k2021_1018

Låg tilltro till politiker / klimatkrisen. Ja, men detta är bara början.

Snart står politikerna fullständigt rådlösa när det blir klart att NollUtsläpp 2045 är en ,

i princip bra politik, med mycket väl-vilja,  

men enl. naturlagarna fullständigt verkningslös inom ramen av en 30 års period.

 

IPCC är läkaren som gett oss en felaktig diagnos, alltså kommer operationen att misslyckas.

Man opererar handen när problemet sitter i foten.

 

 

Temperaturökningarna drivs av det som redan finns  ( 3000 Gton CO2 i atmosfären )

Temperaturökningarna drivs inte på kort sikt ( < 100 år) av utsläppen som årligen

är 1% av det som redan finns och vars verkan fördelas 700 år framåt,

Att stoppa alla utsläpp ger ingen mätbar skillnad under många år framåt.

Vi måste ta mycket hårdare tag och backa med 200 Gton/år, start senast 2025.

Detta är fakta. Naturlagarna bryr sig inte om huruvida vi tycker att det är realistiskt.

 

Klimatpolitiska Rådet: Vad gör ni ?  Vad finns er insats ?

greta_clip4930

CITAT GRETA:   (SVD 2021-10-16)

 

- Gapet mellan det vi gör och det vi bör göra är så otroligt stort, så

det kommer att krävas ärlighet.

 

Klimatpolitiska Rådet  kan nu göra sin genom tiderna största insats för naturen och klimatet genom att

vara ärliga och säga sanningen.

 

1.Deklarera att NollUtsläpp 2045 är en politik som inte fungerar.

2.Deklarera att jordens temperatur forsätter med samma fart när utsläppen stoppas...

 

Då kommer Glasgow att ändra riktning med chans till att sann klimatpolitik skapas.

 

Frågan är existensiell för världen och för svenska folket.

Det är NU det gäller. Glasgow kan vara vår sista chans.

 

Därmed måste frågan bli existentiell även för Klimatpolitiska Rådet:

Gör en ärlig insats  1,2 eller acceptera att rådet i sin helhet blir nedlagt

av svenska folket. All makt utgår från folket (grundlagen) och nu är det allvar.

Vi, svenska folket, betalar era löner.

 

Greta för svenska folkets talan och kräver ärlighet. Annars blir Glasgow bla.bla.bla...

Ni har plattformen för att agera NU.

 

Ärlighet innebär också att följa lagen

 

Förordning (2017:1268) med instruktion för Klimatpolitiska rådet

 

5§. utvärdera de underlag och modeller som regeringen bygger sin politik på.

 

Politiken innebär NollUtsläpp 2045.

IPCC säger i sista rapporten att temperaturen stannar när utsläppen stoppas.

Detta är det främsta underlaget och detta underlag är FEL.

Rådet skall enl. lag utreda detta fel - som snart får hela Glasgow att stupa.

 

 

6§ Klimatpolitiska rådet ska bidra till en ökad diskussion i samhället om klimatpolitiken.

Rådet kan välja att aktivt samverka med denna hemsida, som försöker ta

ansvaret för en ökad diskussion i samhället.

 

Bästa hälsningar

Bengt Ovelius