KlimatpolitiskaRådet Mars 2022

Underkänt för regeringen när Klimatpolitiska rådet presenterade sin rapport

https://www.dn.se/vetenskap/klimatpolitiska-radet-presenterar-ny-rapport/

2022 0316

 

Ytterligare en rapport från Klimatpolitiska rådet ger regeringen

underkänt. Den nuvarande politiken räcker inte för att nå klimatmålen -

som DN tidigare har visat i sig är otillräckliga.

 

Nu efterfrågar rådet en acceleration av klimatpolitiken.

 

Klimatomställningen har uppnått styrfart, men med nuvarande takt når

Sverige inte målen. Därför behövs en omställningspolitik som leder till

acceleration.

 

Det är Klimatpolitiska rådets summerade bedömning av regeringens klimatpolitik.

 

- Det är ett ord som är centralt: acceleration. Det behövs en

acceleration och den accelerationen är möjlig, säger klimatpolitiska

rådets ordförande Johan Kuylenstierna.

 

Naturskyddsföreningens Kristina Östman kommenterar till DN:

 

- Det är ännu ett bevis på att regeringen inte gör tillräckligt för att

Sverige ska nå klimatmålen i tid och bli världens första fossilfria

välfärdsland. Vi anser att Sverige måste nå nära noll i utsläpp redan

2030 för att vi ska leva upp till våra åtaganden i Parisavtalet. Ett

fossilförbud till 2030 ser vi därför som helt nödvändigt och det är ett

exempel på hur regeringen kan visa ledarskap.

 

 

Övergripande problematik:

 

Världens främste klimatforskare Prof. James Hansen menar att

klimatkänsligheten=cs=6

och det stöds av världens tyngsta klimatmodeller;

Hadley-modellen från MetOffice och

UK amerikanska NCARs model CESM2, USA

 

I så fall gäller:

Om hela världen följer Naturskyddsföreningens ambitiösa plan

så att verkligen hela världen blir utsläppsfri 2030, så följer

jorden den gröna linjen. Parisavtalet faller år 2035.

Denna beräkning kan följas ner i minsta detalj här

https://ppm.today/index.html?calculator.htm

och alla kan använda vår klimatkalkylator. Det återstår bara för

klimatexpertisen att bekräfta att denna beräkning är rätt.

 

Alternativet är att klimatexpertisen tar fram en liknande kalkylator

så att svenska folket och våra politiker för första gången får ett besked

baserat på exakt matematik och vetenskap, vad som händer vid

noll-utsläpp.  

 

clip19072

 

Den viktigaste slutsatsen i hela klimatarbetet är att globala temperaturen INTE

stannar när utsläppen är stoppade.

NetZero politiken fungerar inte på det sätt som IPCC+SMHI lovat.

Inte ens NollUtsläpp 2022 kan rädda parisavtalet eller ge en fungerande framtid

för våra ungdomar. När skall vi få en ärlig, öppen, demokratisk diskussion om detta ?

När skall  pressen våga beröra den absolut viktigaste punkten i hela klimatdebatten ?