Islandska fläktarna

https://www.dn.se/vetenskap/ar-de-islandska-flaktarna-sista-hoppet-for-1-5-gradersmalet/

 

Är de isländska fläktarna sista hoppet för 1,5-gradersmålet?

 

Detta är exakt vad som krävs.

Mycket tyder på att NollUtsläpp inte kommer att fungera och då är det enda lösningen att ta CO2 och metan ur atmosfären.   Sedan måste vi också räkna rätt.

Det finns knappt 3000 Gton CO2 "för mycket" i luft och hav vilket motsvarar 400 ton per person på jorden. Allt detta måste bort inom 20 år. Endast med denna takt kan vi klara parisavtalet. Det är ganska enkel matematik bokom detta,   Politikerna är inte ens i närheten av att förstå vad man skrivit på, men Parisavtalet är vårt hopp.

 

Det blir 3000/20=150 Gton/år  . Island klarar 4000 ton/år, alltså behövs globalt sett 38 miljoner sådana isländska anläggningar.

Detta visar hur viktiga innovationer är. Dessutom kan luftens metan finansiera nästan hela projektet.

Men vi pratar initialt om en BNP i varje land och ett samarbete som mänskligheten aldrig tidigare upplevt.

 

Prof. Markku Rummukainen, klimatforskare vid Lunds Universitet och Sveriges kontakt till IPCC, menar att tekniker som DAC och CCS inte kan ses som alternativ till att minska utsläppen. Här har han helt fel. Detta är ENDA alternativet och det måste vara igång senast 2025. Matematiken är enkel men ingen vill titta på detta.

 


 

 

Axel Waldenström - 16 minuter sedan

Menar du att co2 kommer frigöras från haven till luften om vi sänker koncentrationen i luften ?

 

 


 

Ja, det finns en viss relation. Att suga bort CO2 från luften kommer att minska försurningen i oceanerna

och reparera korall-reven

 

 


Håkan Persson - 33 minuter sedan

När en klimatprofessor är skeptisk till en lösning att klara av klimatkrisen så är det säkert sant. Sveriges satsning på att absorbera CO2 ligger för övrigt på 20 kronor per kg CO2 vilket ger en kostnad för en person på cirka 160000 kr per år! Så jag håller med professorn.

 


Vi måste städa upp efter 200 års oljefest, Det finns ingen fungerande fusk-lösning.

Temperaturen drivs av 3000 Gton CO2 som redan finns och detta ger 0.035 C/år enl NASA just nu.

Att ta bort utsläpp tar inte bort dessa 3000 Gton. Därför kan inte NetZero fungera. Utan utsläpp stiger temperaturen lika fort, med utsläpp lite fortare.

Alltså återstår bara att suga bort CO2 från luften eller låta civilisationen gå under.

 


Thomas. Din kommentar är logisk men ändå lite fel enl min mening. Alla är överens om att år 1700 var idealisk med 275 ppm CO2 och ingen övertemperatur, Fyra gånger sista halvmiljonen år har 285 ppm uppträtt samtidigt med farliga +2C övertemperatur.

Det kan med hygglig sannolikhet faktiskt innebära att 285 ppm ger +2C efter stabiliseringstid på 700 år.

 

År 1895 hade jorden åter 285 ppm CO2. Hade alla utsläpp stoppats då så hade jorden sannolikt nått farliga +2C ca 700 år senare.

Om NetZero politiken satts in år 1850 så hade den varit perfekt.  Nu har det gått så långt att det är panik. Huvudorsaken är de 3000 Gton som redan finns och dessa måste bort. Varje nytt års globala utsläpp är bara 1% av det som redan finns och dess verkan utvecklas till full kraft under 700 år. Därför kan bara ca 1% av klimatkrisen lösas med reducerade utsläpp och 99% måste lösas med att suga bort CO2 ur atmosfären. Detta brådskar eftersom parisavtalet faller redan 2027 vad vi än gör med utsläppen. Storskalig CO2 återvinning måste vara igång senast 2025. Matematiken för detta är ganska enkel

 


 

Hans Backman - 2 timmar sedan

Bengt, Du räknar på ett helt unikt och personligt sätt :)

 


 

Hans, Tack för den kommentaren.

Jag jobbar med innovationer inom termodynamik och räknar mycket. Det jag finner skrämmande är att temperaturen inte stannar när utsläppen stannar.

Jag har också sett att de som är "oberoende"  räknar annorlunda. Rätt eller fel, vet ej, men det finns tendenser att den akademiska världen utgörs av en smal åsikstkorridor med ett lämmeltåg. Det finns flera exempel på forskare som hoppar av akademiska världen för att sedan kunna tala sanning till makten på ett helt annat sätt.  Man skulle önska att den enorma kompetens som finns i akademien också vågade ta ut svängarna och därmed bidra till att lösa klimat-knipan som ju är extremt allvarlig.