IPCC_2022_04_debatt

 

 

Under lång tid har IPCC hävdat att  jordens temperatur stannar

när utsläppen är stoppade.

 

 

Detta är fundamentet för NetZero-politiken. (NollUtsläpp 2045 ). Detta är den enda klimatpolitik vi har.  

 

Dessa professorer i UK visade 2015 att världen bara kan överleva om "Science Fiction" används för att suga bort

enorma mängder CO2 från atmosfären. Professorerna hävdade också att IPCC glömt att tala om detta för folk och politiker.

https://www.youtube.com/watch?v=8akSfOIsU2Y

 

Som ingenjör och innovatör var mitt bidrag att år 2008 räkna fram exakta siffror på det som IPCC påstås ha glömt.

Resultatet av dessa beräkningar är nedanstående kurvor.

 

Blå kurvan SSP1-1.9 är en kurva som professorerna i UK pratade om. Det är en kurva som mänskligheten kan överleva om vi lyfter fram den sanning som IPCC hittills glömt. 200 Gton CO2/år måste bort, start senast 2025.  

Om vi fortsätter blunda för detta så vrids den blå kurvan upp till grön kurva. Här skall sann SSP1-1.9-kurva  ligga.

 

Det bästa och det sämsta världen kan göra med enbart noll-utsläpp, sol, vind osv..... ligger mellan grön och röd kurva.

Det gör att NollUtsläpp 2045 är verkningslös teknik i det smala, gula tidsfönster fram till 2040  där allting avgörs -

Vinna eller försvinna. Tiden rinner verkligen ut. På längre sikt är nollutsläpp enormt viktigt men

då har vi redan kommit över en katastrofal nivå av >2C. På kort sikt fram till år 2040 så ligger 99% av klimatlösningen

i att backa CO2 och metan, presis som professorerna vid Tyndall centre utanför London säger. Det finns ingen annan lösning,

Den måste utvecklas NU och vara i full drift 2025. Som extra bonus kan parisavtalet räddas med minsta möjliga marginal.

Dessutom kan 2 GTon Metan per år lösa hela energikrisen och dra ner jordens växthuseffekt till 1930-talet. Räkna själva !

 

Jag har konfronterat många inom klimatexpertisen med detta under perioden 2008-2022 och ingen har kunnat visa något fel.

Däremot är tystnaden överväldigande och skrämmande. Ingen tycks vilja ha en öppen, ärlig och demokartiskt präglad

diskussion som leder fram till sanningen i klimat-arbetets viktigaste fråga.

 

 

Tre_Alternativ2

 

 

 

 

Den 4 april 2022 gav IPCC ut en rapport som varnar världen.

Det är bara att hoppas att IPCC kan vara en globalt samlande kraft som leder

till snabb förändring.

 

IPCC antyder att världen inte gör tillräckligt. Nedanstående argumentation leder i bevis

att IPCC inte heller gör tillräckligt. På en punkt har IPCC fel och detta fel är så farligt

att hela civilisationen är i fara. Dessutom går det snabbt. En omfattande diskussion i press och media

är helt nödvändig.

 

Redan i rapportens pressrelease finns detta farliga fel:

Den globala temperaturen kommer att stabiliseras när koldioxidutsläppen når nettonoll. För 1,5 °C

innebär detta att man uppnår nettonollutsläpp av koldioxid globalt sett i början av 2050-talet

 

IPCC påstår alltså att jordens temperatur stannar på 1.5 C när utsläppen är stoppade år 2050.

 

Här är beviset, steg för steg, att detta påstående är fel:

 

1. Världens kanske främste klimatforskare Prof. James Hansen kom för 10 år sedan

fram till  klimatkänslighet 6. En tredjedel av de 40-talet klimatmodeller som ligger till grund för

IPCC-rapporten AR6_WGI år 2021  lutar åt samma klimatkänslighet.

exempelvis Hadley-modellen från MetOffice i UK

och NCARs model CESM2. Därför använder vi klimatkänslighet=cs=6 som utgångspunkt i bevisföringen

 

2. Vi måste uppskatta jordens CO2 halt år 2050 med hänsyn till att NetZero-politiken lyckas

ganska bra men att skogar och oceaner börjar ge tillbaka CO2 genom uppvärmningen.

VI uppskattar till 500 ppm CO2. Var och en kan göra en egen uppskattning och sätta egna siffror

i nedanstående formel.

 

3. IPCC använder den logaritmiska formeln  1.44*cs*ln(ppm/275) eftersom det är själva

fundamentet för begreppet klimatkänslighet.   Med denna formel har IPCC med cs=3

fått fram det som alla kan utantill: +2C år 2100 vid 450 ppm. Dessa siffror finns i propostion

2016/17:146 som i sin tur lade grunden till  klimatlagen 2017:720.

Kolla själva : 1.442*3*ln(450/275) = +2 C

 

 

4. Om cs=6 och atmosfären har 500 ppm CO2 så blir jordens förväntade temperatur

med samma accepterade formel 1.442*6*ln(500/275) = 5.17 C

 

5. NASA har under 100 år rapporterat den globala övertemperaturen med olika mätmetoder.

På senare tid kommer mätdata från satelliter. Ett tiotal liknande organisationer får fram samma

resultat. Dessa mätningar, som man verkligen kan lita på,  ger ett rakt streck i diagrammet.  Vi förlänger detta streck

med en rak  (blå) linje fram till 2050. Detta streck antyder att jorden nått +1.9 C verklig

övertemperatur år 2050.

 

 

6.Om alla utsläpp är stoppade 2050 så håller sig  CO2 halten konstant på 500 ppm framöver.  

Efter den logaritmiska formel som IPCC använder  

så är jordens förväntade temperatur  år 2050 vid 500 ppm  1.442*6*ln(500/275) = +5.17C.

 

7. Just nu stiger jorden med 0.035 C/år och den kommer att stiga snabbare år 2050.

Om vi trots allt försiktigtvis räknar med 0.035 C/år så tar det jorden en viss tid att vandra

efter den blå-röda pilen. Denna tid är  grovt räknat (5.17-1.9) /0.035 = 93 år

 

8. Om NetZero politiken tillämpas framgångsrikt fram till 2050

och om alla utsläpp är stoppade därefter

så kommer jorden att gå från 1.9 C till 5.17 C från 2050 under 90 år framåt.

 

9. Därmed är det bevisat , ner i minsta detalj, att IPCC har fel med påståendet att

jorden kan stabliisera på 1.5 C år 2050.  Därmed faller också nuvarande

NollUtsläpp 2045-politik. Den planerade nyttan kan inte uppnås. Klimatpolitiken

måste se helt annorlunda ut.  Enda fungerande utvägen är att suga bort 200 Gton CO2

och 2 Gton metan från atmosfären per år. Start senast 2025 om parisavtalet skall respekteras.

 

10. Detta kan vara den viktigaste punkten i hela klimatarbetet. En omfattande diskussion

är nödvändig. Klimatexpertisen är välkomna att bekräfta eller dementera, med en

omfattande matematisk argumentation som alla kan förstå.

 

 

 

 

 

cs6

 

 

 

 

 

 

Tre_Alternativ3