Kärnkraften, grön?

https://www.dn.se/varlden/starka-reaktioner-nar-karnkraft-och-naturgas-ska-bli-gron-investering-osterrike-hotar-med-domstol/

 

Starka reaktioner när kärnkraften ska bli grön investering

EU-kommissionen smög på nyåret ut nyheten att kärnkraft och naturgas ska kunna klassas som hållbara investeringar. Reaktionerna är starka från flera håll.

Österrike hotar ta kommissionen till domstol om den går vidare med förslaget.

 


För 40,000 år sedan var våra förfäder Neanderthalare som levde i grottor.
Vi måste kunna garantera säker lagring av kärnavfall under 1 miljon år framåt.
 
En million år är 25 gånger längre tid än 40,000 år.   Hur ser vi ut då?   Hur skall vi kunna garantera något om 1 miljon år?
 
Om civilisationens överlevnad hänger att vi använder kärnkraft måste det vägas in i bilden.
 
Men civilisationens överlevnad hänger i ännu större grad att 200 Gton CO2 och 2 Gton metan sugs bort från atmosfären per år, start senast 2025.
 
Om vi inte klarar detta spricker parisavtalet redan 2027
och socio-ekononomiska faktorer, exempelvis uteblivna skördar, kan göra att politiskt kaos breder ut sig i en mycket nära framtid.
 
Det är nödvändigt för civilisationens överlevnad att gas-separation utvecklas till perfektion NU. löser sig energiproblemet automatiskt.
 
Energin i 2 Gton metan per år är just den energi som fattas idag och den kan ersätta kärnkraft och kolkraft. Dessutom ger detta en rasande snabb reduktion av växthusefffekten.
 
Denna och hundratalet lika bra ideer måste släppas fram.Tyvärr har super-entreprenören Vinod Khosla rätt: Vi kan uppfinna den framtid vi vill ha bara inte experterna stoppar oss.   Om vi plockar bort broms-faktorerna så finns lösningarna runt hörnet.