Klimatkänslighet och IPCC

PS Hypotes om IPCC's  otroliga misstag:

 

Ser fram emot synpunkter från klimatforskare och IPCC om huruvida detta kan stämma.

 

Det finns ett matematiskt samband mellan

1.Klimatkänslighet

2.Tidskonstant mellan CO2 och temp.

3.Hur NollUtsläpp utvecklar sig tidsmässigt

 

Jag hörde en forskare som år 2000 lade märke till hur man  

verkade vilja spela ner tidskonstanten, från några hundra år till nästan noll.

Om detta stämmer så kan det ha varit en tanke bakom. Man ville

hävda en låg klimatkänslighet=3 för att fossila bränslena skulle kunna

användas räknemässigt till år 2100.

En låg klimatkänslighet kräver en låg tidskonstant för att matematiken skall

stämma ( ca 20 år). Detta kan man approximera med noll och hävda att

NollUtsläpp 2045 kommer att fungera.

 

Här är den intressanta hypotesen om vad som hände inom IPCC:

 

Genom att resonera ner tidskonstanten så lurade man sig själva.

Då räckte det att titta på sista 100 åren. Plotta gärna NASA global

temperatur under 100 år som funktion av ppm CO2

Det blir en rak linje som har klimatkänslighet exakt =3. (se nedanstående graf)

 

Om det var på detta vis som IPCC fastställde klimatkänsligheten

så lurade man sig själva på ett fullständigt otroligt sätt !

 

Med detta tanke-experiment kan man ana matematiken bakom misstaget:

 

Om 100 års CO2-utsläpp hade gjorts på en enda dag, så skulle jordens temperatur

inte hänga med alls. Det skulle bli ett rakt, rött streck och man kunde lätt tänka fel och tro att klimatkänsligheten är noll. ( se nedanstående graf)

 

Nuvarande utsläpp sista 100 åren (NASA cs=3)  har ur planetens synpunkt gått så

snabbt att temperaturen inge hängt med fullt ut.   Därför är lutningen ganska liten.

Den motsvarar som sagt exakt klimatkänslighet=3 ( se nedanstående graf)

 

Den temperatur vi upplever nu är bara en bråkdel av den temperatur som jorden är

programmerad att uppnå.

 

Av vinkeln på NASA mätningar kan vi uppskatta grovt med tummen att  jorden

behöver ca 600 år för att  bli en stabiliserad temperatur som försvinner in i molnet.

(Det gråa fältet)

 

Om samma utsläpp skett under 5,000 år så skulle linjen följa det grå fältet uppåt

och denna lutning motsvarar klimatkänslighet=36.

 

cs000

 

Här har IPCC nog gjort sitt otroliga tanke-fel: Pinnens lutning berättar hur fort

utsläppen skett men säger ingenting om den sanna klimatkänsligheten.

 

Därför har IPCC under 40 år räknat med siffran 3 och trott att detta är klimatkänsligheten.

I själva verket är 3 bara ett mått på hur snabbt civilisationen utvecklats med tillhörande

utsläpp. Den klimatkänslighet man räknat med är inte ens jordens klimatkänslighet.

 

Den matematiska konsekvensen blir felaktiga prognoser, felaktig CO2 budget,

felaktig tidskonstant och en icke-fungerande NetZero politik. Allt detta ser vi idag.

 

Den psykologiska förklaringen ligger i vetenskapen kring GruppTänk.

 

Man kan tänka lite filosofiskt, med tunga konsekvenser:

Forskare som kommer om 100,000 år och tittar på iskärnorna

kommer  åter att se ett harmoniskt moln av mätpunkter.  Den pinne som nu

sticker av sista 100 årens utsläpp kommer att fällas upp under kommande 600 år och bli osynlig.  Om den gör det så är sanna värdet på klimatkänsligheten=36

Om den inte gör det så fortsätter det att sticka ut en pinne efter 100,000 år och då har

IPCC haft rätt om att klimatkänsligheten är 3.

 

Forskare om 100,000 år kommer att se den sanna klimatkänsligheten som under årmiljoner varit 36.

Dessa forskare kommer att skriva en rapport om IPCC's tankefel som orsakade

hela civilisationens undergång.

 

 

 

Det dröjer nog länge innan alla kommer att tro på klimatkänslighet=36 eftersom

tanken är ny. Alla nya tankar motarbetas.

 

Dock räcker det att klimatkänsligheten ligger i området 4-36

för att hela klimatpolitiken skall ändras.  Det behövs en omfattande diskussion om detta.  

 

När IPCC pratar om klimatkänslighet=3 så är det bara ett mått på hur snabbt

sista 100 årens CO2 har utvecklats. Hade civilisationen tagit dubbelt så lång

tid på sig så hade IPCC visserligen kunnat göra samma misstag, men

klimatkänslighet hade nu blivit 6 istället  och alla beräkningar hade blivit bättre.

 

Allt detta är bara en tanke och en hypotes men det kan ge en värdefull diskussion.

 

Noteringar:

SMHI är anmäld till Nämnden för prövning av oredlighet i forskning Npof.

Riksdagsmän har uppmanats driva frågan i konstitutionsutskottet:  Vi svenska folket

och våra valda politiker har blivit förda bakom ljuset i en fråga som har existensiell

betydelse för våra barn

 

Historieböckerna berättar om Dr Semmelweis på 1800 talet.

På samma sätt kommer historieböckerna att beskriva hur press, forskare

och beslutsfattare förhöll sig till IPCC-paraxoxen.

Valet står mellan lögn och sanning och huruvida en fri diskussion

tillåts utveckla sanningen till perfektion.

 

 

Denna graf kan vara ett stöd för tanken. Vi kan se hur IPCC lurat oss att tro

på kurva A, klimatkänslighet=cs=3. Ett helt spektrum av fakta bevisar hur fel

detta är. 450 ppm CO2 hör inte ens ihop med +2C och felet blir rekordstora

60-70 år inom en 100-års period. Detta fel har utformat proposition och klimatlag.

Detta fel hindrar oss att se klart - NollUtsläpp 2045 är verklingslös politik.

 

Den sanna bilden kan mycket väl vara cs=36, där +2C inträffar år 1895 vid

285 ppm CO2, med 600 års tidskonstant. Om alla utsläpp stoppats 1895 så

hade farliga +2C inträffat 600 år senare.

clip19062