Klimatpolitiska Rådet

Till Klimatpolitiska Rådet,

Kanslichef Ola Alterå

 

Hej Ola,

Tacksam om du kan delge hela rådet detta, som är avgörande för hela den svenska klimatpolitiken ...

 

Det är svårt att beskriva klimatet tillräckligt enkelt men detta är mitt försök.

https://ppm.today/index.html?sammanfattning.htm

Det vore avgörande om Klimatpolitiska Rådet kunde ta ställning i den enda men stora frågan:

Stannar temperaturen när utsläppen upphör ?

 

Jag menar att detta ligger exakt i centrum för rådets uppdrag från regeringen :

Att använda er stora fackkunskap och utöva det ledarskap som behövs i en extremt kritisk tid.

Regeringen använder den globala NetZero-modellen som underlag för politiken. Den säger att klimatkrisen   i huvudsak  är löst om världen är utsläppsfri till 2050

Förordning (2017:1268)   §5. Klimatpolitiska Rådet skall utvärdera de underlag och modeller som regeringen bygger sin politik på.

 

NetZero kräver att globala temperaturen stannar när utsläppen upphör.  

Därför kan hela diskussionen reduceras till en enda fråga:

Stannar temperaturen när utsläppen upphör ?

 

Frågan avgör om NollUtsläpp 2045 skall fungera.

Frågan avgör hela den svenska klimatpolitiken.

Frågan avgör om Sverige skall resa till Glasgow med en klimatpolitik som är byggd på sanning.

 

Lagen föreskriver också

Förordning (2017:1268) 3 § Klimatpolitiska rådet ska bidra till en ökad diskussion i samhället om klimatpolitiken.

Ingen fråga är mer brådskande  att diskutera än ovanstående eftersom svaret måste finnas framme långt före Glasgow.

Mitt förslag är att rådet pratar med WinWay  De har stor vana att ordna web konferenser, och de sitter i samma

Odeon - byggnad som Prof Markku Rumukainen.

 

Detta måste verkställas långt före Glasgow. Kontakta :

olof.blomqvist@winway.se

https://winway.se/

 

Som dagordning för diskussionen kunde  denna enda sida användas.

https://ppm.today/index.html?sammanfattning.htm

Med vänlig hälsning

Bengt Ovelius