Jonas Nycander

Wed, 20 Oct 2021 08:16:14 +0200

Professor i fysisk oceanografi, Meterologiska institutionen, Stockholms universitet

Jonas Nycander,

 

 

Jonas,

Undertecknad är ingenjör och innovatör och jag har årtionden av erfarenhet av att beräkna komplexa termodynamiska förlopp och köra datasimuleringar.  Mina matematiska verktyg har jag också använt allt sedan 2008 för att hålla ett öga på klimatet.

Djupförståelse av klimatet spelar en avgörande roll för att kunna skissa på de innovationer som behövs för att lösa klimatkrisen.

Jag läste med intresse er debatt-artikel i DN, och debatt innebär ju exakt detta: Debatt.

Mitt debattinlägg kommer här. https://ppm.today/index.html?bilden-av-att-det-aer-foer-sen.htm

De svar/repliker  du ger kommer jag att publicera både på svenska och engelska

Bäst vore om DN ville spinna vidare på denna tråd.

Stort tack för kommande repliker.

Vi slåss från ett underläge men måste hjälpas åt att ändra inriktning på Glasgow så att klimatpolitiken verkligen löser klimatkrisen.

Bästa hälsningar

Bengt Ovelius

 


 

 

Slutsats

En debattartikel är publicerad men författarna vill inte ta del i någon debatt.

Sannolika orsaken är att man inte kan försvara sig mot kritiken.

Det är detsamma som att kasta in handduken.

När skall DN möjliggöra att denna debatt får fortsätta som DN startat genom sin publicering?

 


 

Stort tack för kommande repliker som kan publiceras här eller ännu hellre i DN.:

...................

...................Eftersom det är en debattartikel så förutsätts att debatten sker i DN.

Det är avgörande för demokratin att de grova felaktigheterna i debattartikeln får debatteras från olika håll så att en sann bild kan

uppnås i god tid före Glasgow.