturutveckling den gröna linjen.

 

clip19074

 

 

Samma prognos med klimatkänslighet=36

clip19073

Samma prognos med (felaktig)  klimatkänslighet=3:

clip19075


 

Argumentation 2

 

 

IPCC:Den globala temperaturen kommer att stabiliseras när koldioxidutsläppen når nettonoll. För 1,5 °C (2,7 °F) innebär detta att man uppnår nettonollutsläpp av koldioxid globalt sett i början av 2050-talet; för 2 °C (3,6 °F) är det i början av 2070-talet.

 

IPCC baserar begreppet klimatkänslighet på denna logaritmiska formel.

1.442695041*cs*ln(ppmCO2/275)

Vid klimatkänslighet=3

År 2050 har jorden nått 500 ppm CO2 och  temperaturen strävar då efter  1.442695041*3*ln(500/275)= + 2.58 C  Här hjälper inte nollutsläpp efter 2050. Det tar inte bort någon CO2 och sluttemperaturen blir 2.58 C, inte +1.5 som IPCC påstår.

 

Vid klimatkänslighet=36

År 2050 har jorden nått 500 ppm CO2 och  temperaturen strävar då efter  1.442695041*36*ln(500/275)= + 31 C  Här hjälper inte nollutsläpp efter 2050. Det tar inte bort någon CO2 och sluttemperaturen blir 31C, inte +1.5 som IPCC påstår.  Om ovanstående uttryck görs tidsberoende och integreras efter tidsaxeln samt divideras med tidskonstanten 630 år så erhölls en korrekt prognos mellan 2008-2022.  

 

Oberoende av klimatkänslighet så är påståendet från IPCC  felaktigt. Temperaturen kan inte stabiliseras på +1.5C

clip4793