Klimatpolitiska Rådet

Ju större din plattform är, desto större är ditt ansvar. (Greta)

 

 

Rådet överlämnade den årliga rapporten till regeringen 25 mars 2021.

 

Eftersom klimatkrisen kan utplåna hela vår civilisation,

eftersom det  just nu avgörs om klimatkampen skall lyckas,

så är klimatfrågan många tio-potenser  farligare än Corona-pandemin.  

Skall Sverige gå lika aningslös och oförberedd in i klimatkrisen som i coronakrisen ?

 

Därför är rapporten till regeringen en av de viktigaste händelserna under året  i svensk politik.

 

Såsom svensk medborgare ber jag få ge en recension av rapporten och web tv sändningen.

 

Min faktabaserade slutsats är att rapporten måste underkännas på nästan alla punkter.

 

Dessa fakta berörs i nedanstående text.

En dialog välkomnas. Denna dialog med svenska folket borde äga rum regelbundet och ges mycket mer tid.

 

Förordning (2017:1268)

3 § Klimatpolitiska rådet ska bidra till en ökad diskussion i samhället om klimatpolitiken.

 

Det blev anslaget 25 min för att "Fråga Rådet". Landets viktigaste utfrågning

via YouTube kanal som berör 10 milj invånare verkade ha 31 åskådare.

Alla frågor måste sändas in i förväg - ungefär som Walter Ulbricht i DDR brukade hantera frågor på 1960 talet.

Bekvämt att välja ut de frågor man vill svara på och sortera bort allt som kan ge nya, viktiga och obekväma perspektiv.  

 

Jag sände in följande tre frågor. Eftersom nästan ingenting besvarades under dessa 25 minuter  

så ser jag fram emot att rådet kompletterar så att svaren kan publiceras här samt  i press och TV.

 

 

Mina 3 frågor:     Thu, 25 Mar 2021 10:38:26 +0100

Hej

Jag ber att få bidra med tre frågor till Fråga Rådet 14-14.30

1. Vostok iskärnor visar att 275 ppm ger 0C  och 285 ppm CO2 ger farliga +2C  övertemperatur.

Detta har upprepats med precision 4 ggr under sista halvmiljonen år.

 

clip4746

 

Slutsatser:

1. Globala Temperaturen kan inte vända nedåt förrän vi kommer under 285 ppm

2. Klimatkänsligheten mellan de två viktigaste punkterna är 36, dvs jorden stiger

36 C för varje fördubbling av CO2 halten.  Vi lever mitt i detta temp-område.

Varför har IPCC räknat med  till synes fel klimatkänslighet=3 under 40 år ?

 

 

2. Hav och atmosfär innehåller tillsammans ca 6000 Gton CO2

Ungefär 3000 Gton måste bort innan vi når 285 ppm och temperaturen vänder nedåt

Enl NASA så stiger globala temperaturen med 0.035 C/år just nu.

Om vi har 0.5C kvar till Parisnivån 1.5C  så är tiden dit 0.5/0.035=14 år

Det är alltså nödvändigt att plocka bort 3000/14 = 214 Gton/år med start

senast 2025. Denna enkla räkning visar också att klimatneutralitet 2050 är

fullständigt verkningslöst.   Varför finns inte detta med i rapporten ?

 

 

3.Anser ni att nya omvälvande innovationer är vår enda chans att klara klimatkrisen?

Tidningen företagande.se  skriver att forskare inte är innovatörer.  95%  av

landets innovationer kommer utifrån landet som delar på 7 promille av

statens stöd. Det skulle kunna vara så, att 95% av klimatförståelsen och 95% av de nödvändiga

innovationerna finns ute i landet.

En av de viktigaste punkterna i Rådets rapport borde väl i så fall vara att vända på

informations-flödet, eftersom man idag via lagstiftning och attityder blockerar

95% av den information som kommer att bli landets räddning ?

 

 


Fråga 1: Obesvarad


 

Fråga 2: Obesvarad


 

Fråga 3:    Denna rad besvarades, vilket tacksamt noteras:

Anser ni att nya omvälvande innovationer är vår enda chans att klara klimatkrisen?

Svaret sammanfattas i denna 1 min förkortade video:

 

 

 

 

 

Eftersom dialogen hittills saknats så kommer den här:


Replik till Johan  

 

Du säger : Det viktiga i dagens rapport: När vi får lösningar i omvälvande teknik

så måste investering finnas

 

 

Svar: 50-200 Gton / år måste pumpas bort från atmosfären med början senast 2025.

Den ledning som krävs från klimatexpertisen är att beräkna detta och berätta detta och förklara att just detta

har högre prioritet än något  annat. Därför är Johan's prioritetsordning fel. Det är det samma som

att säga: Om det dyker upp något corona-vaccin så skall vi finansiera. Dr Fauci berättar att 10 Januari 2020

fattade USA beslut att utveckla vaccin. Det blev en mäktig framgång för vetenskapen och för världen.

som börjar ha verkan nu drygt ett år senare.

 

Klimatkrisen är många tiopotenser allvarligare och staten kan inte vänta på att "något dyker upp".

Investeringarna måste komma före lösningarna.  Staten måste ställa hundratals miljarder till förfogande NU

som en blygsam början för att betala efter 200 års oljefest.

Landet måste dammsugas på idéer. Internationellt samarbete måste etableras där Sverige kan ha

en ledande roll.

Prof Johan Kuylenstierna bör vara del av detta ledarskap eftersom det är klimatpolitiska rådets roll.

Vi svenskar betalar för att få detta ledarskap.

Annars går Sverige in i klimatkrisen lika aningslös som Sverige gick in i Coronakrisen

med 10,000 döda helt i onödan. Denna siffra kommer att få många fler nollor efter klimatkrisens härjningar.

Detta kan undvikas med exakt vetenskap och matematik.

 


Replik till Markku Rummukainen

Du säger: Vi behöver inte stora innovationer utöver det vi redan har.

 

50-200 Gton / år måste pumpas bort från atmosfären med början senast 2025.

Bekräfta /dementera. Låt oss se dina beräkningar.

 

Det är 400 ton CO2 per person i världen som måste pumpas bort. Om vi väger in att den rika världen släppt ut mer

och har råd att betala mer så bör du omgående utfärda en faktura till varje svensk på 4 milj kronor.

Det kan vara vår faktabaserade skuld till jorden. Naturlagarna förhandlar inte och våra barn har ingen

framtid om vi inte betalar.

 

Om du istället säger att vi brådskande behöver omvälvande innovationer, så kan fakturan till varje svensk

sjunka avsevärt.   Det går kanske t.o.m. att göra omställningen så smart att skulden omvandlas till vinst.

Klimatpolitiska Rådet motarbetar med hela sin kraft och hela sin auktoritet lösningar som kan fungera.

 

Det gör man på tre sätt:
1. Genom att påstå att innovationer inte behövs

2. Genom att påstå att klimatneutralitet 2050 räcker. Gör en enkel kalkyl: Se fråga 2

3. Genom att hålla fast vid en felaktig klimatkänslighet som ger en felaktig klimatlag.

 

Markku, Du sitter ju med i IPCC och du vet att varje scenario från IPCC kräver science fiction.

Prof. Kevin Andeerson : Survivable IPCC projections are based on science fiction.

Denna science fiction behövs NU. Med andra ord INNOVATIONER som världen aldrig sett.

 

Du kan lätt räkna ut att värden behöver backa med 50-300 Gton/år med start senast 2025.

Du vet också att 10 Gton vida överstiger mänsklig förmåga.  Om din uppfattning är annorlunda

så väntar hela landet på dina beräkningar.

 

Dr Hugh Hunt in the Department of Engineering, at the University of

Cambridge, who points out:  "10 billion tonnes a year of carbon

sequestration? We don't do anything on this planet on that scale. We

don't manufacture food on that scale, we don't mine iron ore on that

scale. We don't even produce coal, oil or gas on that scale. Iron ore

is below a billion tonnes a year! How are we going to create a

technology, from scratch, a highly complicated technology, to the tune

of 10 billion tonnes a year in the next 10 years?"

 

It is not just that there are currently no ideas being researched to

such a degree where they are likely to be able to bring down

atmospheric carbon to a safe level of around 300 parts per million. It

is also that the level of funding available to the scientists doing the

research is woefully inadequate.

 

The level of funding available to the scientists doing the  research is woefully inadequate.

 

Om du säger att forskning inte behövs så använder du din mäktiga position till att

med full kraft motarbeta klimatlösningar. Du sitter redan på all denna kunskap - var finns ditt

ledarskap som vrider landets kurs rätt ?

 

Vad är det som står på spel ? Vi är exakt på RCP 8.5  Detta går inte att överleva. Professorerna på Tyndall Centre

säger: Unsurvivable trajectory of human civilisation . Luftens syre tar slut - människor och djur kan inte andas.  

Du säger: Vi behöver inte stora innovationer utöver det vi redan har.    

 

clip4780

Markku: Förklara hur detta skall lösas utan innovationer !

Ju större din plattform är, desto större är ditt ansvar. (Greta)

 

Genom att hela fundamentet till Klimatpolitiska Rådets rapport är fel så måste rapporten i sin helhet underkännas.

Rapporten måste byggas upp på nytt  utifrån en korrekt klimatsyn samt ett nödrop om nya innovationer

utifrån den förtvivlat kritiska situation där vi befinner oss nu.

 

IPCC har räknat med fel klimatkänslighet=3 i 40 år och uppvaknandet till realiteten måste komma snabbt.

 

Grunden till det katastrofala felet ligger i att IPCC+SMHI  förknippar 450 ppm med +2C.

 

Läs mer.............

 

 

 

Detta har givit oss en felaktig  och icke-fungerande klimatlag.  En extrapolerad Vostok

visar tydligt att 450 ppm CO2  som inträffar  kring 2035 har programmerat atmosfären för  +25C enl.  

grov uppskattning och  +40C vid en mer noggrann regressionsanalys.

Denna temperatur inträffar ca 700 år senare om alla utsläpp stoppas 2035.

 

Vostok iskärnor visar tydligt att -2C skall kopplas till 285 ppm CO2. Härifrån kan man bygga

en fungerande klimatpolitik. Med detta sätt att tänka blir prognoserna också rätt !

Iskärnorna visar också tydligt att klimatkänsligheten varit  36 senaste halv-millionen år.

 

 

 

clip4779

 

Beräknat med rätt klimatkänslighet = 36  så måste 50-300 GTON CO2/år sugas bort från atmosfären.

Kontrollräkna själva !

 

Hur mycket är 200 Gton/år ?

Det är 200 000 000 000 ton/år  

=22 831 050 ton/ timme

=380 517 ton/ min

=6 341 ton / sek

 

För att få en uppfattningen om storleksordningen:

Det behöver lastas 15 containerfartig per minut med vardera 25000 ton CO2, start senast 2025

för att hålla uppvärmningen under +1.5C.  Med denna takt löses hela klimatproblemet

på 15 år  och jorden är tillbaka på år 1700. Vi måste tillbaka dit. Det finns ingen annan lösning.

 

Klimatexperternas jobb är att berätta sanningen.  Utan sanning=Ingen lösning.

 

Ännu har IPCC+ SMHI + klimatpolitiska rådet inte gjort sina jobb.

 

Förslag: Svara på kritiken, försvara era ståndpunkter med enkel matematik

och leverera beräkningar som bekräftar / dementerar !

 

Prof Erik Kjellström SMHI ? Prof  Markku Rummukainen ? ....... osv...

 

Sverige väntar på er insats. Sann klimatsyn ger sanna innovationer.

Det finns plats för era beräkningar och kommentarer på denna hemsida.

Hittills har IPCC+SMHI bromsat utvecklingen genom felaktig klimatkänslighet=3

som gör att hela klimatpolitiken blir fel.   Vi måste ha en öppen dialog !

 

Innovatörernas jobb är att lösa detta. Det kan man börja göra när klimatexpertisen

levererat fundamentet = sanningen. Nu rinner alla pengar ut på fel åtgärder och

en öppen diskussion är i stort sett förbjuden.

 

Vi har ett förslag som presenterades på Chalmers /Graphene April 2015  

Denna  video methane.mp4

är på 60 sekunder och visar principen.

Statens uppdrag borde vara att försöka få fram ytterligare 100 förslag av denna typ.  

 

 

Politikernas jobb är att få all detta att hända med start 2025.

Det krävs topp-prestationer från alla håll och internationellt samarbete.

 

 

clip4778

 

Här nedan ser vi skillnaden mellan vad SMHI Rossby anser om en perfekt klimatpolitik (grön)

under fel klimatkänslighet=3

 

och vad det verkligen blir med den föreslagna klimatpolitiken , med klimatneutralitet 2050  

i hela världen om man räknar med klimatkänslighet=36.

 

Det lidande som vi orsakar är ofattbart om vi inte gör vårt jobb nu.

 

Om framtida generation tar ner CO2 halten ända till 1700 talsnivå under 80 år (2080-2160)

så kommer man trots övermänskliga ansträngningar inte att få se att jordens temperatur

vänder nedåt under hela denna tid.

 

Det beror ju på att temperaturen inte vänder nedåt förrän vi närmar oss 285 ppm.

Det blir längre dit för varje dag som går.

 

Risken finns att infrastruktur, handel och lantbruk

kollapsar redan vid +2C, kring år 2040. Därför är det så viktigt att respektera Parisavtalet NU.

 

Currently humanity is on the worst case scenario of RCP 8.5 which takes us to 2°C warming by mid century and 4°C warming by the end of the century.

As Professor Schellnhuber, from Potsdam Institute for Climate Research (PIK) said, "the difference between two and four degrees is human civilisation."

 

 

 

 

Det är lätt att inse att 200 Gton/år måste backas med start 2025.

Detta kan inte sopas under mattan !  Annas får nästa generation kämpa med detta i 4 - 7 C övertemperatur,

när odlingar och transporter inte fungerar och många länder redan kollapsat i stil med Venezuela eller Syrien.

Det behövs topp-prestationer och samarbete och det måste göras NU.

Utvecklingen går så fort att Klimatpolitiska Rådet bör ge ut en ny rapport varje månad.

Man måste gå i spetsen för att dammsuga landet på idéer att hantera vägvalet som sker just nu.

 

 

 

SMHI_Rossby_PLAN_2045_2169_compare_cs36

Nästan  alla tycks dra ner rullgarninen så fort ett nytt perspektiv behöver diskuteras.

 

Det är en skam för landet att frivilliga,

obetalda krafter måste dra hela lasset

under maximalt motstånd från hela eliten.

 

 

 

Problem och skiss på en helt annorlunda klimatpolitik  beskrivs i den nya boken "En handlingsplan för Sverige"