John Hassler

https://www.svd.se/det-ar-inte-sa-svart-att-radda-klimatet

 

Med rätt åtgärder kan vi minska våra koldioxidutsläpp ganska lätt, menar nationalekonomen John Hassler.

 

Häromdagen publicerade ett antal svenska klimatforskare, däribland Thorsten Mauritsen och Deliang Chen, två av huvudförfattarna till den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC, en artikel i DN Debatt med rubriken ”Sprid inte bilden av att det är för sent att rädda klimatet”.

Där tar de upp risker med att diskutera klimathotet utifrån obekräftade hypoteser om att vi skulle stå inför så kallade tröskeleffekter, eller tipping points, där jordens klimat plötsligt förändras och blir svårt eller omöjligt att stabilisera. Det är en vida spridd uppfattning – enligt den nyligen publicerade studien Global Common Survey så tror hela 73 procent av befolkningen i världens största ekonomier, de så kallade G20-länderna, att vi är nära en sådan tröskel. Men den idén är ogrundad, den stämmer inte med vad forskningen säger, och riskerar att felaktigt sprida en bild av att det är för sent att rädda klimatet, menar forskarna som har skrivit debattartikeln.

Så vad ska vi då göra istället? Hur ska vi förhålla oss till klimatförändringarna, och på effektivast möjliga sätt angripa de problem som faktiskt uppkommer?

I podden intervjuar Jesper Sandström en av artikelförfattarna, John Hassler, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Genom att prissätta koldioxid, och motivera andra länder att följa EU:s exempel, kan vi hantera klimatförändringarna ganska enkelt, menar han. Det spelar också roll vad vi gör, när vi gör det, och vi måste vara noga med att inte bedriva ineffektiv, illa grundad klimatpolitik.


 

 

Citat "Genom att prissätta koldioxid, och motivera andra länder att följa EU:s exempel, kan vi hantera klimatförändringarna ganska enkelt, menar han. Det spelar också roll vad vi gör, när vi gör det, och vi måste vara noga med att inte bedriva ineffektiv, illa grundad klimatpolitik."

 

Ovelius kommentar...

 

Ännu bättre att se på teoretiska konsekvensen av att hela världen når noll-utsläpp idag.

 

Då stiger temperaturen med 0.035 C/år av de 3000 Gton CO2 "för mycket" som redan finns

 

 

Ovantpå detta så visar NASA studie att energin som går ner i oceanerna fördubblas på 14 år.

Detta gör att temperaturkurvan blir böjd (exponentiell). Den matematiska analysen finns i min sista bok.

 

clip4917

 

Mot bakgrund av detta, så ser jag ditt uttalande som både felaktigt och farligt. Uttalandet ger

på ett djupgåend sätt fel fundament för Glasgow mötet.

Ditt förslag innebär att bedriva ineffektiv, illa grundad klimatpolitik, exakt  det du själv varnar för.

 

 


 

On 2021-10-22 11:11, John Hassler wrote:

Hej,

Jag är inte naturvetare. Om du vill utmana vad som sägs i IPCC's senaste rapport om den naturvetenskapliga basen för klimatförändringarna får du göra det med naturvetarna.

Mvh

John


Fri, 22 Oct 2021 12:08:20

Hej              

Stort tack för ditt svar.  Min utgångspunkt är att varje Medel Svensson måste förstå sammanhangen. Naturvetarna har inte monopol på detta.

Om du i pressen skapar stor rubrik kring "Det är lätt att fixa klimathotet" så måste du har samma överblick som man kan begära av MedelSvensson. Om detta fix också knyts till ekonomiska transaktioner (CO2 avgift)  så måste det vara möjligt för dig att avstämma med alla dina professors-kollegor som är naturvetare, så att helhetskonceptet har en chans att fungera.

 

Kan du göra en dementi i SVD tillsammans med dina nära naturvetare ? - Det är väldigt viktigt .

 

Dessutom är det viktigt att debatten i DN forstätter om artiken där ni är 8 författare.

Även där har du ett stort ansvar för att debatten fortsätter.

Mina kommentarer är här. Kolla också gärna på mina två video https://ppm.today

 

https://ppm.today/index.html?bilden-av-att-det-aer-foer-sen.htm

 

Bästa hälsningar

Bengt Ovelius

 


 

Till ärade 8 artikelförfattare samt till DN och SVD debatt,

Undertecknad skulle vara mycket tacksam för svar på debattartikeln.  Ni har kallat den Debatt -artikel i DN och ni ser säkert fram mot den debatt som Ni aktivt startat med denna artikel.Det är dessutom viktigt med debatt inför Glasgow. Även läsarna av DN och SVD har rätt till denna diskussion. Diskussionen är demokratins grundpelare som leder fram till sanningen.

Vidare har vi artikeln i SVD   "Det är lätt att rädda klimatet"som John Hasser ensam står bakom.  Denna artikel kan delas upp i flera pusselbitar och John Hassler  efterlyser stöd från naturvetare, vilket ju finns bland de 8 artikelförfattarna i DN. Alltså ser tidningarnas läsare  med tacksamhet fram även mot denna analys och följande diskussion.

Det är inte så svårt att rädda klimatet:  Detta består sannolikt av dessa  pusselbitar

1.Det finns en budget på återstående CO2 utsläpp

2.Med avgifter kan utsläppen tvingas ner så att denna budget varar längre och att nollutsläpp närmar sig

3.När världen nått NOLL-utsläpp så stoppar uppvärmningen

Kommentar Bengt Ovelius: Alla dessa punkter ser ut att vara  fel och bevisen för påståendet finns här:

1. Denna budget tog slut 1895 när jorden nådde 285 ppm CO2. Hade alla utsläpp stoppats 1895 så hade jorden nått förhållanden som för människor vore katastrofala ungefär 700 år senare. Vi vet exakt vad som händer genom att titta på tidsperioden Eemian: 10 m högre ocean och superstormar som kan flytta 1000 ton tunga klippblock,(Ref Prof. James Hansen)

Vi når åter +2C år år 2033. Situationen om 11 år kan bli värre än under Eemian eftersom den programmerade temperaturen för jorden år 2033 snnolikt ligger kring +50C. NASAs senaste alarmrapport indikerar detta, Under Eemian låg den programmerade temperaturen på +2C (=samma som verklig temperatur, eftersom det fanns gott om 700 års perioder att stabilisera ).

Bevis

https://www.youtube.com/watch?v=JP-cRqCQRc8

https://ppm.today/index.html?nollutslaepp-2050.htm

https://ppm.today/index.html?3000-gton.htm

https://ppm.today/index.html?deliang-chen.htm

 

2. Det finns alltså ingen budget. Här återstår det för en professor i Nationalekonomi för att förklara hur man skall kunna sälja något som inte finns.

3. Det är av avgörande betydelse att varje Medel Svensson förstår att uppvärmningen inte stoppar vid NollUtsläpp. Eftersom detta är den entydiga slutsatsen av våra naturlagar och av exakt matematik så gäller det för professorer i naturvetenskap att bekräfta denna bild eller bevisa motsatsen. Sista kapitlet i min bok är det matematiska beviset för att temperaturen fortsätter vid nollutsläpp. Den numeriska analysen visar också hur mycket den ökar. Artikelförfattarna, ärade professorer i naturvetenskap uppmanas att bemöta denna matematiska analys eller göra en egen som presenteras lång innan  Glasgow. Nästa generations överlevnad är beroende av att denna analys blir rätt. Det är av högsta prioritet att både DN och SVD slår upp denna diskussion stort.

Bevis   https://ppm.today/index.html?deliang-chen.htm

Diskussionen finns också här så att de många följarna till min web kan ta del av den viktiga informationen från de 8 artikelförfattarna. Demokratin kräver att denna diskussion får publicitet.

https://ppm.today/index.html?john-hassler.htm

https://ppm.today/index.html?bilden-av-att-det-aer-foer-sen.htm

 

Bästa hälsningar

Bengt Ovelius

 


 

 

 

Kommentarer välkomna: Plats finns här

 

 


 

-------- Forwarded Message --------

Subject:

Med rätt åtgärder kan vi minska våra koldioxidutsläpp ganska lät

Date:

Fri, 22 Oct 2021 07:26:17 +0200

From:

Bengt Ovelius

To:

ledarsidan@svd.se

 

Till Ledarsidan   SVD

Artikel och POD innehåller ett grovt fel och SVD bör bereda utrymme för replik så att felet korrigeras.

https://www.svd.se/det-ar-inte-sa-svart-att-radda-klimatet

Kommentar här:   https://ppm.today/index.html?john-hassler.htm

Bästa hälsningar

Bengt Ovelius

070 7225005

 

 


Wed, 20 Oct 2021 08:16:14 +0200

 

Professor of Economics at IIES.

John Hassler

 

 

John ,

Undertecknad är ingenjör och innovatör och jag har årtionden av erfarenhet av att beräkna komplexa termodynamiska förlopp och köra datasimuleringar.  Mina matematiska verktyg har jag också använt allt sedan 2008 för att hålla ett öga på klimatet.

Djupförståelse av klimatet spelar en avgörande roll för att kunna skissa på de innovationer som behövs för att lösa klimatkrisen.

Jag läste med intresse er debatt-artikel i DN, och debatt innebär ju exakt detta: Debatt.

Mitt debattinlägg kommer här. https://ppm.today/index.html?bilden-av-att-det-aer-foer-sen.htm

De svar/repliker  du ger kommer jag att publicera både på svenska och engelska

Bäst vore om DN ville spinna vidare på denna tråd.

Stort tack för kommande repliker.

Vi slåss från ett underläge men måste hjälpas åt att ändra inriktning på Glasgow så att klimatpolitiken verkligen löser klimatkrisen.

Bästa hälsningar

Bengt Ovelius

 


Slutsats

 

SVD

Ledarredaktionen:   Det är inte så svårt att rädda klimatet

PODD | 21 oktober. Med rätt åtgärder kan vi minska våra koldioxidutsläpp ganska lätt, menar nationalekonomen John Hassler.

 

Publicerad 2021-10-21

Det här är en text från SvD Ledare.  

 

 

John Hassler har utformat denna rubrik och SVD ledare skriver under.

 

 

Eftersom nollutsläpp inte räcker för att rädda klimatet så kastar både John Hassler och SVD ledare in handduken.

Man kan inte försvara rubriken.

 

När skall  SVD publicera en korrigering samt möjliggöra en öppen debatt kring frågan ?

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bengt,

Ska jag tolka dig som att du menar att den scatter plot som du använder ska tolkas som styrkan i ett ett orsakssamband från CO2-halt till temperatur? Om du gör denna tolkning och den skulle vara korrekt är det rimligt att använda den för att skatta ett samband mellan också antropogena ökningar av koldioxidhalten och den temperaturökning dessa kommer att generera.

 

Problemet är dock att en korrelation mellan två variabler inte i sig säger något om orsakssambandet. Detta är ett problem som upptar mycket av ekonomers tankemöda. Årets ekonomipris handlade just om hur man kan avgöra kausalitet från observationsdata och det är sällan enkelt.

 

Låt mig ta en illustration av problemet. Utan ytterligare information kan inte en scatterplot som den du visar avgöra orsakssambandet. Utan mer information kan man lika gärna tolka din scatterplot som att den visar ett orsakssamband från temperatur till CO2-halt. Anta som ett extremt exempel att detta är det enda orsakssambandet, dvs att olika faktorer som tex jordens bana runt solen, jordaxelns lutning, variation i solaktivitet mm förändrar jordens medeltemperatur och att detta också har en effekt på atmosfärens koldioxidhalt, tex genom det faktum att varmare hav inte kan härbärgera lika mycket koldioxid. Om denna senare effekt är relativt svag är relationen sådan att en stor temperaturökning leder till en liten ökning av koldioxidhalten.  Om nu orsakssambandet felaktigt skulle tolkas som varande i motsatt riktning, blir tolkningen att en liten ökning av koldioxidhalten leder till en stor ökning av medeltemperaturen, alltså en hög klimatkänslighet. Under de antaganden jag gjort är detta förstås felaktigt.

 

I nationalekonomi finns två sätt att lösa detta problem (givet att inte det går att göra kontrollerade experiment). Det ena är att lägga på en antagen modellstruktur som beskriver orsakssambanden och estimera parametrarna i modellen som då blir betingade av att modellen är korrekt. Det andra är att leta efter "naturliga experiment" som kan användas för att identifiera orsakssambandet. Det handlar då om att hitta en variation i en variabel som drivs av en faktor som inte har en direkt effekt på eller drivs av den variabel man vill studera effekten på. Kanske funkar inte detta som exempel, jag är nu utanför mitt kompetensområde, men jag tror att stora utsläpp av CO2 från vulkaner är inte drivna av temperaturförändringar. Om dessutom inte vulkanutbrotten påverkar temperaturen (på kort sikt gör de förstås det via aerosolutsläpp, men kanske inte på längre sikt, det ligger utanför mitt kompetensområde att avgöra). Givet detta är vulkanutbrott ett naturligt experiment. Den temperaturökning som sker efter en koldioxidökning som orsakats av ett vulkanutbrott kan användas för att estimera den kausala effekten av koldioxidutsläpp på temperaturen.

 

Mvh

 

John


 

John

Stort tack för dina tankeväckande synpunkter.

Det du säger här är extemt värdefullt

Det ena är att lägga på en antagen modellstruktur som beskriver orsakssambanden och estimera parametrarna i modellen som då blir betingade av att modellen är korrekt. Det andra är att leta efter "naturliga experiment" som kan användas för att identifiera orsakssambandet. Det handlar då om att hitta en variation i en variabel som drivs av en faktor som inte har en direkt effekt på eller drivs av den variabel man vill studera effekten på.

Jag har hittat två sådana naturliga experiment som ligger helt utanför "orsakssambandet"

1. Om nämnda scatterplot följde IPCC's önskemål om klimatkänslighet=3 rakt igenom så skulle den följa den raka linjen

som IPCC ger uttryck för i sin blå skylt.  Vi ser också att IPCC räknat exakt rätt  i relationen klimatkänslighet, ppm och temperatur

1.443*cs*ln(450/275)   = +2.13 C   cs=3

Det som i slutänden visar att cs=3 är fel, är det faktum att deras prognos verkar komma 60 år fel.

Jag gjorde en prognos 2008  med cs=36 som kom exakt rätt fram till 2021, medan IPCC med cs=3 kom 60 år fel. (Kontrollräkna gärna själva dessa två uppsättningar parametrar ! )

Detta ger indikationer om att VOSTOK scatterplot klarat en test som ligger helt utanför "orsakssammanhanget".

 

 

clip4786

 

2. Den andra verifikationen kommer från James Hansen som med helt andra metoder kommit fram till att

tidsperioden Eemian hade +2C övertemperatur för 129,000 år sedan.

Från denna tid finns belägg för att superstormar flyttade  1000 ton tunga klippblock

Vi kan hitta denna punkt i Vostok mätserier och bekräfta att dessa forskare har gjort ett otroligt bra jobb.

Tidpunkten Eemian är................................................................................................................................................HÄR

clip4746

 

Punkterna från Eemian finns också i den scatterplot jag använder för att försöka förstå framtiden från historien.

Det finns inga motsägelser här mer än att IPCC har placerat cs=3 helt utanför verkligheten. Inte så konstigt att resultatet

av IPCC's gula punkt gör att man  räknar fel 60 år på en 100 års period.

clip4806

Den avgörande frågan till klimatexpertisen: Vi kan väl vara överens om att IPCC's cs=3 är grovt fel.

Vad är då rätt värde ?   Hela klimatvetenskapen behöver denna information

MVH Bengt

 


 

Date:

Fri, 19 Nov 2021 11:50:20 +0100

 

Jag kan inte se att du försökt svara på mitt argument om kausalitet.

 

Vad gäller frågan om varför temperaturökningen stannar när utsläppen ökar finns detta intuitivt och enkelt beskrivet på sidan 66 och framåt i vår SNS rapport från 2020

https://www.sns.se/artiklar/konjunkturradets-rapport-2020-svensk-politik-for-globalt-klimat/

Mekanismen är att den avtagande avkylande effekten av energiupptag i haven (som ensam skulle leda till att uppvärmniningen av atmosfären fortsätter under lång tid efter att utsläppen slutar) ungeförligen balanseras av att koldioxiddrivningen (CO2 forcing) minskar i ungefär samma takt genom att koldioxid lämnar atmosfären.

John

https://snsse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/02/konjunkturradets-rapport-2020-svensk-politik-for-globalt-klimat.pdf

 


John

Jag har försökt svara på din fråga om kausalitet   här. https://ppm.today/index.html?john-hassler.htm

Enligt Immanuel Kant är kausaliteten ett uttryck för hur det mänskliga förståndet är konstruerat, en så kallad förståndskategori, som föreligger före varje faktisk observation, a priori. Teorin kan bland annat förstås som ett sätt att besvara frågan varför allting har en orsak.

Varför stiger temperaturen ? Vi tror att det är för mycket CO2 och jobbar med att sänka utsläppen.

Sedan kommer nästa orsak och verkan. Alla klimatforskare säger att det är de accumulerade utsläppen som

orsakar förhöjd temperatur.

IPCC säger i sin senaste rapport att utsläppen orsakar temperaturhöjningen och underförstått att accumulerade

utsläppen inte spelar någon roll. Fysiklärare säger att temperaturen fortsätter.

 

Stort tack för Din pdf. Den är välskriven och intressant och jag skall studera den noga kommande dagar. Återkommer!

https://snsse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/02/konjunkturradets-rapport-2020-svensk-politik-for-globalt-klimat.pdf

 

Jag önskar en fin helg

Bengt


 

 

John,

Du skriver "Vad gäller frågan om varför temperaturökningen stannar när utsläppen ökar finns detta intuitivt och enkelt beskrivet på sidan 66 och framåt i vår SNS rapport från 2020 "

 

Beskrivningen från sid 66 leder fram till denna graf sidan 69

clip4981

Konjunkturrådets rapport 2020  sid 69.

 

Här ser vi tydligt det fundamentala fel som hotar hela vår civilisation.

Med ett lågt värde på klimatkänslighet=S=3 så finns det nästan ingen tidskonstant

mellan en transient CO2 ökning och motsvarande temperatur. Här rör man sig

helt i den felaktiga världbild som IPCC tvingat på oss med S=3.  Inom denna världsbild

är slutsatserna och graf någorlunda korrekta. Allt detta är falskt och fel  eftersom IPCC ger fel värde på S.

 

Årets nobelpris hyllar ett ännu lägre och felaktigare värde S=2.3 Detta är en global katastrof och nobelkommiten

borde ta ansvar för att understödja information som leder till samhällets sammanbrott.

 

Verkligheten är   att S=36  (ca).  Denna bild förklarar:

 

clip4793

 

Den programmerade över-temperaturen nu år 2021 är +21.4 C (driven av CO2 enbart)

Nu finns 2422 Gton för mycket CO2 och den ger INTE 1.5 C utan +21.4C (se detaljerad tabell )

På annan plats i  www.ppm.today visas att tidskonstanten är ca 700 år. Om alla utsläpp

stoppas idag så når jorden +21.4C efter 700 år. Det är efter den linjen allt utvecklas.

Av samma skäl är hela beskrivningen sid 66 i konjunkturrårets rapport 2020 samt graf

fullständigt fel vid S=36  

 

 

https://skepticalscience.com/print.php?r=45

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceans included

 

 

 

 

Total

Too much

Total

Too much

 

Year

ppm

Gton C

gTon CO2

gTon CO2

Gton CO2

Gton CO2

t_prog

 

0

0.0

0.0

-2145.0

0.0

-4757.5

 

 

5

10.7

39.0

-2106.0

86.5

-4671.0

 

 

10

21.3

78.0

-2067.0

173.0

-4584.5

 

 

15

32.0

117.0

-2028.0

259.5

-4498.0

 

 

20

42.6

156.0

-1989.0

346.0

-4411.5

 

 

25

53.3

195.0

-1950.0

432.5

-4325.0

 

 

30

63.9

234.0

-1911.0

519.0

-4238.5

 

 

35

74.6

273.0

-1872.0

605.5

-4152.0

 

 

40

85.2

312.0

-1833.0

692.0

-4065.5

 

 

45

95.9

351.0

-1794.0

778.5

-3979.0

 

 

50

106.5

390.0

-1755.0

865.0

-3892.5

 

 

55

117.2

429.0

-1716.0

951.5

-3806.0

 

 

60

127.8

468.0

-1677.0

1038.0

-3719.5

 

 

65

138.5

507.0

-1638.0

1124.5

-3633.0

 

 

70

149.1

546.0

-1599.0

1211.0

-3546.5

 

 

75

159.8

585.0

-1560.0

1297.5

-3460.0

 

 

80

170.4

624.0

-1521.0

1384.0

-3373.5

 

 

85

181.1

663.0

-1482.0

1470.5

-3287.0

 

 

90

191.7

702.0

-1443.0

1557.0

-3200.5

 

 

95

202.4

741.0

-1404.0

1643.5

-3114.0

 

 

100

213.0

780.0

-1365.0

1730.0

-3027.5

 

 

105

223.7

819.0

-1326.0

1816.5

-2941.0

 

 

110

234.3

858.0

-1287.0

1903.0

-2854.5

 

 

115

245.0

897.0

-1248.0

1989.5

-2768.0

 

 

120

255.6

936.0

-1209.0

2076.0

-2681.5

 

 

125

266.3

975.0

-1170.0

2162.5

-2595.0

 

 

130

276.9

1014.0

-1131.0

2249.0

-2508.5

 

 

135

287.6

1053.0

-1092.0

2335.5

-2422.0

 

 

140

298.2

1092.0

-1053.0

2422.0

-2335.5

 

 

145

308.9

1131.0

-1014.0

2508.5

-2249.0

 

 

150

319.5

1170.0

-975.0

2595.0

-2162.5

 

 

155

330.2

1209.0

-936.0

2681.5

-2076.0

 

 

160

340.8

1248.0

-897.0

2768.0

-1989.5

 

 

165

351.5

1287.0

-858.0

2854.5

-1903.0

 

 

170

362.1

1326.0

-819.0

2941.0

-1816.5

 

 

175

372.8

1365.0

-780.0

3027.5

-1730.0

 

 

180

383.4

1404.0

-741.0

3114.0

-1643.5

 

 

185

394.1

1443.0

-702.0

3200.5

-1557.0

 

 

190

404.7

1482.0

-663.0

3287.0

-1470.5

 

 

195

415.4

1521.0

-624.0

3373.5

-1384.0

 

 

200

426.0

1560.0

-585.0

3460.0

-1297.5

 

 

205

436.7

1599.0

-546.0

3546.5

-1211.0

 

 

210

447.3

1638.0

-507.0

3633.0

-1124.5

 

 

215

458.0

1677.0

-468.0

3719.5

-1038.0

 

 

220

468.6

1716.0

-429.0

3806.0

-951.5

 

 

225

479.3

1755.0

-390.0

3892.5

-865.0

 

 

230

489.9

1794.0

-351.0

3979.0

-778.5

 

 

235

500.6

1833.0

-312.0

4065.5

-692.0

 

 

240

511.2

1872.0

-273.0

4152.0

-605.5

 

 

245

521.9

1911.0

-234.0

4238.5

-519.0

 

 

250

532.5

1950.0

-195.0

4325.0

-432.5

 

 

255

543.2

1989.0

-156.0

4411.5

-346.0

 

 

260

553.8

2028.0

-117.0

4498.0

-259.5

 

 

265

564.5

2067.0

-78.0

4584.5

-173.0

 

 

270

575.1

2106.0

-39.0

4671.0

-86.5

 

1700

275

585.8

2145.0

0.0

4757.5

0.0

0.0

 

280

596.4

2184.0

39.0

4844.0

86.5

0.9

1895

285

607.1

2223.0

78.0

4930.5

173.0

1.9

 

290

617.7

2262.0

117.0

5017.0

259.5

2.8

 

295

628.4

2301.0

156.0

5103.5

346.0

3.6

1925

300

639.0

2340.0

195.0

5190.0

432.5

4.5

 

305

649.7

2379.0

234.0

5276.5

519.0

5.4

 

310

660.3

2418.0

273.0

5363.0

605.5

6.2

 

315

671.0

2457.0

312.0

5449.5

692.0

7.1

 

320

681.6

2496.0

351.0

5536.0

778.5

7.9

 

325

692.3

2535.0

390.0

5622.5

865.0

8.7

 

330

702.9

2574.0

429.0

5709.0

951.5

9.5

1975

335

713.6

2613.0

468.0

5795.5

1038.0

10.3

 

340

724.2

2652.0

507.0

5882.0

1124.5

11.0

 

345

734.9

2691.0

546.0

5968.5

1211.0

11.8

1987

350

745.5

2730.0

585.0

6055.0

1297.5

12.5

 

355

756.2

2769.0

624.0

6141.5

1384.0

13.3

 

360

766.8

2808.0

663.0

6228.0

1470.5

14.0

 

365

777.5

2847.0

702.0

6314.5

1557.0

14.7

 

370

788.1

2886.0

741.0

6401.0

1643.5

15.4

 

375

798.8

2925.0

780.0

6487.5

1730.0

16.1

 

380

809.4

2964.0

819.0

6574.0

1816.5

16.8

 

385

820.1

3003.0

858.0

6660.5

1903.0

17.5

 

390

830.7

3042.0

897.0

6747.0

1989.5

18.1

2013

395

841.4

3081.0

936.0

6833.5

2076.0

18.8

2015

400

852.0

3120.0

975.0

6920.0

2162.5

19.5

 

405

862.7

3159.0

1014.0

7006.5

2249.0

20.1

 

410

873.3

3198.0

1053.0

7093.0

2335.5

20.7

2021

415

884.0

3237.0

1092.0

7179.5

2422.0

21.4

 

420

894.6

3276.0

1131.0

7266.0

2508.5

22.0

 

425

905.3

3315.0

1170.0

7352.5

2595.0

22.6

 

430

915.9

3354.0

1209.0

7439.0

2681.5

23.2

 

435

926.6

3393.0

1248.0

7525.5

2768.0

23.8

 

440

937.2

3432.0

1287.0

7612.0

2854.5

24.4

 

445

947.9

3471.0

1326.0

7698.5

2941.0

25.0

2035

450

958.5

3510.0

1365.0

7785.0

3027.5

25.6

 

455

969.2

3549.0

1404.0

7871.5

3114.0

26.2

 

460

979.8

3588.0

1443.0

7958.0

3200.5

26.7

 

465

990.5

3627.0

1482.0

8044.5

3287.0

27.3

 

470

1001.1

3666.0

1521.0

8131.0

3373.5

27.8

 

475

1011.8

3705.0

1560.0

8217.5

3460.0

28.4

 

480

1022.4

3744.0

1599.0

8304.0

3546.5

28.9

 

485

1033.1

3783.0

1638.0

8390.5

3633.0

29.5

 

490

1043.7

3822.0

1677.0

8477.0

3719.5

30.0

 

495

1054.4

3861.0

1716.0

8563.5

3806.0

30.5

 

500

1065.0

3900.0

1755.0

8650.0

3892.5

31.1

 

505

1075.7

3939.0

1794.0

8736.5

3979.0

31.6

 

510

1086.3

3978.0

1833.0

8823.0

4065.5

32.1

 

515

1097.0

4017.0

1872.0

8909.5

4152.0

32.6

 

520

1107.6

4056.0

1911.0

8996.0

4238.5

33.1

 

525

1118.3

4095.0

1950.0

9082.5

4325.0

33.6

 

530

1128.9

4134.0

1989.0

9169.0

4411.5

34.1

 

535

1139.6

4173.0

2028.0

9255.5

4498.0

34.6

 

540

1150.2

4212.0

2067.0

9342.0

4584.5

35.1

 

545

1160.9

4251.0

2106.0

9428.5

4671.0

35.5

 

550

1171.5

4290.0

2145.0

9515.0

4757.5

36.0

 

555

1182.2

4329.0

2184.0

9601.5

4844.0

36.5

 

560

1192.8

4368.0

2223.0

9688.0

4930.5

36.9

 

565

1203.5

4407.0

2262.0

9774.5

5017.0

37.4

 

570

1214.1

4446.0

2301.0

9861.0

5103.5

37.9

 

575

1224.8

4485.0

2340.0

9947.5

5190.0

38.3

 

580

1235.4

4524.0

2379.0

10034.0

5276.5

38.8

 

585

1246.1

4563.0

2418.0

10120.5

5363.0

39.2

 

590

1256.7

4602.0

2457.0

10207.0

5449.5

39.7

 

595

1267.4

4641.0

2496.0

10293.5

5536.0

40.1

 

600

1278.0

4680.0

2535.0

10380.0

5622.5

40.5

 

605

1288.7

4719.0

2574.0

10466.5

5709.0

41.0

 

610

1299.3

4758.0

2613.0

10553.0

5795.5

41.4

 

615

1310.0

4797.0

2652.0

10639.5

5882.0

41.8

 

620

1320.6

4836.0

2691.0

10726.0

5968.5

42.2

 

625

1331.3

4875.0

2730.0

10812.5

6055.0

42.6

 

630

1341.9

4914.0

2769.0

10899.0

6141.5

43.1

 

635

1352.6

4953.0

2808.0

10985.5

6228.0

43.5

 

640

1363.2

4992.0

2847.0

11072.0

6314.5

43.9

 

645

1373.9

5031.0

2886.0

11158.5

6401.0

44.3

 

650

1384.5

5070.0

2925.0

11245.0

6487.5

44.7

 

655

1395.2

5109.0

2964.0

11331.5

6574.0

45.1

 

 

Vi upptäcker att IPCC bara ser på närliggande o-stabiliserade data (100 år )

och bortser helt från dett större perspektivet.

Detta är fel och det är extremt farligt eftersom hela Glasgow konferensen fått fel kompasskurs

p.g.a. detta grova fel  

 

Jag har bara hunnit fråga en enda fysiklärare på gymnasiet och han sa spontant:

 

"Detta är fullständigt elementärt och utom all diskussion:

Temperaturen fortsätter nästan lika fort uppåt när utsläppen upphört

eftersom det som redan finns i form av CO2 är drivkraften."

 

 

Detta är den brist i modellerna som hotar hela vår civilisation. Det borde vara en plikt hos alla

klimatexperter att lyfta upp denna diskussion på allra högsta nivå så att vi snabbt kan nå consensus

i hela samhället. Annars överlever vi inte klimatkrisen.

Klimatkänslighet=S=3 nedvärderar kraften i förloppet, som i verkligheten är 6/3= 12 ggr brutalare.

Vi måste våga se sanningen. Detta måste ske NU !

 

 

 


 

Subject:

Re: DN Debatt. ”Sprid inte bilden av att det är för sent att rädda klimatet”

Date:

Thu, 25 Nov 2021 19:06:56 +0100

From:

John Hassler

Reply-To:

 

To:

Bengt Ovelius

 

Redan det första steget i din analys, att det finns 2400 gt co2 för mycket i atmosfären är helt felaktigt.

 

 


 

On 2021-11-25 19:14, Bengt Ovelius wrote:

John,

Du skrev:   Redan det första steget i din analys, att det finns 2400 gt co2 för mycket i atmosfären är helt felaktigt.

Svar: Jag skrev   Nu finns 2422 Gton för mycket CO2 och den ger INTE 1.5 C utan +21.4C (se detaljerad tabell )

I tabellen ser man  "Oceans included"  vilket också stämmer med Konjunkturrådets rapport 2020  sid 69.

Alltså bör det jag angivit  vara helt korrekt. Här Svenska   Här Engelska  Längst ner på resp. sida.

MVH Bengt

 

 


 

Subject:

Re: DN Debatt. ”Sprid inte bilden av att det är för sent att rädda klimatet”

Date:

Thu, 25 Nov 2021 19:55:00 +0100

From:

John Hassler

Reply-To:

 

To:

Bengt Ovelius

 

Koldioxid i havet och biosfären påverkar inte jordens energibalans.

 

 

 


 

ohn,

Du skrev : Koldioxid i havet och biosfären påverkar inte jordens energibalans.

Klimatfakta skriver: Återvinn CO2 - Rädda Biosfären

 

Jordens tunna hinna av liv, biosfären, riskerar att förlora sin förmåga att upprätthålla en stabil planet, varnar forskarna. Vi måste tänka om helt

skriver Forskning och Framsteg.

Alla är nog överens om att Koldioxid i havet och biosfären påverkar   jordens energibalans.

Uppvärmningen av biosfären p.g.a. CO2 är ju själva problemet.

MVH Bengt