Johan Rockström

 

Johan Rockström skrev 2019 02 23 i SVD under rubriken

 

Domedagsprofeterna har fel om klimatet

 

Vi vet idag, med allt önskvärd tydlighet att de globala utsläppen måste

börja avta runt 2020 för att sedan halveras varje årtionde och nå nära

noll 2050-2060. Detta är vårt beting. Det är fullt möjligt. Vi har

lösningarna. Det handlar bara om att agera unisont i nivå med den

vetenskapliga nödvändigheten.

Ref

 

 

Svar till Johan Rockström:

 

 

 

 

 

 

Problem och skiss på en helt annorlunda klimatpolitik  beskrivs i den nya boken "En handlingsplan för Sverige"