Klimatkänsligheten

Kreativitet och handlingskraft som världen aldrig sett  

kan lösa klimat-krisen

 

 

Det är viktigt att ta IPCC's varningar på största allvar. Dessutom kan IPCC vara en

unik, samlande kraft för världen, under FN.  

 

Samtidigt är det en paradox, att samma organisation kan misstänkas ha ljugit

för världen i 40 år om det viktiga begreppet klimatkänslighet, som i sin tur

gör att nästan alla kritiska slutsatser blir fel. Därmed går hela världens klimatarbete

sannolikt i fel riktning. De flesta pengar hamnar där de gör minst nytta.

 

Det krävs ett klart uttalande från en samlad klimatexpertis, baserat på

exakt vetenskap och matematik,  som säger:

 

Världen måste suga bort 200 Gton CO2 och 2 Gton metan per år från

atmosfären, med start senast år 2025. Då kan vi klara hela klimatkrisen

och hela energikrisen och vi kan dessutom klara parisavtalet med minimal

marginal. Det finns ingen annan väg.

 

Dessa professorer i UK bekräftar.

 

Iskärnorna visar att jorden med precision nått farliga +2C övertemperatur hela 4 gånger under

sista halv-miljonen år.  Om vi kan åstadkomma ett så fantastiskt klimatarbete att jorden kommer ner

från nuvarande 418 ppm CO2 till 285 ppm, så kommer temperaturen fortfarande att öka med sikte på +2C

Vi måste alltså komma ner ännu längre:   till 275 ppm innan temperaturen börjar sjunka.

 

 

clip4746

 

IPCC har under 40 år hävdat att 450 ppm hör ihop med +2C. Kan detta vara den största

och farligaste lögnen i hela mänsklighetens historia ?  

Naturen har inte visat en enda gång att 450 ppm hör ihop med +2C. Ändå låter men denna lögn

gå rakt in i proposition 2016/17:146  och klimatlag 2017:720.

Alla kan ju lätt se: Både 450 ppm och +2C inträffar i verkligheten 60-70år

tidigare än vad IPCC lovat (blå skylten som alla kan utantill eftersom den är så känd).

 

 

clip8711

 

 

 

Vi ser ett enormt mod i kampen för sanning i Ukraina. Samtidigt ser vi en feghet

som saknar motstycke i den akademiska världen och i pressen, eftersom man

inte lyfter ett finger för att ens diskutera IPCC-paradoxen, som snabbt leder till

civilisationens undergång. En lärare i fysik på gymnasiet vet för det mesta att

jordens temperatur inte stannar, när alla utsläpp stoppats. Men det finns inga

klimat-professorer som vågar säga detta. Hela världens NetZero politik bygger

på att temperaturen stannar (NollUtsläpp 2045).  Detta kommer att visa sig vara

verkningslös politik.  

 

Jag har ställt upp tre frågor till klimatexpertisen. Om dessa besvaras sanningsenligt,

så kan vi bygga en fungerande klimatpolitik. Dessa frågar möts av en nästan oändlig  

tystnad av akademiker och press.

 

Det är vi, svenska folket och våra folkvalda politiker som blir förda bakom ljuset i en

omfattning som saknar motstycke.

 

Dessa frågor har varit  förbjudna allt sedan år 2001 då vi ställde dem för

första gången.  Så här långt är det bara en enda tidning i hela Sverige som försiktigt

vågat närma sig frågeställningen och det är Borås Tidning. BT har också blivit vald till

Årets Redaktion för exeptionell journalistik. Stockholms-pressen ligger långt efter

och man bryter mot sin egen pressetik genom att de som skall granskas

(IPCC & klimatexpertisen) samtidigt utses till sanningsvittnen.  Därmed har denna

diskussion stått helt stilla sista 20 åren. Ett vattentätt skydd mot fri diskussion och sanning

i klimatarbetets viktigaste frågor.

 

Det är den fria diskussionen som efterlyses. Då får sanningen en chans.

 

Målsättningen är en fördjupad demokrati, en öppenhet för innovativa lösningar,

ledarskap och ansvarstagande för en smidig övergång till en värld i balans.

 

Vi kan leda i bevis att vi just nu är på fel väg och att NetZero -politiken

(NollUtsläpp 2045 ) riskerar att ge oss ett bottenlöst elände,

därför att NetZero-politiken  inte bygger på sanning.

En värdefull introduktion ger tre kända forskare i sin artikel

"NetZero är en farlig fälla"  (Här på svenska).   Varje svensk medborgare

behöver sätta sig in i detta, eftersom det formar hela vår framtid.

 

 

 

 

BengtOvelius

 

Mitt namn är Bengt Ovelius. Jag är ingenjör med elektronik och

termodynamik som specialitet och jag har jobbat i årtionden med

olika innovationer.  

 

Jag skulle vilja dela med mig av den erfarenhet jag samlat under långa tider och

belysa alla punkter som aktivt hindrar oss från att lösa klimatkrisen

samt ge ett förslag på en annorlunda handlingsplan för Sverige.

 

 

Feedback och utmaning till klimatexpertisen

 

Klimatkänslighet=3 - civilisationens ödesfråga

 

IPCC har hävdat 3 under 40 år. Allt tyder på att sanna siffran är betydligt högre.

Alla skulle bli glada, även jag, om siffran är 3. Då går klimatförändringarna långsamt

och vi kan ta det lungt. Men genom åren är det allt mer som

pekar på att klimatkänsligheten är feluppskattad på ett sätt som sätter hela civilisationens

existens på spel. Därför borde det vara motiverat med en omfattande diskussion

där medborgarna också informerar sig. Hjälpas åt att närma sig sanningen.

Denna siffra påverkar hela klimatpolitiken, även frågan om huruvida NetZero fungerar.

 

 

Vad saken gäller:

IPCC och SMHI lovar att temperaturen stannar när världens utsläpp är stoppade.

Detta är förutsättningen för att NetZero -politiken skall fungera (NollUtsläpp 2045)

 

 

Fakta:

Det finns 3000 Gton för mycket CO2 i oceaner och luft. Detta måste bort så att jorden

kommer tillbaka till år 1700.

Det som släpps ut, 40 Gton CO2 /år är den lilla punkten i nedanstående bild.

 

NASA's mätningar visar att jorden nu stiger med 0.035 C/år och denna "hiss"

drivs helt och hållet av de 3000 Gton som redan finns. Om utsläppen skulle stoppas

eller fördubblas så kommer dessa små punkter inte att påverka jordens

temperatur på kort sikt. Kort sikt innebär några årtionden.  

 

Även om NetZero-politiken genomförs perfekt över hela

jorden så kommer temperaturen att fortsätta klättra uppåt med samma fart, ca 0.035 C/år.

 

NollUtsläpp 2045 är en politik som inte kommer att fungera.  

 

Det måste till rejälare tag och det måste ageras NU !

 

This is above all an emergency and not just any emergency.

This is the biggest crisis humanity has ever faced. Greta.

 

clip4923

Situationen är mycket enkel att förstå. Det gäller bara att var och en vågar tänka självständigt.

Därför är nedanstående beskrivning av GruppTänk själva nyckeln till att lösa klimatkrisen.

 

Misstanke efter att ha studerat detta sista 15 åren:

Den skriande bristen av självständigt tänkande, även hos beslutsfattare

och klimatexperter,  är på väg att bli vår undergång.  

 

Om detta inte är sant  - visa detta genom att välkomna en öppen diskussion och svara på utmaningarna!

Ungdomars stora klimatångest kommer också ifrån att man känner på sig att vi bedriver en fusk-politik.

 

Som sagt: NollUtsläpp 2045 är en politik som inte kommer att fungera.

Reduktionen av temperatur  kommer alldeles för sent och på en katastrofalt hög nivå.

3000 Gton (se bilden)  ändras  inte nämnvärt vad vi än gör inom korta tidsrymder, dvs 30 år.  

 

Klimatkänsligheten bestämmer vilken temperatur jorden är programmerad för.

Om klimatkänslighet=6 och alla utsläpp stoppas nu så klättrar jorden obevekligt till +3.6C

under ca 70 år, det spelar ingen roll hur mycket sol- och vindkraft vi har.

 

Om ett mirakel skedde så att jorden kom tillbaka till 1700-tal med 275 ppm

så skulle det ta  1500*(285-275)/((418-275)*40) = 2.6 år för atmosfären

att åter nå en farlig nivå, med dagens utsläpp på 40 Gton/år.

Motsvarande siffra blir 5 år om oceanerna med tiden tar upp hälften av utsläppen.

 

Det visar att dagens politik med nollutsläpp visserligen är enormt viktig

men den hade gjort avsedd nytta om man startat år 1850.

Nu krävs mycket rejälare tag. Det krävs att man backar med 200 Gton/år

och i detta perspektiv kan NetZero -politiken tas bort, eftersom dess verkan

kan ligga kring 1%.

 


 

President JF Kennedy använde psykologiska forskningen kring GruppTänk

och han kunde uppnå radikalt bättre politiska beslut som ett resultat av

att människor slutar röra sig i lämmel-tåg och börjar tänka självständigt.

Enorm kompetens frigörs på detta sätt.

after_trace_c

Super-Demokrati

Visst är det en spännande tanke att vidareutveckla demokratin så att vi

når "Super-Demokrati". Det kan dessutom vara enda chansen att övervinna

klimatkrisen som annars leder till civilisationens undergång.

 

Den vetenskapliga forskningen konstaterar:

Grupptänkande refererar till att mental effektivitet ebbar ut,

och att moraliska bedömningsförmågan försvinner som ett resultat av grupptryck.

Grupptänk förstör både vetenskap och politik.

Det är exakt detta vi ser idag och här är det absolut största hindret i klimatarbetet.

Grupptänk i den fria pressen ser dessutom ut att hindra varje försök att diskutera

den viktigaste frågan av alla.  Mer om detta senare......

 

Sverige har som mål att bli första fossilfria välfärdsstaten.

Detta ger uttryck för en beundransvärd nivå av ambition.

Tyvärr räcker det inte att världen blir fossil-fri.  

 

Målet måste sättas ännu högre:

 

Om Sverige i stället kunde besluta att  nå målet att bli

världens första välfärdsstat med super-demokrati så finns det

chans att nå den grad av ledarskap och innovationskraft som

är helt nödvändig.  Fortsättningen av denna websida förklarar hur

hur kraftfullt och viktigt detta vore........

 


Världen släpper ut 40 Gton/år. Hur mycket kan vi reducera utsläppen med NetZero ,

med tanke på att de flesta länder inte ställer upp ??   Kanske 10 Gton/år i allra bästa fall.

 

Just nu meddelar forskare att regnskogen i Amazon är på en tipping-point vilket kan

innebära utsläpp på 123 Gton .

 

Bara detta innebär att NetZero är verkningslös politik och att rejälare tag behövs.

 


 

Fusk-forskning hos SMHI ger oss fusk-politik för klimatet

 

Detta påstående är inte taget ur luften. Fullständig matematisk och vetenskaplig motivation finns fortsättningsvis.

SMHI representerar IPCC i Sverige.  SHMI - IPCC har hela tiden sedan 2008 varit välkommen att försvara sina ståndpunkter.

Detta gav en givande diskussion med Prof. Erik Kjellström 2020. Alla kan följa diskussionen här .  

Ytterligare synpunkter kan läggas in för att få en öppen, levande och sanningsenlig diskussion.

Tyvärr kastade SMHI in handduken 2 nov 2020 eftersom expertisen på SMHI inte tyckets klara

att försvara sig eller IPCC med flaggan i topp.

Detta bekräftar att läget är allvarligt och att en öppen diskussion är livs-nödvändig för hela svenska folket.

Expertisen tycks visa att man sopar fakta under mattan och misslyckas med att ge en sann bild av klimathotet.

Sanna lösningar kan bara byggas utifrån en sann bild av klimat-hotet.

 

Se denna SMHI artikel från 24 oktober 2019

Nya globala klimatberäkningar visar på snabbare uppvärmning

 

smhi_snabbare_clip19070

SMHI skriver: De nya klimatberäkningarna bekräftar bilden att mängden utsläppta växthusgaser gör skillnad.  De visar också att uppvärmningen sker snabbare än vad som tidigare beräkningar visat

 

Fel 1

Denna snabbare uppvärmning visste Exxon om i all hemlighet för 40 år sedan medan SMHI

tar sig äran av att ha forskat fram detta på Rossby Centre. Vad är det för ära i att ligga

40 år efter i forskningen ?

 

Fel 2

Se dessa professorer från UK:

Survivable IPCC projections based on science fiction - reality is far worse

https://www.youtube.com/watch?v=8akSfOIsU2Y        

 

Här bekräftas att alla IPCC-projektioner som mänskligheten kan överleva innefattar att

man måste suga bort enorma kvantiteter CO2 från atmosfären. Prof. Kevin Andersen

bekräftar att IPCC glömt tala om detta för världens politiker. SMHI som representerar

IPCC har  också glömt det viktigaste.

 

De mer uppmuntrande kurvorna, exempelvis ssp1-1.9 i diagrammet kan bara

uppnås om 200 Gton CO2 sugs bort från atmosfären per år.   I sammanhanget spelar

NetZero så liten roll att denna politik kan plockas bort när reverseringen är i full drift.

Det kan inte finnas något annat mål än att snabbast komma till termisk equilibrium,

vilket inträffar  när CO2 halten närmar sig 280 ppm

Omfattande data från sista halv-milionen år bekräftar att jorden enbart är

i jämvikt vid 275 ppm CO2.  Redan 285 ppm CO2 kan knytas till farliga +2C

 

scatter-NASA

 

 

Nedanstånde scatterplot över oceanerna berätta samma sak.

Endast 275 ppm CO2 ger noll i nivåhöjning.

REdan 285 ppm CO2 gav ca 10 m höjda oceaner, vilket i sin tur bekräftas

från olika håll. Se exempelvis forskningen kring tidsperioden Eemian.

 

sealevel

 

 

Ingen vill berätta detta för svenska folket eller för våra politiker.

Misstanke: Klimatexpertisen gör inte sitt jobb. Detta är avgörande

för hela klimatpolitiken.

 

 

 

 

Fel3.

Vi kan inte rädda världen genom att spela enligt era regler, därför måste reglerna ändras. Greta

 

SMHI och IPCC borde för länge sedan ha givit verktyg till svenska folket och politikerna

för att förstå tum-reglerna kring hur mycket CO2 som måste tas bort per år.

 

Eftersom detta lyser med sin frånvaro så har jag tagit fram en klimat-kalkylator

som ger svar på frågorna.

 

Eftersom även klimatkänslighet=3  bevisligen är fel från IPCC+SMHI så kan vi

använda Prof. James Hansen som hävdar klimatkänslighet=6.

 

Resultat från kalkylatorn: Temperaturen stannar ingalunda om alla utsläpp i

världen är stoppade år 2025. Den fortsätter efter gröna linjen enligt kalkylatorn:

cs6_clip19070

 

I princip bör SMHI och IPCC presentera detta kurvknippe.  

Detta är det bästa man  kan göra utan att backa CO2 om klimatkänsligheten är 6.

 

SMHI Near surface temperature anomaly relative 1850-1890  

ssp1-1.9 to ssp5-8.5 at climate sensitivity=6.

IPCC_SMHI_kurvknippe

 

Det är inte förrän man simulerar med klimatkänslighet=36 som fler detaljer

börjar stämma. Det är klimatexpertisens jobb att utreda detta i detalj.

 

SMHI Near surface temperature anomaly relative 1850-1890  

ssp1-1.9 to ssp5-8.5 at climate sensitivity=36

IPCC_SMHI_kurvknippe_cs36

Alla ovanstående fel beror på att IPCC glömt berätta att CO2 måste backas.

 

Prof. Kevin Anderson bekräftar detta faktum i denna video.

https://www.youtube.com/watch?v=8akSfOIsU2Y

Svenska klimatexperter måste ha vetat detta sista 10-20 åren men har valt att

vara tysta i sympati med IPCC's grovt felaktiga besked till Policymakers.

 

Om alla utsläpp stoppas 2025 och man backar atmosfären med 106 Gton/år

så räcker inte detta för att rädda Parisavtalet.

Detta måste Svenska folket och politikerna få veta. SMHI är välkomna

att använda min klimatkalkylator om man inte klarar att ta fram

liknande hjälpmedel eller bättre.   Prestigen hos SMHI är dock alltför

stor för att ge erkännande till några andra än sig själva.

Det är viktigare att rädda ansiktet än att rädda civilisationen från undergång.

Det avgörande modet och ledarskapet saknas helt i vårt land. Tragiskt.

Med sin feghet hjälps klimatexperterna åt att svika ungdomarna och förstöra

deras framtid. (Om inte - kliv fram och välkomna en öppen diskussion !

Svara på de tre utmaningarna )  

 

Stoppa alla utsläpp 2025 och backa atmosfären med 106 Gton CO2/år :

Resultat: Räcker inte för att rädda Parisavtalet. Grön kurva.

Röd är Business As Usual. Svart är NASA verkliga mätningar

clip19070

 

Fel 4.

SMHI: mängden utsläppta växthusgaser gör skillnad.

 

Fel: Det ger ingen större skillnad på kort sikt. Temperaturen kan inte styras av

utsläppsmängden under den korta, kritiska tid som återstår fram till katastrof utan

återvändo.

 

Dessutom: SMHI vill ge sken av att jordens temperatur stannar upp omedelbart när

utsläppen upphör.

Detta behövs för att NetZero skall fungera. (Fusk-Politiken Nollutsläpp 2045)

 

Hela denna hemsida handlar om att den felaktiga klimatkänsligheten=3 gör att alla övriga

slutsatser blir fel. Årliga utsläppen är 1% av det som redan finns i atmosfären. Det som redan

finns garanterar en oförändrad hastighet uppåt i global temperatur. Utsläppta växthusgaser

gör INGEN skillnad på kort sikt (tiotal år ) och SMHI borde ställa matematiken till förfogande

för svenska folket och politikerna. Nu har jag gjort det istället i form av en kalkylator som

alla kan använda.

 

 

Fel 5.

Hypotes: Det som troligen har hänt inom IPCC är att någon inflytelserik grupp

har bestämt klimatkänslighet=3 för 40 år sedan,

något som oljeindustrin dessutom välkomnar.

Då kan jorden inte bli varmare än +35C vid 100% CO2, alltså massor av

ytterligare CO2 budget.

Så långt som möjligt har man hävdat sin huvudprognos, som alla kan utantill

och som utformat proposition och klimatlag. (+2C 450 ppm år 2100 )

När alla dock ser att +2C verkar inträffa kring år 2040 så ändrar sig IPCC+SMHI

Nu blir den värsta violetta kurvan ssp5-8.5 istället en ren kurvanpassning

(regressionsanalys ) som förlänger NASA verkliga mätningar.

Följden blir att IPCC inte på djupet förstår den violetta kurvan.

Djupförståelsen kommer när man börjar räkna med klimatkänslighet=36,

en klimatkänslighet som än så länge förnekas.

 

smhi_snabbare_clip19070

 

De gynnsamma kurvorna är en kombination av att man fortfarande räknar

med fel klimatkänslighet=3 och att man dessutom förutsätter att

CO2 backas i enorm skala, vilket man sedan glömmer tala om för folk och politiker.

 

Sammantaget är detta grovt oredlig forskning som bör läggas ner.

Vi svenska skattebetalare vill inte betala dessa löner.

 

Konstitutionsutskottet bör utreda den misstänkta, systematiska felinformation

som svenska folket och våra folkvalda politiker blir utsatta för.

Det är en felinformation som i sin tur gör det omöjligt att bedriva

ett fungerande klimatarbete.

 

Miljödepartementet bör gå till botten med misstankarna om oredlig forskning.

 

Misstankarna bör också prövas av

Nämnden för prövning av oredlig forskning.

 

 

Jag har under lång tid efterfrågat kommentarer på ovanstående, vilket resulterade i att

juridiska avdelningen på SMHI lade locket på 2 nov 2020

 

juridik <juridik@smhi.se>   11/2/2020 5:35:41 PM

 

Hej Bengt,

SMHI har tagit del av dina frågor till professor Erik Kjellström.

Myndigheternas serviceskyldighet regleras i 6§ förvaltningslagen (2017:900).

Där framgår bl.a. att hjälp ska lämnas den enskilde i den utsträckning som är

lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.

Serviceskyldigheten är således inte obegränsad utan myndigheten får i varje enskilt fall

göra en avvägning och anpassa sin service till aktuell arbets- och resurssituation.

........

SMHI ser positivt på ditt engagemang för klimatet och önskar dig allt gott i ditt arbete framgent!

 

Mvh

Louise Danielsson

Verksjurist / Legal Counsel

SMHI / Swedish Meteorological and Hydrological Institute

 

 

"There is hope - I've seen it - but it does not come from the  governments or corporations, it comes from the people. The people  who have been unaware are now starting to wake up, and once we  become aware we change. We can change and people are ready for   change."   Quote Greta

 

Vinod Khosla säger: Alla intressanta saker och omstörtande innovationer

händer i systemets utkanter. De sker inte i den fasta kärnan.

 

Är följande en korrekt sammanfattning? Synpunkter mottages tacksamt:

 

Idag styrs vi av en klimat-elit av professorer som inte har förstått Vinod Khosla.

Därför riskerar vi att sortera bort 90 % av de idéer som skall bli vår räddning.

Detta gäller både klimat-förståelse och klimat-innovationer.

Så här långt har det inte kommit en enda idé från "klimat-eliten", som tar hänsyn

till helheten och löser klimat och energi på ett omstörtande sätt.

 

Vi kan inte fortsätta styras av en klimat-elit, som inte ens förstått sitt jobb

och sin uppgift att ge en sann bild av den extremt farliga klimatsituationen.

40 års jobb med tiotusentals forskare har inte lett fram till korrekt klimatkänslighet

och man vågar inte berätta sanningen om att temperaturen forstätter när

alla utsläpp är stoppade. Man kan inte heller tala om i vilken takt CO2 måste

tas bort från atmosfären för att parisavtalet skall respekteras.

Man vågar inte ens berätta att det är en ganska stor tidsfördröjning (70-800 år)

mellan ny CO2 halt och motsvarande global temperatur.

 

Man vågar inte heller ha en öppen diskussion om allt detta och en samlad

elit samverkar för att se till att pressen inte rör vid dessa frågor.

 

 


 

Allvarligaste misstanken av alla:

Hur länge skall IPCC+SMHI fortsätta all ljuga och bedra folk och politiker

om att temperaturen stannar när utsläppen är stoppade?

 

Hur länge skall IPCC och klimatprofessorerna gömma sig och använda

vetenskapen till att slingra sig och att slå blå dunster i ögonen på folket ?

 

IPCC+SMHI, om detta inte stämmer -  svara på de tre utmaningarna och skapa

en öppen, ärlig diskussion med svenska folket.

SMHI som representerar IPCC har redan kastat in handduken istället för att gå

till botten med dessa frågor.

 

1.Temperaturen stannar inte - principen för NetZero fungerar inte.

2.Det är omöjligt att nå nollutsläpp med NetZero politiken eftersom världens länder inte har råd att ställa upp.

3.Utsläppen från naturen kommer att rasa okontrollerat när jorden blir varmare. (Amazonas....osv...)

 

 

Enda fungerande politik är att suga bort 200 Gton CO2 och 2 Gton metan från

atmosfären per år.

 

Start  FÖRE 2025 om parisavtalet skall räddas. De politiker som lovat rädda

Parisavtalet måste sätta sig in i förutsättningarna.  Om nu detta kloka och nödvändiga

avtal kom till stånd 12 dec 2015 så måste ju klimatexpertisen kunna tala om för

politikerna exakt vad som måste göras för att respektera avtalet.

Att lösa detta med NollUtsläpp 2045 är en ren lögn.

 

Vår klimatkalkylator visar exakt hur detta räknas ut. Klimatprofessorena vill av prestige-skäl

inte ens titta på denna kalkylator, men kan inte erbjuda motsvarande information eftersom  man

tydligen inte behärskar matematiken. Om detta uttalande är fel: Visa svaren på utmaningarna och

gör en egen, bättre klimatkalkylator så att alla får tillgång till sann information!

Det brådskar !

 

Klimatexpertisen tjänar mer i timmen än vad jag tjänat på mitt klimatarbete sista

20 åren. Donationer är välkomna.

 

Tiden rinner ut med rasande fart.

 

Svenska folket betalar expertisens löner och bör kräva att kunskapen skall användas

till att söka sanningen om klimatet så att klimatlösningarna kan baseras på sanning.

Då blir det fungerande lösningar.

NetZero (NullUtsläpp) är fuskpolitik som leder till bottenlöst elände.

 

You must not gamble your children's future on the flip of a  coin. Instead, you must unite behind the science. You must take

action. You must do the impossible. Because giving up can never   ever be an option. Quote Greta, UN Climate Change Summit New York, September 2019


 

Det absolut största hindret:

Misstanke:  IPCC  har gjort  det största och farligaste räknefelet

i mänsklighetens historia. Detta hindrar oss aktivt från att lösa klimatkrisen

och det hindrar nödvändiga, omstörtande innovationer att komma fram.

 

Frågan har ställts till IPCC och klimatexperterna gång på gång allt sedan år 2008.

Inga experter har kunnat svara på ett övertygande sätt. Frågan sopas under mattan

med stor auktoritet.

 

Klimatkänsligheten är en siffra som matematiskt påverkar alla andra slutsatser:

CO2 budgeten, prognosen för närmsta framtiden samt frågan huruvida NetZero

kan fungera (NollUtsläpp 2045). Alla nuvarande slutsatser som bygger upp hela

vår klimatpolitik faller om vi inte utgår från rätt klimatkänslighet.

 

Professor Johan Rockström pratar om den vetenskapliga jordbävning

som värdet på klimatkänsligheten sannolikt kommer att utlösa:

https://www.svd.se/den-heliga-graal-klimatkansligheten-skakas-i-grunden

 

 

 

Jag har ställt upp tre utmaningar till landets klimatexpertis, så att expertisen själva

kan räkna fram och presentera lösningarna. Utmaning.

 

Det första avgörande steget är att en bred diskussionen tillåts.

All makt utgår från folket, står det i grundlagen.  

Då duger det inte att vägra all diskussion och blint lita på IPCC.

 

Detsamma gäller för Regeringen. Jag har sänt in varningar till klimatminister

och statsminister ett 50 tal gånger sedan år 2008.

 

Svaret blir: Vi litar på IPCC.

 

Motsvarande skarpa kritik från Coronakommisionen:

Regeringen borde lyssnat mindre på Folkhälsomyndigheten. Då hade många liv räddats.

 

Lyssna mindre på IPCC och tänk självständigt så kommer miljontal liv att räddas.

 

Detta är ledarskap.

Ledarskap är betydligt mer än fackkunskap.

Ledarskap skall kunna ana fel i fackkunskapen, utan att känna till alla detaljer.

 

Det är inte IPCC som skall göra regeringens jobb och styra Sverige.

Det är regeringens uppgift att låta granska både IPCC och klimatexpertisen.

 

This is not the time and place for dreams. This is the time to wake up. This is a moment in history where we need to be wide awake."  Quote Greta

 


Ansvariga politiker: Hur löser vi detta ?

Ansvariga klimatexperter: Hur löser vi detta ?

Klimatpolitiska rådet: Hur löser vi detta ? Kan ni ta bort er skylt på hemsidan om NollUtsläpp 2045

och berätta sanningen istället. En sanning, som alla kan förstå.

 

clip4911

Denna målsättning är i princip bra men den löser bara 1% av klimatkrisen.

Vi måste i första hand hantera resterande 99%.

 

 

 

Därför är förslaget att klimatpolitiska rådet ändrar sin hemsida och lägger in denna skylt istället.

 

klimatpol_radets_noll_utskapp_2045_ny

 

Detta är också precis vad ett antal professorer i UK  säger feb 2015.  

 

Survivable IPCC projections based on science fiction - reality is far worse

https://www.youtube.com/watch?v=8akSfOIsU2Y

 

Det är t.o.m. så  att VARJE

IPCC projektion som tillåter överlevnad av mänskligheten, KRÄVER att CO2 sugs

bort från atmosfären i enorm skala. Problemet är bara enl. Prof Kevin Andersen att IPCC

GLÖMT att tala om detta för värdens politiker i varje Summary For Policymakers.

 

 

Det som varje fysiklärare på gymnasiet verkar veta men som inga klimatexperter vill erkänna:

 

Tillsammans med en forskare visade vi i maj 2008 att temperaturen inte stannar

och detta lämnades in till högsta ledningen av IPCC. De svarade att detta var allvarligt

och att kollegorna skulle bearbeta frågan.  Sedan hände INGENTING!

 

Här är den graf som IPCC ledning fick och beräkningen gällde konsekvenserna av

ett utsläpps-stopp år 2010. Temperaturen fortsätter uppåt med samma fart efter

ett totalt utsläpps-stopp. Samma gäller om alla utsläpp stoppas 2022.

IPCC hade fel 2008 och IPCC har fel i sin sista rapport 2022.

 

clip4909

 

 

Detta är uppenbarligen förbjuden information. Press och media vågar inte gå emot expertisen.

 

Forskaren i fråga blev publicerad i sin  forskning på alla andra områden men för detta resultat

har alla dörrar varit stängda. Vi har skrivit omkring 300 debattartiklar. Ingen har publicerats.

 

Bara DN har fått ett dussin debattartiklar från mig sista halvåret, utan resultat.

Fungerar demokratin i Sverige eller är det bara en utvald elit som kan göra sig hörda ?

Alla verkar vara livrädda för den öppna, demokratiska debatt som kan leda oss till sanningen.

Det börjar bli lite gåtfullt varför just denna information är förbjuden.

 

Hur länge skall svensk press ignorera den viktigaste frågan i klimatdebatten ?

Det kan väl inte vara så farligt att behandla frågan och att fråga expertis, politiker

och vanligt folk vad man tycker.  Att följa upp hur expertisen svarar på  de tre utmaningarna.

 

Det känns klart jobbigt att ingen öppen diskussion förekommer (ännu) allt medan tiden rinner ut.

 

Jag tror att svaret närmar sig efter snart 15 års kämpande. Svaret finns i den vetenskapliga

forskningen kring grupptänk som beskrivs längre ner.   Denna slutsats är pinsam för många

klimatforskare eftersom det faktiskt är oförmåga till självständigt tänkande

under trycket av 10,000 tals forskare inom IPCC som också är utsatta för samma tryck.

Då blir de enklaste frågorna ingjutna i cement i 40 år, som exempelvis klimatkänsligheten.

När den knuten hittar sin lösning  så ligger vägen äntligen öppen för en fungerande klimatpolitik.

 

Ända sedan 2008 har jag sagt: Alla blir glada om jag har fel, även jag.

Men låt då äntligen en öppen diskussion leda fram till sanningen !

 

Siffran för klimatkänslighet är nog den viktigaste siffran i hela klimatvetenskapen.

IPCC har under 40 år hävdat klimatkänslighet=3. Detta ger den matematiska grunden för

prognoser, CO2 budget, tidsfördröjning (CO2-temp)  och NetZero politiken. Om 3 är fel siffra

så blir hela klimatpolitiken fel i alla sina olika aspekter. Därför MÅSTE detta diskuteras på bred

front och alla medborgare måste hålla sig informerade. Hur skall vi  annars kunna rösta fram en klimatpolitik

som säkrar våra barns överlevnad.?

 

Pressen har ett avgörande ansvar att fylla sina tidningar  med

denna diskussion och att kräva svar i den absolut viktigaste frågan någonsin.

 

 

 

Argumentation:

För 120 år sedan hävdade Prof. Svante Arrhenius att klimatkänsligheten kunde vara 6.

Det innebär att jorden stiger 6C i temperatur när CO2 halten fördubblas

exempelvis från 275 ppm år 1700  till 550 ppm, i en nära framtid.

Då har jorden just nu, år 2022 blivit programmerad för 1.44*6*ln(415/275)=3.6 C övertemperatur.

Om alla utsläpp stoppas idag så når vi  3.6C om  (3.6-1)/0.035 =70 år  

med nuvarande takt 0.035C/år. Ingen kan stoppa detta med nollutsläpp, solkraft, vindkraft eller

NetZero-politik. Det går obevekligt vidare mot +3.6C.

Allt detta är uträknat med den logaritmiska formel som har central betydelse för IPCC och den

ligger till grund för hela klimatkänslighets-begreppet.

 

Världens kanske främste klimatforskare Prof. James Hansen kom för 10 år sedan

också fram till  klimatkänslighet 6.

 

En tredjedel av de 40-talet klimatmodeller som skulle ligga till grund för

IPCC-rapporten AR6_WGI år 2021  lutar åt samma slutsats.

Några av  de tyngsta bland klimatmodellerna  är

Hadley-modellen från MetOffice i Storbritannien  (cs=5.4 grader),

amerikanska NCARs model CESM2 (cs=5.2).

 

Har  IPCC ignorerat sina egna underlag i sista rapporterna  bara för att

det mäktiga GruppTänket i denna stora organisation bara tillåter Klimatkänslighet=3 ?

 

Genom att hålla fast vid Klimatkänslighet=3 så skyddar man kanske sin uppfattning

att temperaturen kan tvär-stanna och man kan fortsätta hävda att det finns en

CO2 budget, trots att den är slut för länge sedan.

 

Se SVD Prof Johan Rockström: Vid   klimatkänslighet=4   försvinner i ett svep hela

det  återstående utsläppsutrymmet.

Vi kan i så fall inte heller stoppa den globala  uppvärmningen vid 1.5 grader.

 

Den allvarligaste konsekvensen är att NetZero bara kan lösa 1% av klimatkrisen

om klimatkänsligheten är större än 3.

 

Resterande 99% kan bara lösas på ett enda sätt:
Suga bort 200 Gton CO2 och 2 Gton metan / år, start senast 2025.

Atmosfären måste vara återställd till 1700-tal inom 30 år.

Endast denna takt kan rädda parisavtalet.

 

Hur många politiker har lovat respektera Parisavtalet ?    

 

Då är det  exakt detta som gäller.  

 

 

Vi behöver ledarskap som världen aldrig tidigare  sett

för att innovationer, som världen aldrig sett, skall vara i full drift senast år 2025.

Det har aldrig i mänsklighetens historia krävts detta mått av kunskap,

kreativitet och effektivitet  tidigare - om vi skall lyckas.

 

 

De flesta kommer att ställa hela sin världsbild på huvudet efter att ha läst

följande punkter som måste förverkligas i rasande takt.  

 

 

Grupp-tänk

 

after_trace_c  

President JF Kennedy kom fram till att demokratin inte fungerar fullt

ut förrän grupptänket försvinner.

Vetenskapliga fundamentet för GruppTänk består av dessa två, intressanta böcker

1. Groupthink in Science

2.Irving Janis Psykolog,  GroupThink, Victims of GroupThink

professor Yale University, Rådgivare till President Kennedy

Citat Irving Janis: Grupptänkande refererar till att mental effektivitet ebbar ut,

och att moraliska bedömningsförmågan försvinner som ett resultat av grupptryck.

Grupptänk förstör både vetenskap och politik. Misstanken är att vi inte kan

lösa klimatkrisen förrän människor vågar börja tänka självständigt.

Idag har vi tydliga lämmel-tåg nästan överallt.  Här bekämpas alla nya tankar.

Lämmeltågen är egentligen små lokala diktaturer mitt i det demokratiska samhället.

Detta blir vår undergång om det inte uppmärksammas och åtgärdas.

Demokratin är under angrepp överallt i världen. Sverige kan gå samma väg som JF Kennedy

och stärka demokratin radikalt.  

 

Vi är alla uppfostrade att vara en del av lämmeltåget. Då behöver man inte ha någon egen

överblick och man har knappast rätt till en egen uppfattning.  

 

Det går att komma ett stort steg vidare genom att ta del av den psykologiska forskningen.

Då klarar vi bättre de våldsamma krav på kreativitet som behövs  för att

helt enkelt överleva klimatkrisen. Läs gärna ovanstående bok. Det är en

omvälvande upplevelse !

 

 

Bill Gates

har den enda fungerande strategin:

Skapa en politisk kultur som enbart premierar innovationer som är riktigt svåra, eller väldigt osäkra.

Detta utmärker omstörtande innovationer.  Exakt detta behövs och nu är det är panik.

Det räcker att 1% av innovationerna lyckas, så är vi hemma. Världen har råd att misslyckas

med 99% av innovationerna. Idag stödjs bara 100% säkra innovationer och bland dessa finns inte

lösningen. Om vi bara hanterar 100% säkra innovationer så är civilisationens undergång säker till 100%

Om vi bara hanterar 1% säkra, omstörtande innovationer så är räddningen till  nästan 100% möjlig.

 

 

Vinod Khosla

säger:

clip4924

 

Jag hade svårt att komma på en enda sak som kommit ut

från ett stort företag under de senaste 20, 30 åren

som förändrade världen  väsentligt. Alla intressanta saker och omstörtande innovationer

händer i systemets utkanter. De sker inte i den fasta kärnan.

 

Den akademiska världen kan inte hantera omstörtande innovationer. En omstörtande

innovation är av naturen sådan att den ännu inte är känd eller uppfunnen. Den ligger alltså

långt över huvudet på de flesta professorer. Hade professorerna känt till tekniken så hade

den redan varit uppfunnen. Det har visat sig i praktiken

att ca 10% av akademiker och professorer har  kapacitet att stödja en omstörtande innovation på ett fantastiskt sätt

medan 90% istället kommer att motarbeta dessa med full kraft. Det är säkrast att säga nej.

Därför går de flesta omstörtande innovationer förlorade  .

Detta är ett internationellt problem och det är därför Vinod Khosla säger:

Vi kan uppfinna den framtid vi vill ha, bara inte experterna stoppar oss. Det är

otroligt vad innovatörer kan åstadkomma.

 

Från min egen verksamhet som innovatör kan jag bekräfta att den akademiska världen fungerat

exakt så här.   Möjligen växer också den djupa klimatförståelsen fram i systemets utkanter.

Det kan ligga en djup visdom i Gretas påstående att förändringarna måste komma

från folket.  Om expertisen systematiskt ignorerar detta  så skärmar man kanske

bort 99 % av de lösningar som skall bli vår räddning.

 

 

Redan Rudolf Diesel var motarbetad av en professor från högskolan i Köln till den grad

att dieselmotorn var i fara. Ovanpå detta så såg samma professor till i maskopi

med den stora motortillverkare Deutz, att Diesel inte tjände någonting på den motor som

med sin höga verkningsgrad kom att förändra världen.

 

Det hänger fortfarande en skugga över Deutz efter 120 år.  Även idag misshandlas innovatörerna

av storbolagen, som därmed aktivt förhindrar en lösning av klimatkrisen och dessa storbolag

förhindrar också sina egna framtida intäkter eftersom omstörtande innovationer motarbetas.

Det ligger ett kort perspektiv av girighet i att bara hantera 100% säkra projekt samtidigt som

deras egna ungdomar förlorar sin framtid.

 

Akademiska världen måste förändras radikalt när klimatkrisen skall lösas,

alternativt förlora sin position.

 

Strömningarna är klara:

Framtidens anställningar kräver ingen examen enligt Elon Musk

Flera inflytelserika människor hävdar att vi nått vägs ände vad gäller en traditionell universitetsexamen.

 

En examen har länge varit en biljett till ett arbete med högre lön och

status. I vissa yrkeskategorier har det varit, och är fortfarande,

nästan omöjligt att få ett jobb utan detta kunskapsbevis. Men

förändringens vindar blåser och flera av nutidens mest inflytelserika

entreprenörer hävdar att du inte behöver en examen.

 

I en intervju under en konferens år 2020 frågade han retoriskt: "Did

Shakespeare go to college?"  och lade till: "Probably not."

 

Elon Musk har upprepade gånger sagt att en examen är överskattad och

hänvisat till miljardärer så som Bill Gates och Larry Page. Musk menar

att universitetsupplevelsen mer handlar om att ha roligt och att det i

stället skulle gå att lära sig det som behövs gratis online.

 

Även andra tech-jättar så som Apple's Tim Cook delar åsikten om att en

examen är överskattad och pekar på det faktum att hälften av alla

anställda på Apple i USA inte har en universitetsexamen.

 

Tim Cook har i uttalandet både hävdat att det finns en stor klyfta

mellan vad företag söker för kompetens och vad universitet lär ut.

 

Ändå måste man tydligen vara professor för att få en debattartikel publicerad i svensk press.

Därmed missar landet  95-99 % av de tankegångar som skall bli vår räddning.

 

Groupthink in science

David M. Allen • James W. Howell   Groupthink in Science,  Greed, Pathological Altruism, Ideology, Competition, and Culture

Springer, Page 109

I diskussionsavsnittet i slutet av sin artikel erbjuder Campanario dogmatism

som en möjlig förklaring till de möten som dessa nobelpristagare hade med

vetenskaplig granskning: "En möjlig förklaring till att de vetenskapliga kollegerna inte är intresserade av vetenskapliga upptäckter ligger i det faktum att nya teorier eller upptäckter ofta krockar med ortodoxa synvinkel som referenspersonerna har (s. 558).

" Han föreslår också att svårigheter som vissa nobelpristagare har haft med expertgranskning kan också bero på att vissa upptäckter ligger så långt före sin tid att det tar andra forskare år, kanske till och med årtionden, innan de förstår upptäckterna (Campanario, 2009;

Garfield, 1989; Stent, 1972). Försenat erkännande kan förstås vara en annan

form av dogmatism i den mån forskare misslyckas med att erkänna forskning för att den

motsäger status quo. I sin slutsats konstaterar Campanario också följande:

"Peer review har visat sig vara behäftad med många brister och risk för att bevis som

strider mot de etablerade åsikterna undertrycks och ignoreras.

(Campanario, 2009: 559)."

Det är rimligt att anta att forskare som inte har fått Nobelpris också kan

stöta på starkt motstånd mot innovativ forskning  som därmed ex. inte blir publicerade.

 

 

 

 

 

Företagande.se

2019-0910  klargör följande:

 

Nobels fysikpris skall, enligt testamentet, delas ut till den som gjort

"den viktigaste upptäckten eller uppfinningen". Vetenskapsakademin

belönar dock bara  'upptäckter' dvs forskning medan inga pris delas ut till

innovationer - i direkt strid med Nobel's testamenterade vilja.

 

Regeringens innovationsråd har inga representanter för innovatörer.

 

Regeringens fem utsedda samordningsgrupper för Sveriges strategiska

innovationsområden har inga representanter för innovatörer.

 

Endast 5% av all världens patent kommer från universitet/ högskolor.

Sveriges universitet och högskolor uppbär 99,3% av statligt FoU-stöd,

medan innovatörer/uppfinnare utanför akademin har motsvarande 0,7% att

dela på.

 

De som står för 95% av landets patent delar på 7 promille av statens stöd.

Varför inte stödja den part som levererar istället?

 

De som skulle kunna stå för 95% av de omstörtande innovationer  vi behöver

för att överleva klimatkrisen får   långt under 1 promille av statens stöd- troligen ingenting,

eftersom Bill Gate's syn på omstörtande innovationer  ännu inte slagit igenom.

 

Alla resurser både från stat och industri går till nollutsläpps-teknik, sol, vind,

elbilar osv.....  Allt detta är i sig bra, men alla dessa resurser kan bara lösa ca 1%

av klimatkrisen. Övriga 99% kan bara lösas med omstörtande innovationer

som idag är bannlysta på alla plan. De flesta pengar går dit, där de gör minst nytta.

 

Problemet är att den akademiska sfären inte är den huvudsakliga miljö

där innovation uppstår. Det vill säga, forskare är inte samma sak som

uppfinnare. En forskares incitament/motiv är ju att utforska, definiera

och presentera det existerande, medan uppfinnarens incitament/motiv är

den radikala motsatsen; att skapa det ännu ej existerande.

 

Därför är det inte klimat-professorernas jobb att utveckla de innovationer som

löser krisen. Deras jobb är att ge en sann bild av klimatsituationen

och att ge oss ett korrekt fundament: Klimatkänsligheten.

Deras jobb är också att förklara att NetZero (NollUtsläpp 2045 ) är en verkningslös

politik om klimatkänsligheten är över 3.

 


 

Innovationer som når ända fram.

 

Jag är ingenjör och har jobbat med avancerade innovationer inom området

termodynamik under årtionden.

Det har då vuxit fram en vision och en totalbild av hur krisen måste  lösas.

Det kanske bara är 1% chans att just min vision är den rätta.

 

Men då måste vi följa rådet från Vinod Khosla: Lyft fram 100 andra liknande innovatörer

med deras visioner.  Denna diskussion saknas helt idag.

 

Detta är min plan för att lösa klimatkrisen och energikrisen, omgående ta bort ungdomars

klimatångest  och för att ge en riktigt bekväm övergång till en värld i balans :

 

1.Förlustfri utvinning  av  CO2 och Metan ur luft

 

Detta är nödvändigt eftersom det löser 99% av klimatkrisen och därtill hela energikrisen.

Dessutom finns ingen annan väg. Ingen skall komma och fråga OM detta är möjligt. Detta måste vara

i full drift senast 2025.  Det finns flera vägar att förverkliga denna omstörtande innovation.

Naturen förhandlar inte - det är frågan om att vinna eller försvinna.

 

hus_methane_car_102065119_m_00007_soekt-

 

Till visionen hör att 100 milj sådana hus löser hela

klimatkrisen och hela energikrisen. Det ger ett boende med superhög livskvalitet -  med

energi och vatten gratis direkt ur luften.  

Om bara 1% atmosfärisk metan tillsätts fossilt bränsle, så blir det klimatneutralt. På denna

väg kan världen bli klimatneutral flera årtionden tidigare än med NetZero, vilket är helt nödvändigt.

Bränslepriserna kan hållas nere och samhället kan hållas igång.

När allt mer atmosfärsik metan kan tillsättas så sjunker växthuseffekten med rasande fart.

 

Projektet diskuterades på General Assembly + workshop SIO Graphene, Chalmers

27 april 2015.  Energimyndigheten var närvarande. Forskare gav tummen upp.

 

Detta förslag skulle, om det lyckades, kunna stå för hela EU's

energibehov.  Kolkraft och kärnkraft skulle inte behövas mer.  Det metan

som dras ur atmosfären  skulle kunna sänka metanhalten från 1.8 ppm till

0.8 ppm. Om sådan rovdrift av metan skulle starta vid nuvarande 420 ppm  så

skulle ekvivalenta växthuseffekten  sjunka från 420 ppm till   420 - ( (1.8-0.8) * 120) =  300 ppm

Vi kommer tillbaka till 1925 i växthuseffekt med full lönsamhet i processen.

 

Projektet är mycket stort och det uppfyller kraven från  Bill Gates att vara riskfyllt.

En omstörtande innovation som i grunden skulle förändra livet till det bättre för alla.

 

En huvudsaklig broms är klimatkänslighet=3 och beskedet från IPCC och SMHI

att jordens temperatur tvärstannar när utsläppen är stoppade.

Gas-separation med nanoteknik behövs i så fall inte förrän långt in i framtiden.

 

Det behöver diskuteras huruvida IPCC har stoppat detta projekt och kanske

hundratals andra genom att inte ge innovatörerna korrekt information

om klimatkänsligheten. Denna misstänkta felräkning av klimatkänsligheten leder värden

rakt in i djupaste elände, utan återvändo.  

 

 

2.Super CHP för att omvandla metan till elektricitet och värme.

Tyska regeringen ställde upp detta önskemål redan för 15 år sedan men lyckades

inte lösa livslängden.  Tekniken kan halvera  energibehovet över hela kontinenter.

Nu när det är brist på gas så brådskar det ännu mer att förverkliga detta. Lösningarna finns,

samarbete och finansiering fattas.

 

 

3.Värmepump med COP=10  (Betala 1 del och få 10 delar värme.)

Denna innovation kan halvera kostnaden för uppvärmning och kylningen av hus.

Antalet kraftverk i världen kan uppskattningsvis reduceras med 30% när denna innovation

är igång. Lösning inom räckhåll.

 

 

4.Quaise Energy,gyrotron

Kan revolutionera världens energi genom att borra till 2 km djup där det är +500C.

Detta kan komma att kosta en bråkdel av vad gamla och nya kärnreaktorer kostar

och det finns inget avfall som skall lagras i en miljon år.

Det uppstår inga kärnvapen som bi-produkt.  Det behövs inga fossila bränslen

för el-produktion. Kolkraften kan läggas ner ganska snabbt.

NyTeknik

TheEngine

 

 

 

 

Enorm potential

 

En innovatör kan ju inte i förväg veta sannolikheten för att projekt lyckas. Drivkraften är ju ändå

att innovatören oftast tror på 50% eller mer.

 

Om vi försiktigtvis säger 1% till lyckande så har alla parter i "gamla tiden" betraktat projekten som värdelösa.

I den nya tiden, drivna av Bill Gates och Vinod Khosla, så är 1% en strålande bra siffra.

Det innebär att man "bara" behöver utveckla 100 sådana projekt för att lyckas.

Då löser vi många politiska frågor:

 

Hur skall gasen räcka om ryska gasen försvinner ? Svaret finns ovan !

Hur skall kärnkraft och kolkraft kunna avvecklas ?  Svaret finns ovan !

Hur skall staten kunna erbjuda rimliga priser för energi till hus och bilar ?  Svaret finns ovan !

Hur skall vi klara parisavtalet som våra politiker lovat ? Enda fungerande svaret finns ovan !

 

De huvudsakliga hindren för en fungerande framtid ?

1. Grupptänk. JF KEnnedy upptäckte att landets största kraft släpps loss när folk känner sig fria att tänka självständigt.

2. Klimatkänslighet=3 från IPCC tar död på nästan alla disruptive innovationer som vi skulle behöva för överlevnad.

Denna felaktiga klimatkänslighet är resultatet av ett massivt grupptänk i IPCC, SMHI och underliggande organisationer.

Om det INTE är så: Varågod och ge oss matematiska beviset i den aktuella utmaningen. Då kan

både SMHI och IPCC aktivt försvara sina ståndpunkter. IPCC har haft bollen sedan maj 2008 att svara på

denna fråga. SMHI har trots mycket kommunikation inte lyckats ge ett trovärdigt svar.

SMHI valde istället att kasta in handduken och förbjuda vidare diskussion i den viktigaste frågan i

hela klimatkrisen.

 

Överallt i världen där det finns stora problem, så finns det stora lämmeltåg.   Läs böckerna !

1. Groupthink in Science

2.Irving Janis Psykolog,  GroupThink, Victims of GroupThink professor Yale University, Rådgivare till President Kennedy

Grupptänkande refererar till att mental effektivitet ebbar ut,

och att moraliska bedömningsförmågan försvinner som ett resultat av grupptryck.

Grupptänk förstör både vetenskap och politik.  

 


 

 


Gamla tiden och nya tiden

 

 

I min värld finns "den gamla tiden" och "den nya tiden" i klimatarbetet.

Under den gamla tiden trodde man fortfarande på klimatkänslighet=3

Den nya tiden innebär att klimatkänsligheten anses vara 4 eller mer.

 

IPCC vill hålla oss kvar i den gamla tiden, i samarbete med nobelkommitén

som har uppmuntrat klimatkänslighet=2.3 i 2021 års nobelpris.

Detta leder till civilisationens undergång med expressfart och det hindrar

praktiskt alla innovationer som skall garantera vår överlevnad.

Är detta ett brott mot mänskligheten, när ställning och förtroende missbrukas

på ett sätt som saknar motstycke i mänsklighetens historia.

Ovantpå detta, så vägras all öppen diskussion.

 

 

Riksdagens klimatkonferens kom till stånd  2020 02 06 kl 13.oo

Jag var inbjuden att tala ett par minuter. Detta ändrade sig:

Som representant för "den nya tiden" fanns det ingen möjlighet att säga några ord,

 

Konferensen hade heller inga former för att möta publikens synpunkter och frågor.

Ingen ville heller ha en kort pratstund före eller efter konferensen.

Konferensen levde i den "gamla tiden" med klimatkänslighet=3

 

 

Regeringens klimatsamordnare Svante Axelsson:

Slutsatsen är väl ändå känslan av  att det som är en uppförsbacke

i själva verket är en nedförsbacke.

 

B.O: I den gamla tiden är det kanske en nedförsbacke. I den nya tiden

krävs att vi backar med 200 Gton/år med början senast 2025

Detta känns nog för alla realister som en grym uppförsbacke.

 

Klimat-professorer i UK skakar bara på huvudet och säger

att redan 10 Gton är en kvantitet som är fullständigt ofattbar.

Människan gör ingenting i den skalan idag.

 

När vi utvecklat nanotekniken så att växthusgaserna kan separeras med låg energiåtgång,

då börjar nedförsbacken. Då kan vi fördubbla svensk BNP och nå en  ledande

internationell position.

Det största hindret på vägen dit är GruppTänkandet.

Tekniken måste vara i full drift senast 2025 för att parisavtalet skall respekteras.

 

 

 

 

 

 

Åsa-Britt Karlsson:  Tidigare har  minusutsläpp  varit någon sorts avlatsbrev där man köper sig fri.  Där är vi inte idag.  Där har politiken en otroligt viktig uppgift att upprätthålla detta resonemang.

 

B.O: Åsa-Britt Karlsson har vägrat svara trots ganska många förfrågningar om vad som egentligen menas  med "den otroligt viktiga uppgiften".

 

Världen måste plocka ner 3000 Gton CO2 för att vi skall nå den enda långsiktigt

hållbara  nivån på 275 ppm CO2. Det är 400 ton CO2 per person i världen

till en kostnad av  kanske 4 milj kr per person.

Om inte detta lyckas inom allra närmsta tiden så spricker Parisavtalet.

I den gamla världen kan man kanske förakta minusutsläpp och kalla detta avlatsbrev.

I den nya världen är minusutsläpp den lösning som  måste hantera 99% av problemet.

Det finns ingen annan lösning än att köpa sig fri från detta.

De politiska utredningarnas uppgift måste vara att försöka berätta sanningen för svenska folket.

 

 

Åsa-Britt Karlsson: Bra att Sverige har 2045 som mål

 

B.O: Även om världen är klimatneutral 2025 så spricker Parisavtalet

Vi måste backa 200 Gton CO2 / år med början 2025.

År 2045 är inget fungerande mål.

 

 

 

 

Åsa-Britt Karlsson:   Före 2030

2 milj ton CO2 köps upp för 1000 kr/ton = 2 miljarder kr  

 

B.O: Backa CO2: Sveriges ansvar 400 ton  x 10 milj invånare = 4 000 000 000 ton

Då motsvarar 2 milj ton CO2   0.0005 av Sveriges ansvar = 0.5 promille

 

I den nya värden finns det ingen CO2 budget.Se SVD

Prof Johan Rockström: Vid  4-5 C klimatkänslighet  försvinner i ett svep hela det  återstående utsläppsutrymmet.

Vi kan i så fall inte heller stoppa den globala  uppvärmningen vid 1.5 grader.

Om utsläppsrätter köps upp så är problemet att dessa tog slut  vid 345 ppm år 1983 om

sann klimatkänslighet=6. Hade alla utsläpp stoppats 1984 så hade jorden nått farliga +2C ca 70 år

senare (år 2054)

 

CO2 budgeten tog slut 1984. Regeringen vill köpa något som inte finns för 2 miljarder kr

och tro att detta backar växthuseffekten.

 

 

 

Åsa-Britt Karlsson:  Med de förutsättningar som vi har i Sverige skall

vi verkligen jobba som ett föregångsland.

 

Målet är att vara klimatneutrala 2050 . Vi skall ta det ansvaret,  visa världen och gå före.

Vi har kapacitet, vi har kunskapen, vi har akademin, vi har bred consensus.

 

Vi har klimatlagen och dess komponenter - där man ser att vi  har en bas att stå på.

Detta är ändå kraftfullt om  vi skall vara det föregångsland som  ingen

säger emot att vi skall vara.

 

B.O: Vi skall absolut sikta på att vara ett föregångsland. Då måste vi tro

på vetenskap och exakt matematik som säger:

Vi måste globalt sett vara klimatneutrala 2025 och sedan backa med 200  Gton/år.

 

Vi har ännu inte kapacitet för att backa. Vi saknar kunskapen

och GruppTänkarna motarbetar med full kraft alla de innovationer

som skall bli vår räddning -

 

Klimatexpertisen i IPCC + SMHI  har under 40 år vägrat ge världen en korrekt klimatkänslighet.

 

Vi har en klimatlag som är baserad på den felaktiga klimatkänslighet=3

och denna lag måste snarast rivas upp och ersättas med en fungerande lag

baserad på sann klimatkänslighet.

Klimatpolitiken kommer sedan att se helt annorlunda ut, och då har vi för första gången en  chans.  

 

 

 

 

Tyska Förbundspresidenten  Frank-Walter  Steinmeier vädjade i sitt jultal 24 dec 2019:

 

Att genom mod, stridskultur och gemensamhetskänsla kämpa för demokratin.

Vad demokratin behöver är självmedvetna medborgare med framtidstro och handlingskraft,

med förnuft, anständighet och solidaritet.

Vi behöver demokratin, men nu behöver demokratin oss.

 

 

Demokratin är under angrepp överallt i världen, på alla kontinenter.

Demokratin angrips dessutom inifrån Riksdag, Regering och Myndigheter

genom ett omfattande GruppTänk. Den tankeförmåga och kraft

som enskilda har försvinner. Landets viktigaste resurs försvinner.

 

Dessutom vore det så fantastiskt om Sverige kunde visa världen

att demokrati och fritt tänkande människor leder fram

till omvälvande lösningar som befriar världen från klimathotet.

På köpet får vi en lösning av energifrågan och en bekväm övergång till en ny tillvaro i balans.

 

 

 

1754532_900l

 

 

 

Med ett tack till Lars Thomson (C) som ordnade Riksdagens Klimatkonferens

och som verkligen ville ha en öppen diskussion för att bryta dödläget i klimatpolitiken.

Men det var inte alla som vågade  ...

 


 

 

 

 

 

18675350_m

 

Skall vi våga ta steget in i "den nya tiden" så att vi kan lösa klimatkrisen med

sanningen som grund ?

 

 


Klimatpolitiska Rådet

 

Ju större din plattform är, desto större är ditt ansvar. (Greta)

 

 

Rådet överlämnade den årliga rapporten till regeringen 25 mars 2021.

 

Eftersom klimatkrisen kan utplåna hela vår civilisation,

eftersom det  just nu avgörs om klimatkampen skall lyckas,

så är klimatfrågan många tio-potenser  farligare än Corona-pandemin.  

Skall Sverige gå lika aningslös och oförberedd in i klimatkrisen som i coronakrisen ?

 

Därför är rapporten till regeringen en av de viktigaste händelserna under året  i svensk politik.

 

Såsom svensk medborgare ber jag få ge en recension av rapporten och web tv sändningen.

 

Min faktabaserade slutsats är att rapporten måste underkännas på nästan alla punkter.

 

Dessa fakta berörs i nedanstående text.

En dialog välkomnas. Denna dialog med svenska folket borde äga rum regelbundet och ges mycket mer tid.

 

Förordning (2017:1268)

3 § Klimatpolitiska rådet ska bidra till en ökad diskussion i samhället om klimatpolitiken.

 

Det blev anslaget 25 min för att "Fråga Rådet". Landets viktigaste utfrågning

via YouTube kanal som berör 10 milj invånare verkade ha 31 åskådare.

Alla frågor måste sändas in i förväg - ungefär som Walter Ulbricht i DDR brukade hantera frågor på 1960 talet.

Bekvämt att välja ut de frågor man vill svara på och sortera bort allt som kan ge nya, viktiga och obekväma perspektiv.  

 

Jag sände in följande tre frågor. Eftersom nästan ingenting besvarades under dessa 25 minuter  

så ser jag fram emot att rådet kompletterar så att svaren kan publiceras här samt  i press och TV.

 

 

Mina 3 frågor:     Thu, 25 Mar 2021 10:38:26 +0100

Hej

Jag ber att få bidra med tre frågor till Fråga Rådet 14-14.30

1. Vostok iskärnor visar att 275 ppm ger 0C  och 285 ppm CO2 ger farliga +2C  övertemperatur.

Detta har upprepats med precision 4 ggr under sista halvmiljonen år.

 

clip4746

 

Slutsatser:

1. Globala Temperaturen kan inte vända nedåt förrän vi kommer under 285 ppm

2. Klimatkänsligheten mellan de två viktigaste punkterna är 36, dvs jorden stiger

36 C för varje fördubbling av CO2 halten.  Vi lever mitt i detta temp-område.

Varför har IPCC räknat med  till synes fel klimatkänslighet=3 under 40 år ?

 

 

2. Hav och atmosfär innehåller tillsammans ca 6000 Gton CO2

Ungefär 3000 Gton måste bort innan vi når 285 ppm och temperaturen vänder nedåt

Enl NASA så stiger globala temperaturen med 0.035 C/år just nu.

Om vi har 0.5C kvar till Parisnivån 1.5C  så är tiden dit 0.5/0.035=14 år

Det är alltså nödvändigt att plocka bort 3000/14 = 214 Gton/år med start

senast 2025. Denna enkla räkning visar också att klimatneutralitet 2050 är

fullständigt verkningslöst.   Varför finns inte detta med i rapporten ?

 

 

3.Anser ni att nya omvälvande innovationer är vår enda chans att klara klimatkrisen?

Tidningen företagande.se  skriver att forskare inte är innovatörer.  95%  av

landets innovationer kommer utifrån landet som delar på 7 promille av

statens stöd. Det skulle kunna vara så, att 95% av klimatförståelsen och 95% av de nödvändiga

innovationerna finns ute i landet.

En av de viktigaste punkterna i Rådets rapport borde väl i så fall vara att vända på

informations-flödet, eftersom man idag via lagstiftning och attityder blockerar

95% av den information som kommer att bli landets räddning ?

 

 


Fråga 1: Obesvarad


 

Fråga 2: Obesvarad


 

Fråga 3:    Denna rad besvarades, vilket tacksamt noteras:

Anser ni att nya omvälvande innovationer är vår enda chans att klara klimatkrisen?

Svaret sammanfattas i denna 1 min förkortade video:

 

 

 

 

 

Eftersom dialogen hittills saknats så kommer den här:


Replik till Johan  

 

Du säger : Det viktiga i dagens rapport: När vi får lösningar i omvälvande teknik

så måste investering finnas

 

 

Svar: 200 Gton / år måste pumpas bort från atmosfären med början senast 2025.

Den ledning som krävs från klimatexpertisen är att beräkna detta och berätta detta och förklara att just detta

har högre prioritet än något  annat. Därför är Johan's prioritetsordning fel. Det är det samma som

att säga: Om det dyker upp något corona-vaccin så skall vi finansiera. Dr Fauci berättar att 10 Januari 2020

fattade USA beslut att utveckla vaccin. Det blev en mäktig framgång för vetenskapen och för världen.

som börjar ha verkan nu drygt ett år senare.

 

Klimatkrisen är många tiopotenser allvarligare och staten kan inte vänta på att "något dyker upp".

Investeringarna måste komma före lösningarna.  Staten måste ställa hundratals miljarder till förfogande NU

som en blygsam början för att betala efter 200 års oljefest.

Landet måste dammsugas på idéer. Internationellt samarbete måste etableras där Sverige kan ha

en ledande roll.

Prof Johan Kuylenstierna bör vara del av detta ledarskap eftersom det är klimatpolitiska rådets roll.

Vi svenskar betalar för att få detta ledarskap.

Annars går Sverige in i klimatkrisen lika aningslös som Sverige gick in i Coronakrisen

med 10,000 döda helt i onödan. Denna siffra kommer att få många fler nollor efter klimatkrisens härjningar.

Detta kan undvikas med exakt vetenskap och matematik.

 


Replik till Markku Rummukainen

Du säger: Vi behöver inte stora innovationer utöver det vi redan har.

 

Detta gällde kanske i "den gamla tiden" när man trodde på klimatkänslighet=3

 

200 Gton / år måste pumpas bort från atmosfären med början senast 2025.

Bekräfta /dementera. Låt oss se dina beräkningar.

 

Det är 400 ton CO2 per person i världen som måste pumpas bort. Om vi väger in att den rika världen släppt ut mer

och har råd att betala mer så bör du omgående utfärda en faktura till varje svensk på 4 milj kronor.

Det kan vara vår faktabaserade skuld till jorden. Naturlagarna förhandlar inte och våra barn har ingen

framtid om vi inte betalar.

 

Om du istället säger att vi brådskande behöver omvälvande innovationer, så kan fakturan till varje svensk

sjunka avsevärt.   Det går kanske t.o.m. att göra omställningen så smart att skulden omvandlas till vinst.

Klimatpolitiska Rådet motarbetar med hela sin kraft och hela sin auktoritet lösningar som kan fungera.

 

Det gör man på tre sätt:
1. Genom att påstå att innovationer inte behövs

2. Genom att påstå att klimatneutralitet 2050 räcker.

3. Genom att hålla fast vid en felaktig klimatkänslighet=3  som ger en felaktig klimatlag.

 

Markku, Du sitter ju med i IPCC och du vet att varje scenario från IPCC kräver science fiction.

Prof. Kevin Andeerson : Survivable IPCC projections are based on science fiction.

Denna science fiction behövs NU. Med andra ord INNOVATIONER som världen aldrig sett.

 

Du kan lätt räkna ut att värden behöver backa med 200 Gton/år med start senast 2025.

Du vet också att 10 Gton vida överstiger mänsklig förmåga.  Om din uppfattning är annorlunda

så väntar hela landet på dina beräkningar.

 

Dr Hugh Hunt in the Department of Engineering, at the University of

Cambridge, who points out:  "10 billion tonnes a year of carbon

sequestration? We don't do anything on this planet on that scale. We

don't manufacture food on that scale, we don't mine iron ore on that

scale. We don't even produce coal, oil or gas on that scale. Iron ore

is below a billion tonnes a year! How are we going to create a

technology, from scratch, a highly complicated technology, to the tune

of 10 billion tonnes a year in the next 10 years?"

 

It is not just that there are currently no ideas being researched to

such a degree where they are likely to be able to bring down

atmospheric carbon to a safe level of around 300 parts per million. It

is also that the level of funding available to the scientists doing the

research is woefully inadequate.

 

The level of funding available to the scientists doing the  research is woefully inadequate.

 

Om du säger att forskning inte behövs så använder du din mäktiga position till att

med full kraft motarbeta klimatlösningar. Du sitter redan på all denna kunskap - var finns ditt

ledarskap som vrider landets kurs rätt ?

 

Vad är det som står på spel ? Vi är exakt på RCP 8.5  Detta går inte att överleva. Professorerna på Tyndall Centre

säger: Unsurvivable trajectory of human civilisation . Luftens syre tar slut - människor och djur kan inte andas.  

Du säger: Vi behöver inte stora innovationer utöver det vi redan har.    

 

clip4780

Markku: Förklara hur detta skall lösas utan innovationer !

Ju större din plattform är, desto större är ditt ansvar. (Greta)

 

Genom att hela fundamentet till Klimatpolitiska Rådets rapport är fel så måste rapporten i sin helhet underkännas.

Rapporten måste byggas upp på nytt  utifrån en korrekt klimatsyn samt ett nödrop om nya innovationer

utifrån den förtvivlat kritiska situation där vi befinner oss nu.

 

IPCC har räknat med fel klimatkänslighet=3 i 40 år och uppvaknandet till realiteten måste komma snabbt.

 

Grunden till det katastrofala felet ligger i att IPCC+SMHI  förknippar 450 ppm med +2C.

Denna prognos - som nästan alla kan utantill - ligger 60-70 år fel. Detta visar att klimatkänslihet=3 är FEL.

Inte bara svenska folket - utan även våra politiker har blivit grund-lurade av denna blåa skylt.

När skall klimatexpertisen ha modet att kliva fram och erkänna detta fel - som i rasande takt

leder till bottenlöst elände. När skall vi korrigera proposition 2016/17:146 och klimatlag 2027:720

så att klimatarbetet drivs i en anda av sanning och i en anda av öppenhet?

 

clip4712

 

Det är en skam för landet att frivilliga,

obetalda krafter måste dra hela lasset

under maximalt motstånd från den elit som skall göra jobbet.

Vilket är viktigast: Att rädda ansiktet eller att rädda nästa generation?

 


Under diskussion och övervägande:

Brott mot mänskligheten ?

 

Är det rimligt att dra följande slutsatser?  Diskussion efterlyses i all press och alla media eftersom detta

är den viktigaste politiska frågan i vår tid:

 

När IPCC under 40 år har meddelat världen att klimatkänsligheten är 3, så är det något som

bara professorerna begriper och folk och politiker måste acceptera. Ingen diskussion uppstår,

pressen vägrar att ge sig in i detta. Under 40  år har detta varit sopat under mattan.

Nedanstående argumentation visar att ett medvetet fasthållande vid klimatkänslighet=3

är ett brott mot mänskligheten som kommer att leda till miljarder människors död

i en nära framtid.

 

Nobelpriset 2021 hyllade en ännu lägre klimatkänslighet = 2.3  

Kunliga vetenskapsakademien bör gå på djupet med huruvida

nobelkommitén begått ett brott mot mänskligheten med tanke på den auktoritet

och tyngd som ett nobelpris har.

 

 

clip4712

 

Detta är det matematiska uttrycket för vad IPCC säger med skylten.

Global Temp= t =1.44*cs*ln(ppmCO2/275)   cs=3

 

Detta är IPCC's besked till oss hur global temperatur påverkas

av atmosfärens CO2 halt

Denna kurva syns under cs=3 i diagrammet.

 

Denna teoretiska modell bör stämma i 3 avgörande punkter

 

1.När CO2 halten är 100% så säger NASA att jorden blir varm som Venus, dvs över 400 C

2.När CO2 halten är låg så blir det istid

3.När CO2 halten är 450 ppm så har jorden +2C övertemperatur

 

 

Den modell vi fått från IPCC missar alla tre punkterna

IPCC's modell säger

 

1.Jorden kan inte bli varmare än 1.44*3*ln(10^6/275) = +35C  

2.Jorden kan inte nå istid

3.Det finns inte ett enda exempel under miljontals år att jorden nått +2C vid 450 ppm

Däremot har jorden med precision nått +2C vid 285 ppm, fyra gånger sista halv-millionen år

 

Kontrollräkna gärna med klimatkänslighet=36 istället för att konstatera att alla tre punkterna uppfylls.

 

Denna felaktiga klimatkänslighet=3 ger som matematisk följd

 

1. Nästan ingen tidsfördröjning mellan ny CO2 halt och ny global temperatur. Alltså stannar

temperaturen när utsläppen är stoppade. Då kan NetZero-politiken kanske fungera,

så länge  klimatkänslighet=3

 

2. Stor CO2 budget som tillåter ytterligare stora CO2 utsläpp kan motiveras av den felaktiga klimatkänsligheten=3

 

3. Grovt Felaktig prognos +2C 450 ppm år 2100 . Alla kan se att detta ligger 60-70 år fel. Ingen vågar reagera. Varför ??

 

Om klimatkänsligheten ligger mellan 6 och 36 så gäller detta :

NetZero  (NollUtsläpp 2045) kan inte fungera därför att det tar mellan 70 och 600 år

innan temperaturökningen stoppar när alla utsläpp är stoppade.

 

Hela världen jobbar med en klimatpolitik vars fundament är lögnen om klimatkänslighet=3

Alla nuvarande slutsatser är fel.

 

1.Det finns ingen återstående budget.

2.NollUtsläpp kan inte styra globala temperaturen på kort sikt.

 

Ju fortare vi accepterar sanningen, desto fortare kan vi styra in på en fungerande klimatpolitik.

Det enda som fungerar är att suga bort 200 Gton CO2 och 2 Gton metan från atmosfären per år.

 

När skall klimatexpertisen våga kliva av det stora lämmeltåget och sluta blockera den enda

framkomliga lösningen av klimatkrisen ?

 

after_trace_c

 

 

Den huvudsakliga lösningen av klimatkrisen ligger i den psykologiska forskningen,

Uppmaning: Läs någon av dessa intressanta, vetenskapliga böcker:

1. Groupthink in Science

2.Irving Janis Psykolog,  GroupThink, Victims of GroupThink

professor Yale University, Rådgivare till President Kennedy

Citat Irving Janis: Grupptänkande refererar till att mental effektivitet ebbar ut,

och att moraliska bedömningsförmågan försvinner som ett resultat av grupptryck.

Grupptänk förstör både vetenskap och politik. Misstanken är att vi inte kan

lösa klimatkrisen förrän människor vågar börja tänka självständigt.

Idag har vi tydliga lämmel-tåg nästan överallt.  Här bekämpas alla nya tankar.

Lämmeltågen är egentligen små lokala diktaturer mitt i det demokratiska samhället.

Detta blir vår undergång om det inte uppmärksammas och åtgärdas.

Demokratin är under angrepp överallt i världen. Sverige kan gå samma väg som JF Kennedy,

uppmärksamma GruppTrycket och stärka demokratin radikalt.  

 

 

 

 

clip19069

 

clip19068

Fråga till COP27   Se   video VanessaNakate.mp4

 

 

 

Denna hemsida om Klimatkänsligheten avser att göra det betydligt  lättare för ministrarna

att svara ja på frågan.  Det handlar om att söka sanningen vilket i sin tur kan

ge en fungerande klimatpolitik och en bekväm omställning till en värld i balans.

 

Sanningen om Klimatkänsligheten leder till sanna handlingsplaner

som med omedelbar verkan kan ta bort ungdomars stora klimatångest.

 

Ungdomars klimatångest är ett resultat av att man genomskådar nuvarande fusk-politik.

 

"You have stolen my dreams and my childhood with your empty      words."  Quote Greta

 


Ref: Djupare analys till beräkningarna

clip19062

 

Det enda som är garanterat rätt, är en fri och öppen diskussion. Den saknas idag.