Klimatkänslighet

 

 

Denna enda bild säger allt vi behöver för att skapa en fungerande

och sann klimatpolitik.

 

Molnet med punkter är Vostok iskärnor. Dessa har stabiliserats.

Pinnen som sticker ut  är unga mätningar, bara 100 år gamla.

IPCC har helt korrekt funnit att dessa har klimatkänslighet=3

Det man missat är att dessa mätningar inte har stabiliserats.

På 700 år vrids pinnen uppåt och blir harmonisk med molnet.

Då når vi den samma klimatkänsligheten =36

Detta är misstaget som försätter en hel värld i fara

Tips: Sätt upp den på väggen.

clip4887

 

Vi kan också filosofera över, att de forskare som studerar iskärnor om

50,000 år kommer inte att se pinnen som sticker ut.  De kommer bara

att se en harmonisk punktsamling som stiger med klimatkänslighet 36

eller mer. Möjligen kommer man att förbryllas över att civilisationen gick

under 2040 därför att dåtidens forskare inte klarade att fastställa den

korrekta klimatkänsligheten.  Boken beskriver hur enkelt man kan räkna ut

allt som behövs för att förstå klimatet ur denna bild.    

- fakta som idag tyvärr förnekas av IPCC och SMHI.

 

Bara genom att räkna rutor i denna scatterplot från iskärnor,

så kan var och en se att jordens temperatur ökar ca 36 C

för varje fördubbling av CO2 halten.

Sann klimatkänslighetn är alltså av storleksordning 36.

IPCC's punkt som befinner sig utanför verkligheten

hamnar där, när man räknar med klimatkänslighet=3. (röd)

Nobelpriset 2021 är en hyllning till  klimatkänslighet=2.3 (blå)

som ligger ännu längre från verkligheten.

 

 

 

zzzclip4935

 

 

 

galileo_galilei

Dessa forskare känner säkert till att Galileo Galilei också hade det jobbigt

med att jorden var rund.  Man kan ju inspireras av hans kloka ordspråk:

 

Jag vill inte tro att samma Gud som har gett oss  känsla, förnuft och

intellekt har velat att vi ska avstå från att använda dem. Galileo Galilei

 

 


 

 

Klimatexpertisen måste prata klartext om detta. Svenska folket vill bygga klimatarbetet på sanning.

 

Politikerna måste ha en handlingsplan baserad på sanning, vetenskap, matematik och en omfattande nationell diskussion

som måste ta upp 1000 ggr mer tid än Corona, eftersom klimatproblemet är 1000 ggr allvarligare.

TV och press har ett stort ansvar.

 

 

 

Problem och skiss på en helt annorlunda klimatpolitik  beskrivs i den nya boken "En handlingsplan för Sverige"