Johan Kuylenstierna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

====================================================================================================

21 juli 2022 kl. 10:30 skrev Bengt Ovelius <bengt@ovelius.com>:

 Hej Johan,

Tacksam om du kan dela denna länk med hela klimatpolitiska rådet och alla dess medlemmar:

https://ppm.today/index.html?klimatpolitiska_radet_2.htm

Denna länk recenserar rådets rapport 25 mars 2021 - och pekar på de förändringar som rådet brådskande bör genomföra enl min mening.

Annars klarar vi inte klimatkrisen. Det har existentiell betydelse.

 

Där finns också video på ditt svar till mig personligen :

Du säger : Det viktiga i dagens rapport: När vi får lösningar i omvälvande teknik så måste investering finnas

 

Ordningsföljden måste bli den omvända istället:

1. Klimatexpertisen reser sig som en man och deklarerar sanningen: Temperaturen stannar inte när alla utsläpp är stoppade.

Nu ökar globala temperaturen med 0.035 C/år  (NASA)

År 2022 finns 3000 Gton för mycket CO2 i oceaner och atmosfär. Om NetZero -2050 politiken genomförs perfekt över hela världen

så kommer det att finnas ca 3000+(2050-2022) *40/2 = 3560 Gton för mycket 2050. Under denna period kommer temperaturtakten att

öka minst 20%  från dagens 0.035 C/år.   Sannolikare är att ökningen är 50% genom att ytterligare växthusgaser frigörs vid högre global tempratur.

Det finns inte minsta spår av den temperatursänkning som en ganska samlad expertis utlovar.

Slutsatsen blir att reduktion av CO2  utsläpp är viktig och nödvändig men det löser inte problemet, det räddar inte Parisavtalet osv....

 

Slutsatsen blir att  200 Gton CO2 måste bort från atmosfären per år. Tekniken finns inte men den kan med systematiskt arbete tas fram.

Här handlar det om att vinna eller försvinna. Denna punkt avgör civilisationens överlevnad  och det är priset vi måste betala för 200 års oljefest.

Vi kan inte sopa detta under mattan längre - även om ovanstående fakta är obekväma.

 

Här handlar det om att stat och företag samarbetar och att ett antal BNP investeras.  

Ingen kan ha en aning om kommande kostnad. Det kan vara allt mellan noll och 100 BNP

Räkneexempel: Om det kostar 10 BNP  =   60000 miljarder SEK   = 60 000 000 000 000 SEK  så är detta en strålande affär

Utöver att avvärja civilisationens undergång så kan bara den metan som utvinns direkt ur luften med den nya tekniken ge

tillbaka 60 000 000 000 000 SEK /år och detta bränsle tar aldrig slut.  Sverige kan alltså tjäna 10 BNP/år på bara en liten bi-effekt av den nya tekniken. Detta startar en ny tidsålder med långa rader av förändringar. Det är ofattbara förbättringar i sikte för vanligt folk. (Ingen kunde heller fatta en smartPhone eller internet , innan detta fanns )

Klimatpolitiska rådets enda uppgift är att deklarera sanningen:

Temperaturen stannar inte när alla utsläpp är stoppade.  Vi måste också suga bort 200 Gton CO2/år från luften, start senast 2025. Detta är också enda sättet att klara Parisavtalet.  De politiker som lovat att respektera Parisavtalet måste också få veta vad exakt matematik och vetenskap kräver för att detta skall uppfyllas.

Med sanningen som bas kan vi klara de kommande stegen.

 

Stat och företag måste sedan tillsammans finansiera  och driva fram omvälvande teknik.  Tekniken kommer inte fram av sig själv. Det är ju därför vi har expertis och politiker, för att överblicka helheten som leder till kloka beslut, baserade på sanning.

Tacksam om du kan återkoppla till mig vad rådet kommer fram till.

MVH Bengt Ovelius

070 7225005

================================================================================================

 

 

On 7/21/2022 10:56 AM, Johan Kuylenstierna wrote:

När det gäller investeringar: frågan är tvådelad. Dels krävs stora investeringar i FoU för att utveckla lösningar - som du jämför med utvecklandet av vaccinet. Detta kan vi inte vänta med; om jag uppfattats så, då har jag varit otydlig. Vad jag däremot också menar är att vi måste investera mycket mer i de lösningar som redan finns. Detta är ett återkommande problem; ”brist” på uppskalning och spridning. För mig handlar det inte om antingen eller utan både och.

 

Johan Kuylenstierna

Guest Professor and Senior Advisor on Sustainability, Stockholm University

Chair, Swedish Climate Policy Council

 

Sent from my iPhone - sorry for typos

 

 

 

====================================================================================================================

 

-------- Forwarded Message --------

Subject:

Re: Jag ser fram emot att du svarar mig på detta email ------ Denna länk recenserar rådets rapport 25 mars 2021

Date:

Thu, 21 Jul 2022 08:49:11 +0000

From:

Johan Kuylenstierna <johan.kuylenstierna@su.se>

To:

Bengt Ovelius <bengt@ovelius.com>

 

 

Hej Bengt,

 

Jag lämnar mitt uppdrag i Klimatpolitiska Rådet den 5 september så jag föreslår att du kommunicerar direkt med kansliet framöver.

 

Hälsningar,

 

Johan

 

Johan Kuylenstierna

Guest Professor and Senior Advisor on Sustainability, Stockholm University

Chair, Swedish Climate Policy Council

 

Sent from my iPhone - sorry for typos

=======================================================================================================

 

-------- Forwarded Message --------

Subject:

Re: Jag ser fram emot att du svarar mig på detta email ------ Denna länk recenserar rådets rapport 25 mars 2021

Date:

Thu, 21 Jul 2022 20:13:58 +0200

From:

Bengt Ovelius <bengt@ovelius.com>

To:

Johan Kuylenstierna <johan.kuylenstierna@su.se>

 

 

Hej Johan, Tack för ditt svar om FoU.

Ett skrämmande exempel:   27 April  2015 var en konferens på Chalmers under titeln: "General Assembly SIO Graphene" . Uppgiften var att på uppdrag av regeringen diskutera olika förslag på hur Sveriges nationella fokus i Graphene-forskningen skulle se ut.  Det lades fram några olika förslag. Energimyndighet och Formas var närvarande och gjorde mycket noteringar.

På mitt initiativ lades förslaget fram att skräddarsy hål i en graphene-väv, 1 molekyl tjock. Vissa tester hade redan antytt att olika gaser kunde separeras med mycket låg energiåtgång.

Min motivering var att globala temperaturen inte stannar och att en direkt separering ur luft är vår enda chans.  En liten, positiv bi-effekt vore, att värdet av den metan som teoretiskt kan utvinnas bör motsvara ca 20-80 BNP/år. Ett bränsle som dessutom tar oss tillbaka till 1950 talet i växthuseffekt och löser större delen av både klimatkrisen och energifrågan.

Detta förslag väckte ingen uppmärksamhet därför att IPCC och klimatexpertisen lärt oss att det dröjer ända till 2100 innan ofarliga +2C uppstår. (Baserat på IPCC lögnen)

Förslaget hade kunnat bli landets viktigaste industriprojekt om det lyckats fullt ut.  IPCC's och Klimatexpertisens samlade insatser dödade istället detta och säkert många andra

liknande förslag.  Samtidigt  (2015) letade en grupp professorer vid Tyndall centre med ljus och lykta efter den "science fiction" som är vår enda chans.

Se deras resonemang här https://www.youtube.com/watch?v=8akSfOIsU2Y

Klimatpolitiska rådet måste göra samma sak om Sverige skall få en fungerande klimatpolitik.

1. Sann beräkning av vad som händer med temperaturen om NollUtsläpp 2045 genomförs i hela världen på ett prefekt sätt.  Granska och kopiera min beräkning eller gör egen.

2. Denna beräkning kommer att visa att jordens temp.ökning går snabbare år 2045  än  nuvarande 0.035 C/år  NASA.  Detta är ett faktum och jag lade redan 2008 fram bevisföringen ner i minsta detalj. Granska och kopiera min beräkning eller gör egen.

3. Eftersom NollUtsläpp 2045-politiken  är verkningslös ur temperatursynpunkt så brådskar det att driva fram en fungerande politik, Svenska folket måste få veta detta,

Detta är Klimatpolitiska rådets uppgift enl. regeringsbrev och lagstiftning

Rådet skiljer sig från och kompletterar be-

fintliga myndigheter bland annat genom det stora måttet oberoende, den

fokuserade inriktningen på klimat, den tvärvetenskapliga expertis som

rådet kommer att ha och uppdraget att aktivt granska olika politikområ-

den och bedöma regeringens samlade politik med inverkan på klimat-

målen.

De rapporter som Rådet lagt fram så här långt  visar att ni inte gör ert jobb eftersom NollUtsläpp 2045 är verkningslöst ur temperatursynpunkt. Att rådet inte klarar att varna för detta och att skissa på ett fungerande alternativ - är anmärkningsvärt och skrämmande. Istället motverkar Rådet  varje fri diskussion (se min recension 2021 )

Att du lämnar rådet 5 September innebär gissningsvis att du till fullo inser att jag har rätt men att det känns politiskt omöjligt att rätta till den lögn som IPCC tycks diktera för världen.

Jag är bara full av beundran för Ukraina där satsar allt för att sanningen skall vinna.

Du kanske kan få en friare position efter 5 sept.

Tre kända forskare skrev den berömda artikeln "NettoNoll är en farlig fälla".

Vad jag förstår så lämnade en eller flera den akademiska världen, innan de blev så frispråkiga.

Jag har i samråd med forskarna översatt till svenska , här https://ppm.today/netzero/index.html?svenska.htm

 

Forskarna beskriver exakt det som IPCC, SMHI mfl håller på med nu  (citat):

I stället för att bearbeta våra tvivel bestämde vi forskare att  konstruera allt mer detaljerade fantasivärldar där vi skulle vara säkra. Priset att betala för vår feghet: att hålla munnen......

Jo, man håller munnen. Det är omöjligt att få en kommentar från IPCC - jag har försökt i 14 år !!! Inte ens SMHI lyckas kontakta högsta ledningen av IPCC.

Situationen är så fruktansvärt sjuk - men sanningen kommer att segra ... förhoppningsvis snabbt nog. Det är en farlig kapplöpning med tiden.

MVH Bengt

 

 

==============================================================================

 

 

 

 

-------- Forwarded Message --------

Subject:

Vad gör vi ?

Date:

Fri, 22 Jul 2022 09:10:39 +0200

From:

Bengt Ovelius <bengt@ovelius.com>

To:

Johan Kuylenstierna <johan.kuylenstierna@su.se>

 

 

Hej Johan,

 

How not to solve the climate change problem

Denna mycket intressanta artikel från University of Auckland som kom idag har jag översatt till svenska  och återpublicerat (Creative Commons-licens)

https://ppm.today/netzero/index.html?not-solve--swedish.htm

 

Här har vi allt i ett nötskal:

1. Att dra CO2 ur luften är inte genomförbart, enl. artikeln (som innehåller värdefulla siffror)

2. Att driva NetZero 2050 till global perfektion kommer att sluta med att vi år 2050 har snabbare temp-stegring än idag (enl min tidigare beskrivning)

 

Allt som Klimatpolitisk Rådet har på bordet är två icke-fungerande sätt att lösa krisen.

Vad gör vi ?  Kan du lotsa in Rådet på en fungerande väg innan du slutar ?

 

Bästa hälsningar

Bengt Ovelius

==========================================================

Se också Twitter   Wolfgang Knorr   https://ppm.today/index.html?how-not-to-solve-the-climate-c.htm