Klimatångest

 

 

Klimatångest och agerande

 

 

Utgångspunkt är medicinska tidskriften THE LANCET

som gjort den största undersökningen någonsin om ungdomars

klimatångest. Politiker måste reagera på detta. Enda lösningen är

en klimatpolitik som verkligen fungerar.

 

Ungdomar genomskådar den fusk-politik som de anser drivs idag.

 

Detta kan inte fortsätta. Inget enda parti har en politik som fungerar,

en politik som ungdomar kan godkänna.

 

Denna 10 min video försöker ge den vision och det hopp som fattas helt

i dagens politiska debatt.

 

Första steget för att gå ungdomarna till mötes ligger på klimatexpertisen.

 

Klimatexpertisen måste samla ihop det mod som behövs för att granska

IPCC och dess klimatkänslighet på ett sanningsenligt sätt.

 

Det är själva värdet på klimatkänsligheten som är avgörande.

Är klimatkänsligheten 3,6 eller 36 ?

Detta värde bestämmer inte bara  prognoserna framöver. Det bestämmer också om

NetZero politiken skall fungera eller vara  verkningslös. Hela vår civilisation står och

faller med att vi kan enas om ett korrekt värde

på klimatkänsligheten.

 

Då får inte våra forskare inordna sig i ett blint lämmeltåg som hyllar klimatkänslighet 3 på order av IPCC

samtidigt som ungdomarna anar sanningen om klimatet och på god grund misstror forskning och politiker -

drivkraften för klimatångest.

 

Högskolelag. SFS nr: 1992:1434 1 kap §2

I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande

samhället för ömsesidigt utbyte och verka för att den kunskap och

kompetens som finns vid högskolan kommer samhället till nytta.

Detta  innefattar att professorer upprätthåller en levande diskussion med det omgivande

samhället och svarar på frågor. Arbetet skall drivas av vetenskap, inte av politik och pengar.

 

Pressen måste också ha en aktiv roll i sökandet efter korrekt klimatkänslighet.

Om den ligger över 3 så måste hela klimatpolitiken förändras i grunden.

 

Alla är säkert överens om att sanningen måste ligga till grund för en fungerande hantering av

den värsta krisen i mänsklighetens historia: Klimatkrisen.

 

Högskolorna och dess forskning avgör om vi skall vinna eller försvinna.

Det brådskar.

 

Nu, med facit i hand,  kan man ana att Exxon i all hemlighet visste allt som behövdes för 42 år sedan

för att utforma en fungerande klimatpolitik.

 

Högskolorna borde istället haft detta försprång.  

 

Själva nyckeln till framgång synes ligga i att hitta rätt värde på klimatkänsligheten.

Tiden rinner ut.

 

Genom att IPCC håller fast vid bevisligen fel klimatkänslighet=3 så utgör IPCC paradoxalt nog

den största globala bromsen för att få fram nödvändig teknik.

Alla kan ju se att IPCC har fel men ingen reagerar. Vi kör rakt in i väggen med rasande fart.

 

Kurva B är det matematiska resultatet av IPCC's felaktiga klimatkänslighet=3

Svenska folket och politikerna har lärt sig den blå skylten utantill och låtit

denna fel-information utforma proposition och klimatlag.

Skylten säger att vi når +2C år 2100 vid 450 ppm CO2.

Alla kan med enkelt ögonmått se att +2C inträffar kring år 2040

 

Felen rör sig om 60-70 år när det gäller tidpunkten då +2C och 450 ppm inträffar.

Det innebär vår undergång att räkna så fel.

 

Expertisen vägrar att kommentera, press och media vägrar att diskutera dessa enkla sammanhang.

 

clip8709

 

Exxon Mobil räknade i all hemlighet ut kurva A för 42 år sedan. På senaste tid har SMHI

räknat fram samma kurva A.

 

Slutsats:  Exxon Mobil visste i all hemlighet mer för 42 år sedan än vad IPCC vet i sin senaste rapport 2021.

 

Alla kan ju se detta:  Kurva B drivs i teorin av klimatkänslighet=3 (som ger felaktig prognos)

Kurva A måste ju drivas av en mycket högre klimatkänslighet.

 

Vanligt folk ser ju detta med lätthet men många klimatprofessorer förnekar eftersom man tydligen blint

lyder IPCC.  

 

Högskolelagen kräver akademiker, doktorer och professorer som klarar att tänka självständigt.