Klimatneutrala 2020

2020-04-07 18:46:47

Erik

Tack för länken!

Har SMHI en prognos på vad som händer om vi blir klimatneutrala NU 2020 ? Detta vore en väldigt viktig kurva att ha.

Min mycket enkla beräkning utifrån +25C och ett RC filter på 850 år ger den blå kurvan. Se kalkylator

Röd kurva är Business As Usual. Mellan dessa två utspelas vår framtid om vi inte backar CO2 och Metan kraftfullt. Stämmer det

med Dina synpunkter ? MVH Bengt

clip4803

 


 

2020-04-07 18:56:59

Hej Bengt,

Nej, vi har inte någon sådan beräkning med våra klimatmodeller. Vi har istället gjort beräkningar för ett antal scenarier för framtiden som täcker in olika utvecklingsvägar (se artikeln i länken som jag skickade) men alltså inte något (orealistiskt) scenario som innefattar klimatneutralitet redan från 2020.

Mvh,

Erik


2020-04-07 19:17:07

Hej Erik

Den allra viktigaste slutsatsen: Mellan 2025 och 2065 måste CO2 halten minska med 5.5 ppm/år. Det räcker ändå knappast att följa PARIS.

Det vore avgörande för klimatlösningen om SMHI kunde gå ut med denna typ av prognos. Det finns faktiskt innovativa krafter som kan möta detta.

Men de innovativa krafterna kommer inte igång om inte klimatforskningen ger klara besked av vad som måste uppnås.

Har SMHI redan denna typ av krav-specifikation ? Kan SMHI publicera denna typ av kalkylator  så att alla enkelt kan se vad som gäller ?

Klimatpolitiska rådet efterlyser just denna typ av matematik i sin kritik av regeringen.

Citat "Politikens måluppfyllelse får inte någon uppmärksamhet" Ingen kan mäta konsekvenserna av olika åtgärder. MVH Bengt

clip4804


2020-04-08 07:57:23

Hej Erik

När enkla överslag och komplexa modeller ger ungefär samma resultat så är det en bra bekräftelse från båda håll.

Därför lade jag in min modell för BusinessAsUsual (=röd) över EC-Earth CMIP6 ssp5-8.5. (Violett)

Överensstämmelsen är nästan helt perfekt.

I båda fallen finns också en kurva som följer PARIS. (Rossby=Gul pil Min Analys = GrönPil )

Jag ger ett bevis utan luckor att GrönPil bara kan uppnås om man backar CO2 med mer än 5.5 ppm/år och att alla åtgärder med att begränsa CO2 utsläpp fastnar mellan RödPil och BlåPil.

Slutsats: Om den gröna kurvan CMIP6 ssp1-1.9 är uträknad under förutsättning att CO2 backas med > 5.5 ppm/år år 2025-2065 så verkar kurvan vara helt rätt.

Om modellen bara tagit hänsyn till reduktioner av CO2-utsläpp så är kurvan bevisligen fel, Den skall då lyftas upp till blå pil.

Sänd gärna denna frågeställning till SMHIs Rossby Centre för en noggrann analys.

Min bevisföring kan plockas ner i varje detalj och provköras bekvämt med kalkylatorn .

På så vis kan enkla överslag (min bevisföring) och komplexa modeller (EC -earth) jämföras. Båda metoderna behövs.

Det vore dessutom mycket intressant om EC-Earth gjorde en kurva på det orealistista scenariet att världen blir klimatneutral 2020. Det skulle ge ett starkt stöd för tankarna i politiken.

MVH Bengt

clip4805

 


 

2020-04-13 15:25:32

Hej Bengt,

Jag har inte kikat igenom i detalj hur du har gjort hela vägen men som jag skrev tidigare så funkar det inte med en enkel kurvanpassning till historiska data för förhållanden som ligger utanför där vi är idag och där vi kommer att vara i framtiden. De Vostok-data som du gör din kurvanpassning till tar bara hänsyn till hur det sett ut under en (förvisso lång) tid med CO2-halter i intervallet ca 180 till ca 300 ppm. I dagsläget befinner vi oss på drygt 400 och var vi kommer att landa på i framtiden är osäkert vilket är vad vi försöker ta hänsyn till genom att göra många olika scenarioberäkningar för framtiden.

Om man nu kikar på hur det såg ut senast jorden hade ca 400 ppm CO2 så får man gå tillbaka ca 3 miljoner år till epoken som kallas Pliocen. Vid den tiden hade CO2-halterna under lång tid fallit (från ca 1400 ppm vid ca 50 miljoner år sedan) och temperaturen hade också långsamt sjunkit. Bedömningar här är att temperaturen då för ca 3 miljoner år sedan var någonstans mellan 1,8 och 3,6C varmare än förindustriella förhållanden (idag ligger vi på ca 1C varmare). Vid 50 miljoner år sedan, med 1400 ppm CO2 i atmosfären, är bedömningen att det var hela 13C varmare än i förindustriella förhållanden. (Här är en länk till en artikel där man simulerat förhållanden under tidigare varma epoker med hjälp av klimatmodeller – i artikeln finns också referenser till litteratur där temperatur- och CO2-halter uppskattats, se https://www.pnas.org/content/115/52/13288).

Det är helt klart från dessa data att anpassningen du har gjort i din första figur ”Tap” och sen använder i dina fortsatta beräkningar inte stämmer överens med data från klimathistorien. Jag ser inte att man skall kunna använda detta för att säga någonting om framtida klimat.

Mvh,

Erik Kjellström


2020-04-13 17:48:14

Hej Erik

Jag uppskattar verkligen ditt svar och jag skall studera detta i detalj. Mitt fokus ligger inte så mycket på problemet utan snarare på lösningen.

Jag har medvetet valt att begränsa mig 400,000 år bakåt eftersom vi hade en mycket liknande jord då. James Hansen beskriver de superstormar under Eemian som var resultaten av +1.5C till +2C anomaly. Vi kan vara snubblande nära detta om analogin stämmer. Redan 2008 såg jag detta som ett intressant argument eftersom man anar en "interplanetarisk" logik om än med väldigt grova tumregler. Bättre detta än ingenting som utgångspunkt.

Nedanstående scatterplot visar samtliga VOSTOK mätpunkter - x=CO2 och y=TempAnomaly (blå grön gula punkter)

En regressionsanlys lyfter ofta fram egenskaper som inte är uppenbara, i detta fallet det exponentiella utseendet på framtida temperaturer. Jag var väldigt osäker år 2008 men min prognos blev exakt rätt ända fram till år 2020 vilket gav mig personligen en praktisk bekräftelse och ett starkt stöd för detta sätt att tänka.

Den viktigaste slutsatsen är att jorden måste ner till 275 ppm CO2 innan verkliga temperaturerna viker nedåt. Vi ser från Eemian att 285 ppm är för hög halt som långsamt driver uppåt mot +2C . Detta står ju i skarp kontrast till vad man helst vill tro. Denna tanke är plågsamt obekväm. Dock, när SMHI kan skriva under på denna sista mening så kan en ny tidsålder starta i klimatarbetet. Detta ger till en början en djup förtvivlan, men allt detta är lösbart på otroligt intressanta och lönsamma sätt. Detta borde vara fokus för diskussionen.

Om vi över-reagerar i klimatarbetet och tar fram framtidens teknik för tidigt så är ingen skada skedd. Men om vi under-reagerar så är det vår undergång.

En bra start vore ju att IPCC går ut och ber hela världen om ursäkt för <+2C 450 ppm eftersom denna punkt ligger utanför verkligheten och detta grova fel har kommit in i proposition som föregick klimatlagen. (röd pil)

Du håller säkert med mig att vi inte kan ha +2C vid 285 ppm CO2 (Eemian ) och +2C vid 450 ppm. Här förnekar IPCC egentligen att CO2 är en växthusgas.

MVH Bengt

clip4806

 


2020-04-13 19:05:42

Hej igen Bengt,

Du får kika vidare lite på orsakssambanden och som sagt skulle jag rekommendera att vara försiktig med att dra för stora växlar av extrapolation från data som inte motsvarar det klimatet vi är intresserade av.

Temperaturen svarar initialt relativt snabbt på ändringar i atmosfärens koldioxidhalt men sen tar det tid innan systemet kommer till jämvikt eftersom värme och koldioxid omfördelas i systemet (särskilt haven är långsamma i sammanhanget med en tidsskala om många århundraden eller mer). Innan den koldioxid vi tillfört försvinner från systemet (hav/atmosfär/biosfär) vilket betyder att den t ex hamnar i sediment i haven så kommer det att ta tusentals år eller mer. Det här betyder att vi inte kommer att komma ner till vare sig 300, 285 eller 275 ppm på mkt lång tid. Vi (eller snarare våra efterföljare) kommer att få leva med förhöjda koldioxidkoncentrationer i århundraden eller årtusenden (om man inte aktivt tar bort CO2 på något sätt).

När det gäller absoluta halter för vilka temperaturökningen kommer att stanna under +2C är det osäkert vilket också lyfts i IPCC-sammanhang. Sambandet mellan kumulativa CO2-utsläpp och global medeltemperatur är dock rätt väletablerat och något som olika typer av modeller visar kan användas för att förklara både det som hänt under det senaste århundradet och för att kika på vad som kan komma att hända framöver, se här t ex figur från IPCCs femte syntesrapport från 2013.

Hälsningar,

Erik

clip4811