Kastat in handduken?

Följande klimatexperter skrev en debattartikel 19  okt 2021 - och debatt innebär väl att man vill ha debatt ?

 

DN Debatt. ”Sprid inte bilden av att det är för sent att rädda klimatet”

Frida Bender, docent, universitetslektor i klimatmodellering, Meterologiska institutionen, Stockholms universitet

Rodrigo Caballero, professor i klimatmodellering, Meterologiska institutionen, Stockholms universitet

Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi, Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet

John Hassler, professor i nationalekonomi, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet

Per Krusell, professor i nationalekonomi, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet

Thorsten Mauritsen, universitetslektor i klimatvetenskap, Meterologiska institutionen, Stockholms universitet

Jonas Nycander, professor i fysisk oceanografi, Meterologiska institutionen, Stockholms universitet

Michael Tjernström, professor i meteorologi, Meterologiska institutionen, Stockholms universitet

 

DN vägrade dock att publicera mina synpunkter. Därför fortsatte debatten på min hemsida.

Finns här:   https://ppm.today/index.html?bilden-av-att-det-aer-foer-sen.htm

 

Thorsten Mauritsen och Deliang Chen, är två av huvudförfattarna till den senaste rapporten

från FN:s klimatpanel IPCC.

 

Mina synpunkter, är baserade på matematisk analys allt sedan år 2008, (då vi varnade högsta ledningen i IPCC):

 

IPCC har under 40 år räknat med fel klimatkänslighet=3.  Denna siffra påverkar alla andra

klimatberäkningar.  Den verkliga siffran ligger mellan 6 och 36.

 

IPCC har under 40 år räknat med fel tidsfördröjning mellan ett visst utsläpp CO2

och motsvarande förhöjda temperatur. IPCC har hävdat att denna tid är nästan

noll medan den verkliga tiden ligger mellan 80-800 år. Alla dessa begrepp hänger ihop matematiskt.

 

IPCC hävdar att jordens temperatur tvärstannar när utsläppen har upphört.

I verkligheten fortsätter temperaturen att stiga i 80 - 800 år. Därför

är NetZero-politiken nödvändig på längre sikt (> 100 år )

men verkningslös på kortare sikt (< 50 år) .  

NollUtsläpp 2045 ger praktiskt taget ingen verkan på jordens temperatur.

Det är en direkt följd av de felaktiga slutsatserna i IPCC senaste rapport som

tvingar världen att lägga mest pengar där de gör minst nytta.

Det behövs mycket rejälare grepp. CO2 halten måste sjunka mycket fortare.

 

Ovanstående forskare skriver:

Vi är djupt oroliga för att en felaktig beskrivning av forskningsläget

får fäste hos befolkningen. Vi är övertygade om att politiska beslut

blir bättre om de grundas på den bästa kunskapen om förutsättningar,

risker och nödvändiga avvägningar.

 

IPCC's felaktig bild måste diskuteras öppet. Pressen måste vara fylld med detta.

Öppenhet och fri diskussion leder oss fram till sanningen.

Svenska folket måste få veta sanningen i god tid innan valet.

 

IPCC's felaktig bild ser ut att behöva korrigeras.

Ett korrekt budskap måste vara :

 

1.NetZero är pratktiskt taget verkningslös i ett  perspektiv fram till 2050

2.Vår enda chans är att suga bort 200 Gton CO2/år, start senast 2025

 

Det är lätt att bevisa detta matematiskt. Denna räkneuppgift är den viktigaste

i hela klimatarbetet.  Ovanstående klimatexperter uppmanas därför, var och en,

att räkna igenom detta och var och en för sig redovisa hela härledningen i pressen.

 

Jag väntar mig inte att expertisen ens skall titta på det faktum att vi gjorde

denna beräkning redan 2008, varnade IPCC och utvecklade en kalkylator

i javascript som alla kan använda. Men här finns hela det matematiska beviset

för dessa två punkter som lägger grunden för en fungerande klimatpolitik:

 

 

1. NetZero  (NollUtsläpp 2045) är pratktiskt taget verkningslös  (löser 1%)

2.Vår enda chans är att suga bort 200 Gton CO2/år, start senast 2025 (löser 99%)

 

 

Efter att ha haft månader av tid för att möta den viktigaste utmaningen,

måste slutsatsen bli att ovanstående klimatexpertis verkligen har kastat in handduken.

Man varken vill eller kan ta del i den debatt man själva startat och önskat och man kan

inte möta ett strikt matematiskt , vetenskapligt resonemang kring

klimatpolitikens viktigaste fråga.

 

De som är huvudförfattare till den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC kan inte

försvara det man skrivit.

 

Om man trots allt inte kastat in handduken, låt oss se den matematiska härledningen till

jordens temperaturutveckling vid valfri klimatkänslighet och valfritt årtal för globalt nollutsläpp.

Det är fritt fram att försvara IPCC rapporten och artikeln i DN.

 

Pressen vågar inte hantera misstanken om vår tids största, vetenskapliga skandal.