Klimatkalkylatorn

Det finns en unik klimatkalkylator

som gav en korrekt prognos 2008-2021

medan IPCC's prognos var en katastrof. (+2C 450 ppm år 2100)

 

Med denna kalkylator kan alla forma sina egna idéer till  enfungerande klimatpolitik.

Dina idéer behövs. Nuvarande politiker och myndigheter leder oss

rakt in i ett bottenlöst elände - helt i onödan.

 

Det är styrelsers uppgift att ha en klar klimatsyn för att veta hur deras

produkter passar in i verkligheten.  Hela koncerner kan gå under om man missar detta.

Till och med ett oljebolag yttrade följande på World Economic Forum i Davos:

"De bolag som inte har en klar klimatstrategi är redan långt bakom flötet"    

 

clip4830

 

 

 

Greta tycks ha rätt:

De som har plattformen, utbildningen, makten lyfter inte ett finger.

Allt  hänger på folket, på var och en av oss att vrida situationen rätt.

Just DU kan göra underverk på ditt sätt - det är ingen annan som gör det !

Vi behöver demokratin för detta - men framförallt så behöver demokratin DIG !  

(citat Frank-Walter Steinmeier, President of Germany)

 

Det räcker med en enda blick för att se att IPCC's linje är fel. NASA verkliga mätningar

följer den röda kurvan. Sveriges klimatpolitik ligger 60 år fel.

Allt beror på att IPCC sedan 40 år räknat med felaktig klimatkänslighet=3.

 

 

clip4786

 

 

En utmaning till IPCC, SMHI och klimatexpertisen:

 

 

 

Vår kalkylator är nog det enda tillgängliga programmet som kan beräkna klimatutvecklingen

vid alla tänkbara värden på klimatkänslighet.

 

Programmet är bl.a. tänkt för politiker och företag som

vill ha en alternativ syn på klimat-framtiden, utveckla ny politik eller nya produkter
som passar in i den turbulenta framtid som nuvarande klimatpolitik inte kan hantera.

 

Att gå tillbaka till Vostok iskärnor och tiden för neanderthalarna så ser vi att

+2C övertempertur regelbundet kan kopplas till 285 ppm CO2.

Det är lätt att se att detta motsvarar klimatkänslighet=36,

medan IPCC räknat med klimatkänslighet=3 sista 40 åren.

 

Programmet kan hantera alla värden på klimatkänslighet och är därmed ett

extremt kraftfullt verktyg för anpassa klimatpolitiken till verkligheten.

Nästa generations överlevnad hänger på att alla förstår dessa enkla samband.

Genom historien förstår vi framtiden.

 

Utmaningen består i att detta enkla program i avgörande avseenden utklassar

de superprogram och superdatorer som används vid klimatsimulering

eftersom detta program kan leda fram till användbara resultat och till en fungerande klimatpolitik.

 

Klimatexpertisen är välkomna att svara på denna utmaning på vår

diskussions-site 1ppm.net.

 

Nästa utmaning består i att  påstå att detta program kan leda i bevis att

ca 90% av nuvarande myndigheters verksamheter är verkningslös genom

att man följer IPCC+SMHI felaktiga  klimatkänslighet (=3).

 

Allt detta sagt i positiv anda för att  höja prestationsnivåerna radikalt

så att klimatkrisen  verkligen kan lösas.  Riksdag, regering och myndigheter

är idag i ett sovande tillstånd avseende klimatpolitiken. Välkomna till

diskussionsklubben.   Demokratin kräver en fri diskussion och

demokratin kräver svar från ansvarig expertis.

 

Programmet fungerar under bl.a. Windows 7 och 10. Det är portabelt.

Filen kan läggas på hårddisk eller på USB minne

 

Licens: Varje användare behöver en licens.

 

Licens: Företag och myndigheter kan distribuera detta program

obegränsat i hela organisationen vid köp av 10 licenser.

 

Psmcal   betyder P=problem S=solution M=methane cal=calculator.

I programmet finns också en metankalkylator - den nyckelfaktor  som ligger

inom räckhåll för att verkligen lösa klimatkrisen.

 

Köp klimatkalkylatorn nu!

 

 

 

PsmCal2

 

 

 

En mindre version av klimatkalkylatorn finne en begräsad tid här.

Därmed kan kalkylatorns exeptionella egenskaper provas innan köp.

 

 

The climat calculator has this foundation:

 

The earth is seen as

placed in an oven  and a second degree polynom is the

expression for a political plan.

 

clip4655

 

 

The mathematics for this virtual oven and its time delay in addition to the political plan

can be expressed  as the following differential equation:

 

clip4658

 

clip4659

The solution of this ordinary differential equation

becomes  our General Climate Formula

 

clip4637

 

The calculator works with this exact equation as its engine.

 

It calculates global temperature anomaly for

every political strategy,

every climate sensitivity and

every time delay between CO2 and temperature.

 

Those who like mathematics can understand every single step behind how

the calculator works.

 

Or you can just use the calculator and get stunning results.

It is extremely easy  to use. No understanding of mathematics is needed.

 

 

 

Köp klimatkalkylatorn nu!