K2021_1031

 

 

 

Subject:

Kan vi räkna med ett uttalande från hela klimatpolitiska rådet nu

Date:

Sun, 31 Oct 2021 08:11:42 +0100

From:

Bengt Ovelius  

To:

Ola Alterå <Ola.Altera@klimatpolitiskaradet.se>

 

 

Hej Ola,

Kan vi räkna med ett uttalande från hela klimatpolitiska rådet nu, under Glasgow konferensen ?

 

IPCC's farligaste felräkning någonsin   https://ppm.today/index.html?farligaste.htm

IPCC Felräkning av framtida utsläpp https://ppm.today/index.html?framtida-utslaepp.htm

IPCC felräkning av kumulativa utsläpp https://ppm.today/index.html?kumulativa-utslaepp.htm

Matematiskt bevis för att NetZero inte kan fungera https://ppm.today/index.html?publicera.htm

Vad parisavtalet kräver https://ppm.today/index.html?parisavtalet.htm

Det finns två utfall:

1.  Ovanstående beräkningar är felaktiga:

Rådet  ombedes att sätta fingret på felet  och med en lika genomgripande och noggrann  härledning beskriva hur klimatsituationen ser ut,

 

2. Ovanstående beräkningar är rätt.

Då måste hela klimatpolitiken ändras inom loppet av veckor. Sverige kan sedan inta en ledande ställning och se till att både EU och Glasgow får en radikalt ny inriktning.

Denna utvärderingen kan Rådet ha klar innan konferensen avslutas. Kan göras i samarbete med SMHI  som ytterst svarar för IPCC's felräkningar i Sverige.

Hur möter rådet lagstiftarens krav på en ökad diskussion i samhället ?

Förordning (2017:1268) 3 § Klimatpolitiska rådet ska bidra till en ökad diskussion i samhället om klimatpolitiken.

Kan ni lyfta  in mina diskussionsinlägg på er hemsida, kommentera  och bjuda in för en öppen diskussion ?

Om Rådet inte lyfter ett finger på denna punkt så är det ett lagbrott.

Det enda jag kan göra för att i någon mån kompensera för Rådets "lagbrott" är att samla den diskussion som Rådet borde bedriva, under denna flik.

https://ppm.today/index.html?klimatpolitiska_radet.htm

Jag kommer i så fall att lyfta in all kommunikation med rådet under flera år tillbaka, samt redovisa alla svar.

Allt detta publiceras också på engelska och tyska.  

https://ppm.today/index.html?english.htm

https://ppm.today/index.html?deutsch.htm

Jag ser mig som en representant för svenska folket, som betalar era löner. Ni har folkets uppdrag.

Kravet är en fungerande klimatpolitik baserad på sanning.  

Sanningen tål en öppen och fri diskussion.

Bästa hälsningar  Bengt Ovelius

 

 

PS Alla blir glada om jag har fel, även jag.

Jag försöker tolka naturlagarna i en mycket strikt bevisföring.

Detta är starkare än lagstiftningen (ex klimatlagen)